Något om drakar och vargar

Okategoriserade

Daniel Gershensons Apollo the Wolf-god är en mycket värdefull studie av flera teman i indo-europeisk myt och världsbild. Han tar där bland annat upp kopplingen mellan vinden och vargen, liksom mellan vargar, korpar och delfiner. Ett spännande område han också berör är relationen mellan vargar och drakar i indo-europeisk världsåskådning, en relation som tycks vara närmare än man skulle kunna tro.

Det indo-europeiska folket dakerna, hemmahörande i dagens Rumänien, illustrerade denna relation genom det särpräglade men skräckinjagande standar som de gick i strid under, den såkallade dakiska draco. Denna draco tillverkades i brons och hade en vargs huvud men en ormkropp. Inför strid blåste vinden genom den och frambringade skrämmande ljud. Detta standar övertogs sedan även av romerska trupper.

Draco

I förbigående sagt tycks den dakiska dracon bekräfta Gershensons teori om en koppling mellan vargen och vinden, dakerna tycks alltså rentav ha gått i krig under en sådan vindvarg som han identifierar i bland annat nordeuropeiska sagor. Ibland tycks gränsen mellan varg och drake ha varit diffus, Gershenson skriver:

…Kerberos appeared to the Greeks as a serpent-like animal. Hekataios of Miletos, at the beginning of the fifth century, wrote that the ”hound of Hades,” that lived at Tainaron, was a horrible snake..

Han gör också en koppling mellan Odens vargar, via Sköll och Hati och vargguden Apollon, till ormarna i Delfi:

…in Greece too the two primeval snakes of Delphi, with their ”dolphin” names, Delphyne and her male partner, Delphynos, parallell the single primeval snake Python, and also a single mythological figure Lykos, so that once again snake-cetacean figures are counterparts of the wolf.

Intressant är att de tidiga kristna nordborna tycks ha gjort en association mellan den bibliska Leviathan och Fenris, Gershenson hänvisar här till det Gosforthkors där båda dyker upp.

Gosforth

Sammantaget är det alltså en spännande hypotes Gershenson presenterar, där gränsen mellan drake och varg, särskilt i en mer ktonisk aspekt, framstår som relativt diffus.Det idékomplex han identifierar ger också nya dimensioner till uttrycket ”vindtid, vargtid” och till den stora stygga vargen som hotar grisarna med att han ska ”huff and puff and bloooow your house down”.

Relaterat

Den indo-europeiske Apollon

Den indo-europeiska drakdödarmyten

Den indo-europeiske Oden