Ouis har inte förstått sin roll som forskare

Okategoriserade

Häromdagen publicerades texten Med M vid rodret kan man räkna med fler våldtäkter, som berör Sverigedemokraternas våldtäktsrapport och reaktionerna på den. I texten såväl som i SDs rapport refereras till forskaren Pernilla Ouis’ rön.

En av forskarens främsta uppgifter är att leverera (objektiv) kunskap som politikerna sedan kan använda som underlag för beslutsfattande. Emellertid ogillar Ouis att SD nämner hennes forskning. Det har lett till att hon drabbats av beröringsångest. Tydligen av det starkare slaget då hon i en artikel i Newsmill, under rubriken SD förvränger min forskning, argumenterar mot saker som SD inte sagt om henne:

"SD anger i rapporten att jag forskar om heder, islam och sexualitet. Det stämmer. Men i min forskning kommer jag inte fram till samma slutsatser som SD: att problemen med våldtäkter löses genom att begränsa invandringen."

Som sagt har SD endast hänvisat till hennes forskning. Ett par sidor senare i rapporten redovisar SD sina slutsatser, och där finns inte minsta antydan om att Ouis eller någon annan står bakom dem. Lika litet som en miljöforskare behöver stå bakom de slutsatser som exempelvis miljöpartiet drar av dennes forskning. I infantilitetens tidevarv måste sådana här självklarheter tydligen påpekas.

Samhall nästa för pk-folket.
Reaktion – redaktionen