Karl Haushofer om geopolitiken

Okategoriserade

Geopolitik är en vetenskap med historiska kopplingar både till den högerradikala traditionen och till den anglo-amerikanska axeln. På det kontinentala Europas sida återfinns gestalter som Jean Thiriart, Heinrich Jordis von Lohausen, Robert Steuckers, Rudolf Kjellén och Karl Haushofer. Bland de anglo-amerikanska teoretikerna återfinns bland annat Mackinder, Mahan och Brzezinski.

En studie av det senaste århundradets geopolitik avslöjar snabbt att vår amerikanska ”allierade” i praktiken fört en politik direkt riktad mot europeiska intressen. Man har intervenerat i två världskrig som hotat att leda till ett enat Europa, man har ersatt inhemska eliter med en pro-amerikansk femte kolonn, man har också aktivt understött förlusten av de kolonier som ännu för femtio år sedan fick Oswald Mosley att betrakta Eurafrika som en livskraftig geopolitisk lösning. Ur detta perspektiv blir det givetvis betydligt mindre positivt med de amerikanska bombningarna av det Libyen som enligt Thiriart utgör en del av det europeiska storrummets naturliga gränser. Den egensinnige Qadafi, med visionen av ett afrikanskt Grossraum, kommer att ersättas av ledare tillsatta av amerikanska intressen. Samtidigt demonstrerar den etablerade vänsterns välkomnande reaktioner på interventionen en oförmåga att identifiera USA som huvudmotståndaren till en värld av regionala block, överhuvudtaget en mental amerikanisering av denna vänster. Ett lovande tecken i tiden är att Sverigedemokraterna är det parti som avvisar tanken på svenskt deltagande i ett amerikanskt övertagande av Libyen. Ihop med det tidigare motståndet mot utförsäljning av statliga företag antyder detta att vi här har att göra med ett moget europeiskt nationalistparti snarare än ett neokonservativt.

Det kan då vara av värde att införliva ett geopolitiskt perspektiv i sin bild av historien. En värdefull europeisk geopolitiker bland flera andra är Karl Haushofer (1869-1946). Haushofer har på grund av sitt arbete under Tredje riket kommit att kopplas till nationalsocialismen, man undviker då att ta upp att hans hustru var judinna och att hans son avrättades för sin delaktighet i komplotten mot Hitler. Haushofers vision av ett starkt Tyskland byggde snarare på rum än på ras, och inkluderade en allians med både det sovjetiska Ryssland och det kejserliga Japan. Hans inställning till vikten av geopolitisk träning för statens ledare utvecklas i artikeln Why Geopolitik:

Geopolitik has come to stay. We arrive at this conclusion from the fact that its application is gaining a growing following all over the world while disregard of its teachings becomes increasingly dangerous. Some political successes can doubtless be attributed to geopolitical groundwork, among them the skillful selection of such English bases as Hong Kong, Singapore and Penang. The reorganization of the Australian Commonwealth and the foundation of it new capital, Canberra, are likewise the result of geopolitical considerations. Geopolitically, even the choice of Tsingtao was a good one, provided one considers the establishment of a German base in China as geopolitically justifiable.

Haushofer

Haushofer fortsätter:

Geopolitik will serve our statesmen in setting and attaining their political objectives. It will present them with the scientific equipment of concrete facts and proven laws to help them see political situations as they really are… For our future foreign policy we therefore need Geopolitik. We need the same thorough training in this discipline as developed by England – though not under that name – with onesided purposefulness, as adopted by France, and as it is beginning to be used by Japan.

Han citerar sin gamle mentor:

”We must see foreign nations as they are, not as we would like them to be.” This occasional remark of Erich von Frygalski has served me as a beacon in my geopolitical work. Let us not stake our future foolishly on one card, let us not choose allies which others – better trained geopolitically – have considered doomed a halfcentury earlier. By prudent, courageous analysis of our world-political situation we shall always be able to preserve our sacred soil from shameful defeat. The admonitions ”see what is” and ”keep away from whatever our national honour cannot tolerate” are the pilot lights of our voyage.

Mot anklagelserna som riktades mot Haushofer försvarade han sig i artikeln Defense of German Geopolitics:

What seemed most lacking in the resumption of the educational process for the training of German youth after the war was the capability to think in terms of wide space (in continents!) and the knowledge of the living conditions of others, namely of oceanic peoples.

Han fortsätter med en kritik både av den tyska utrikespolitiken efter 1938 och av de försök som gjorts att utmåla honom som dess intellektuella fader:

In the Third Reich the party in power lacked any official organ receptive to or understanding the doctrines of geopolitics. Therefore they only used and wrongly understood catchwords which they did not comprehend. Only Rudolf Hess, from the time when he was my pupil, before even the NSDAP even existed, and the Minister for Foreign Affairs, Von Neurath, had a certain understanding for geopolitics without being able to apply it succesfully…

För den äldre Haushofer framstår geopolitiken rentav som en viktig aspekt i en fredspolitik, i kombination med ett perspektiv som idag skulle benämnas etnopluralistiskt eller samnationalistiskt:

The goal of German geopolitics originally had been, in common with legitimate American geopolitics – to achieve the possibility of excluding disorders in the future, like those of 1914 or 1918… this presupposed a geographically correct picture of the world; it required mutuality, moreover, and respect of one nationality and race by others as well as recognition of the human right to ”personality”…. an international geopolitics could become one of the best means to prevent future world catastrophes.

Haushofer och katten Felix

– Haushofer och katten Felix

Relaterat

Heinrich Jordis von Lohausen och kriget mot Europa
Perspektiv på Turkiet och Europa
Wallerstein – The World we are entering
Nikolaj von Kreitor
Carl Schmitt – Land och hav
Jean Thiriart och Nation Europa
Interview with Robert Steuckers (part 1)
Interview with Robert Steuckers (part 2)
Anark – F. William Engdahl om rysk och amerikansk geopolitik, del II