Aftonbladet och logiken

Okategoriserade

– Huset brinner! Det har fallit ner bjälkar i huvudet på barnen, och alla böcker har brunnit upp!
– Vänta, älskling, jag ska kolla i Aftonbladet.
– Skynda dig! Hämta vatten!
– Stopp och belägg, älskling. Här står att det bara fallit en bjälke i huvudet på ett barn, och att det finns kvar minst 20-30 böcker. Vidare finns det belägg för att det brann i ett hörn redan på 60-talet, och att det inte finns några kvantitativa studier från vårt kvarter som kan visa att huset verkligen brinner ner, eller att det ens är problematiskt om huset brinner ner.
– Ok, jag slår på TV:n då.

Kanske är det så Aftonbladet hoppas att väljarna och svenska folket ska reagera på den hysteriska hetskampanj man dragit igång mot  Jimmie Åkessons debattartikel om Islam och invandring. Tidningarna bjuder över varandra i ren hysteri, politikerna hakar på som de lydhjon de är.

Sveriges i särklass mest korkade kvällstidning har vidare gjort en lista över olika ”felaktiga” och ”överdrivna” saker Åkesson sagt, och därefter har man intervjuat diverse experter som menas passa till respektive ämne. Det är oerhört dåligt, till och med för att vara Aftonbladet. Poängen är att överväldiga, att skrämma och att kväva vidare debatt. Folk ska känna att Åkesson är motbevisad på varje punkt, fast någon egentlig bevisföring är det förstås överhuvudtaget inte fråga om. Givetvis gäller detsamma Åkessons debattartikel – en stundtals tendentiös historia som fokuserar alldeles för mycket på religionen Islam och alldeles för lite på den myriad av motsättningar, kulturkrockar och identitetsdödande social oordning som det mångetniska samhället – Islam helt åsido – orsakar. Men att en debattartikel hårdrar, förenklar och uttrycker sig rakt på sak är inget ovanligt – det hör till formatet – och Aftonbladets fullständigt bisarra behandling av den förtjänar en nogrann genomgång. Först Jimmie Åkessons påstående, sedan Aftonbladets svar, slutligen min kommentar. Det blir tjatigt, men det är nästan värt det.

Islam skiljer sig från kristendomen på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på våldsanvändning.
FEL.
–Det där är helt fel, hela skalan av åsikter finns inom båda religionerna, säger Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi
Kommentar: Jan Hjärpe, som verkligen kommit in från kylan numera, mumlar i skägget och struntar medvetet i centrala principer inom Islam. ”Det lägre heliga kriget” – Jihad bil Saif – är en religiös plikt inom Islam, som går ut på att utsträcka den islamiska staten så långt som möjligt. Att ”hela skalan av åsikter finns inom bägge religionerna” är sannolikt sant – det finns som bekant alla typer och sorter här i världen – men proportionerna skiljer sig radikalt, och någon direkt motsvarighet till en plikt att utsträcka ett med tron synonymt politiskt rike existerar inte inom kristendomen. Muslimer har att förhålla sig till en maning till militant utsträckande av religionen som politisk maktfaktor (en maning som förstås också kan omtolkas till att innebära fredlig migration och politisk kamp för att utbreda Islams välde) på ett sätt som kristna inte har.

Islam och den muslimska världen har aktivt avvisat upplysningen och humanismen.
FEL. –Det stämmer inte, det finns nordafrikanska filosofer som är hängivna upplysningen och humanismen, säger Jan Hjärpe.
Kommentar: Så med andra ord var sydafrika inte grundat på apartheid, eftersom det fanns många vita som motsatte sig systemet? Nu har jag ingen som helst ambition att försvara ”upplysningen och humanismen”, men Hjärpes svar är direkt löjligt. Ingen – varken Åkesson eller någon annan – kan rimligen uttala sig om varenda nordafrikan, däremot går det bättre om Islam som struktur och de förhållanden som råder i en god andel av de muslimska länderna. Har Hjärpe glömt hur mycket hans akademiska sfär, humanioran, älskar att tala om strukturer som ”rasismen” och ”patriarkatet”, eller hur står det till, egentligen? Ett talande och representativt svar i alla fall, eftersom det är så  uppenbart innehållslöst.

Islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam.
FEL. –Det finns inga som helst belägg för detta. Majoriteten av Sveriges muslimer har påverkats av det svenska samhället, säger Aje Carlbom, socialantropolog som forskar om mångkulturalism och islamism.

Kommentar: Brist på belägg gör inte något ”fel”, vilket till och med en socialantropolog borde begripa. Jag förstår att grundläggande logik inte ingår i genus- och mångkulturstudier, men någon hejd får det vara. ”Majoriteten av Sveriges muslimer har påverkats av det svenska samhället” vill man vidare meddela. Ja, konstigt vore det annars. Men det har absolut ingenting att göra med Åkessons påstående. Ingen pratar om hur muslimer påverkats av Sverige, utan om hur Islam påverkats av Sverige och vice versa. Mig veterligen har ingen teologi formulerats för att sammanföra muslimska principer med svensk lagstiftning, däremot har åtskilliga förordningar och regler införts för att anpassa svenska förhållanden efter minoriteters krav. Där har Islam spelat en ganska stor roll. Sedan är det naturligtvis sant att det ensidiga fokuset på Islam flummar bort en stor del av själva huvudfrågan, eftersom motsättningarna mellan svenskar och utomeuropeiska invandrare grundar sig på oerhört mycket mer än muslimsk tro. Det blir dock en annan diskussion.

Utvecklingen kommer att fortsätta på grund av massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen.
FEL. Migrationsverkets statistik över invandringen till Sverige förra året visar att den största gruppen var svenskar som återvände från utlandet. Därefter kommer (i storleksordning): Irak, våra nordiska grannländer, Polen, Somalia, Tyskland, Thailand, Kina, Rumänien och Serbien.
Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik från 2008 föder svenska kvinnor födda i Sverige i genomsnitt 1,8 barn. De som är födda i Iran och Irak föder i genomsnitt 3 barn.
–I Europa föder människor med bakgrund i muslimska länder i genomsnitt 1,5 barn mer jämfört med infödda européer men det är en siffra som minskar. Vi vet inte hur det kommer se ut i framtiden, säger Aje Carlbom.
Kommentar: Hur är påståendet fel för att Aje Carlbom inte vet hur det kommer att se ut i framtiden? Om svenskar fortsätter föda för få barn för att ens reproducera den egna befolkningen, och hela tiden upprätthåller en konstant eller växande befolkningsmängd genom invandring från tredje världen kommer svenskarna att försvinna i vilket fall. Oavsett hur många barn invandrare föder eller inte. Det hjälper inte att Carlbom inte vet, eller att det finns tendenser till att antalet barn per muslimsk familj avtar en smula efter några generationer. Det fylls ju om inte annat på utifrån. 2005 växte den muslimska befolkningen i Sverige, Österrike, Italien och Danmark med 7% per år. Svenskarna växte i stort sett inte alls. Det är enkel matematik.

De flesta studier som gjorts visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.
FEL. –Det är taget ur luften. Ingen vet omfattningen. Det finns forskning som visar att det finns en liten procent fundamentalister, men man vet ingenting om gruppen ökar, säger Aje Carlbom.
Kommentar: Här borde Åkesson givetvis ha tänkt sig för, och kanske framförallt låtit bli att diskutera ”de flesta studier”. Eftersom de flesta studier aldrig någonsin skulle ta i problemet, i varje fall inte i Sverige (vad skulle Jan Hjärpe säga om en student ville utreda det?), blir det förstås inte så många. Men internationellt finns de.

Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.
FEL. –Det han talar om finns, det är inget snack om saken. Men vi vet inte omfattningen och vi vet inte om det ökar eller minskar. Det finns inga stora kvantitativa studier i Sverige om muslimska värderingar, säger Jonas Otterbäck, universitetslektor i religionshistoria.
–Det finns forskning som visar att andra generationens muslimer genomgår en religiös pånyttfödelse där islam blir väldigt viktigt. Därifrån vet man ingenting om någon radikalisering, säger Aje Carlbom.
SD: Känner inte till någon svensk attitydundersökning bland muslimer utan hänvisar till en rad artiklar i svenska tidningar och en hårt kritiserad rapport från terrorexperten Magnus Ranstorp.
Kommentar: Åkesson skriver inte om det ”ökar eller minskar”, vilket än en gång gör att Aftonbladet pratar i nattmössan när de säger att han har ”FEL” med stora bokstäver. Att Ranstorps rapport är ”hårt kritiserad” har vidare ingen bäring på huruvida den är riktig eller inte – hysterin Aftonbladet och sedermera hela det svenska politikeretablissemanget ger uttryck för är tvärtom ett utmärkt exempel på att svenskt debattklimat i de här frågorna är sinnessjukt, vilket givetvis också tar sig uttryck i forskning och framförallt medial reaktion på forskning. Att identitetsskapande genom Islam bland andra och tredje generationens invandrare leder till att man identifierar sig med muslimsk kamp världen över torde knappast vara ägnat att förvåna någon. Forskningen i Sverige är bristfällig – men just det faktum att man undviker att forska i ämnet tyder faktiskt på att man vet ganska bra hur det ligger till – på samma sätt uteblir forskning om i stort sett alla andra ”fördomar” – trots att det rimligen borde ligga i maktens intresse att motbevisa dem.

Islam är Sveriges näst största religion och det kunde ingen ana för tjugo år sedan.
FEL. –Det blev islam redan i slutet på 1960-talet, säger Jan Hjärpe.

Kommentar: Tvivlar på att någon anade det ändå, Hjärpe. Orsaken till att Islam blev näst störst redan på 60-talet var att det inte fanns särskilt många religioner i Sverige (och för att årtalet ska stämma måste man förstås räkna alla former av kristendom som samma religion, vilket vi visserligen i ekumenikens namn antagligen är skyldiga att göra i dagsläget). Det märks att Aftonbladet haft svårt att komma på så mycket att bråka om – till och med om vi struntar i att ingen torde ha känt till att Islam var landets näst största religion 1962, är påståendet närmast att betrakta som ett skrivfel.

Konstnärer som kritiserar eller skojar med islam lever under ständigt dödshot.
–Det fanns en tid då jag fick väldigt många dödshot. Men det är ett minimalt antal svenska konstnärer som råkat ut för det här. Jag känner mig inte hotad i dag, säger konstnären Lars Vilks som tecknade Muhammed som en rondellhund.

Kommentar: Det är också ett minimalt antal svenska konstnärer som skojat med Islam. Reser vi ut i Europa ändras förhållandena snabbt. Sedan finns det förstås ingen reell orsak till att ”skoja med” religioner, men nu håller vi oss till sakpåståendena. Bygger jag en rondellkristus skulle knappast någon ta illa upp, en rondellmuhammed höll på att få Vilks mördad.

Ett tiotal muslimska terrororganisationer har etablerat sig i Sverige.
FEL. Säpo använder sig inte av begreppet ”muslimska terrororganisationer” utan talar om ”våldsbenägen islamism”.
–Vi tycker att det låter mycket med ett tiotal organisationer. Det finns radikala muslimska grupper som begår brott, men det är en mycket liten del. Sverigedemokraterna hänvisar till en artikel från 2001 och det hinner hända mycket på åtta år, säger Patrik Peter, pressekreterare på Säpo.
–Jag känner till fyra islamistiska terrororganisationer i Sverige, som är stämplade av det internationella samfundet, säger Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Kommentar: Så med andra ord har ett tiotal muslimska terrororganisationer etablerat sig i Sverige före år 2001, men samtliga finns antagligen inte kvar nu (eftersom det ”låter mycket”)? Då är det inte FEL, utan möjligen inte längre LIKA RELEVANT. Sedan har SÄPO bytt namn på dem till ”våldsbenägna islamister”, vilket verkar vara det viktigaste i stycket. Ett bra tips jag kan komma med till säkerhetspolisen är att följa Storbritanniens exempel. Där har man döpt om ”islamistisk terrorism” till ”Anti-Islamic activity”. Det tror jag skulle underlätta Aftonbladets framtida rapportering i frågan, som nyspråk och trams alltid gör för hysteriska propagandaorgan.

Ledande muslimska företrädare har framfört krav på införandet av sharialagar i Sverige.
ÖVERDRIFT. SD hänvisar till Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund, som krävde införandet av sharialagar inom familjerätten i Sverige. Han kritiserades av flera muslimska ledare för sitt uttalande.
– Det finns en som har gått ut och krävt det, men ledande muslimska företrädare i plural, det vet man inget om, säger Aje Carlbom.

Kommentar: Enda gången Aftonbladet lyckas förstå vad ordet ”överdrift” ens betyder. Imponerande. Man kan förstås spekulera i om Mahmoud Aldebe gjorde sitt uttalande i tomma luften, utan något som helst stöd, och om kritiken mot honom var grundad i kärlek till svensk sekularism, taktik eller någon sorts kombination. Det ska jag dock låta bli här. En poäng till Aftonbladet, av… Ja, ni kan ju räkna själva.

Svenska landsting använder skattebetalarnas pengar till omskärelse av friska pojkar.
ÖVERDRIFT. –Vi har rekommenderat att landstingen erbjuder omskärelse. Men det handlar om mikroskopiska pengar för landstingen. I de flesta landsting är det inga pengar alls, men det finns några som subventioner patientkostnaden till viss del, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Kommentar: Här gick det sämre med att förstå vad det betyder när man ”överdriver”. Under förutsättning att en summa, överhuvudtaget, använts till omskärelse är uttalandet helt och hållet riktigt. Om det sedan är ”mikroskopiska” summor är irrelevant. Hade det stått ”enorma”, eller åtminstone ”stora” summor pengar hade det varit en annan femma.

Sverige har flest våldtäkter i Europa och muslimska män är mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna.
FEL. Brottsförebyggande rådet slår fast att det inte går att jämföra på det viset mellan länder.
–Det är helt och hållet fel. Vi har flest antal anmälda våldtäkter i Sverige och det tycker vi är bra. Det är en minmal bråkdel av alla sexualbrott som anmäls till polisen, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.
Enligt henne finns heller ingen grund för att muslimska män skulle vara överrepresenterade.
–Jag har inte sett någon undersökning som behandlar det.
SD hänvisar till två rapporter från Brå, en från 1996 och en från 2005. Den överrepresentation som hittades bland utländska män visade sig senare vara för stor.
Kommentar: Sverige har ett uppblåst våldtäktstal på grund av en vid definition av våldtäkter, men att hela skillnaden skulle förklaras av det har förstås inte BRÅ något belägg för. Sedan ljuger Hradilova rakt av när hon hävdar att det ”inte finns något belägg för” att utländska män skulle vara överrepresenterade. När överrepresentationen i tidigare undersökningar skulle ha ”visat sig vara för stor” känner jag inte till – någon uppföljningsundersökning har aldrig gjorts – av vad jag kan döma är det Aftonbladet som tycker att det är fritt fram att fortsätta ljuga när Klara föregått med gott exempel. Ser gärna källa på vad de överhuvudtaget pratar om, dock, om någon sitter på den.

Svenska kommuner överväger införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna.
ÖVERDRIFT. –Det har jag hört talas om någon gång. Man har anpassat simundervisningen för att alla ska lära sig simma och det har man gjort på flera sätt, inte bara genom att dela upp undervisningen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för lärande och arbetsmarknad på SKL.
Kommentar: Per-Arne Andersson säger alltså att det Åkesson menar bara har övervägts, redan har hänt? Hur i hela friden är Åkessons påstående då en överdrift? Ta tillbaka hon som ljög, det verkade vara smartare.

Frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker erbjuder ritualslaktat kött.
–Halalslaktat kött ingår i vårt centrala sortiment. Vi kallar det inte för ”ritualslaktat”, det antyder att det är något hokuspokus. Det här är en slaktmetod som är väldigt noga kontrollerad, det finns regler för hur det ska gå till, säger Magnus Nelin, presschef på Coop.
Kommentar: Det är ändå, eller faktiskt just därför, rituell slakt. Själva förutsättningen för att något ska kunna kallas ”ritualslakt” är att det sker efter regler som beskriver hur det ska gå till. Annars är det bara slakt, om ens det.

Svenska förskolor slutar att servera fläskkött.
ÖVERDRIFT. –Jag har aldrig hört talas om någon förskola där man slutat helt med fläsk. Men det är ingen kommunal skola som tvingar barn att äta något som de eller föräldrarna inte vill, säger Laina Kämpe, utredare på SKL.
SD hänvisar till Malmö kommun där tre förskolor slutade med fläskkött för att öka kvaliteten på andra maträtter.
Kommentar: Hur kan ett påstående utan kvantitetsinnehåll vara ”överdrivet”? Svenska skolor har gjort det, och man ska vara riktigt korkad om man inte förstår varför de tre skolorna i Malmö gjort som de gjort.

Om nuvarande takt håller i sig kommer den muslimska befolkningen att ha flerdubblats i storlek på några decennier.
FEL. I Sverige registreras inte trostillhörighet vilket gör det omöjligt att kontrollera påståendet. I dag har 38 procent av Malmös befolkning utländsk härkomst. 17 procent är från Asien, Afrika och Östeuropa. 2002 hade 30 procent av Malmös befolkning utländsk härkomst.
– Antalet muslimer kommer att öka, men hur stor ökningen blir kan man inte säga, säger Aje Carlbom.
Kommentar: Om ett påstående är okontrollerbart är det inte ”fel” – hur dumma i huvudet är de på Aftonbladet? Sunt förnuft tyder dessutom på att Åkesson har alldeles rätt – i bästa fall kan man säga att det är ”obevisbart” på grund av att Sverige inte registrerar trostillhörighet. ”Fel” innebär att något är motbevisbart, inte obevisbart på grund av att landet man bor i vägrar undersöka det.

Många av Europas större städer, inklusive Malmö, kommer med största sannolikhet att ha en muslimsk majoritet.
FEL. –Det där är väldigt omtvistat. Man vet ingenting om det. Antalet muslimer blir fler, men därifrån kan man inte dra slutsatsen att de inom några decennier skulle var i majoritet, säger Aje Carlbom.
SD hänvisar till en artikel Financial Times som spekulerar om att den muslimska minoriteten kan bli majoritet.
Kommentar och avslutning: Så, när något är ”omtvistat”, är det automatiskt fel? Då testar vi: jag skulle vilja påstå att det är synnerligen omtvistat huruvida Aftonbladet framställs av människor med ens rudimentär intelligens och moralisk integritet. Tja, där stämde i alla fall principen. Kanske jag, efter att ha lärt mig denna princip om tvistens förmåga att upphäva sakförhållanden, borde ”omtvista” om Aftonbladet verkligen kommer att fortsätta ges ut efter nästa årsskifte, och därmed göra landet och världen en tjänst. Vill man veta något om situationen i Sverige gör man bättre i att läsa Knasen.