Tatzelwurm

Okategoriserade

Kryptozoologi, de mer eller mindre vetenskapliga studierna av ännu inte erkända djurarter, överlappar ofta folklore och mytologi. Ett exempel på detta är den sydgermanska tatzelwurmen. Iakttagelser av denna mindre kryptid har främst rapporterats från regionen runt de schweiziska Alperna. Den beskrivs som en liten drakliknande varelse, med två kloförsedda framben men inget bakre benpar. Ibland jämförs dess ansikte med en katts. Jämfört med den skandinaviska lindormen, som den annars påminner något om, är tatzelwurmen, ”den kloförsedda ormen”, ganska liten, mellan två och sex fot lång. Intressant är att tatzelwurmen i vissa versioner anses ha giftigt blod, något den alltså delar med lindormen (den ska också ha kunnat avge giftiga gaser). Den beskrivs också som osedvanligt aggressiv, och angrep inte sällan människor. Iakttagelserna av tatzelwurmen har dock minskat ordentligt in i vår tid, och de kryptozoologer som inte betraktar det hela som en ren myt menar därför ofta att det rör sig om ett djur som dött ut. Oavsett vilket är det en fascinerande lokal legend.

TW

Sturmpercht – Der Tanz der Tatzelwurms

Tatzelwurmsagor är populära i södra Tyrolen, och det är då passande att neofolkbandet Sturmpercht tillägnat den lokala drakormen ett musikaliskt verk. Sturmpercht är ett intressant band, dels då de bygger mycket av sin musik på sydgermanska och alpina traditioner och sägner, dels genom det allt närmare samarbetet med Axel Frank/Hanns Aufschring från tyska neofolkbandet Werkraum. Werkraum är i sin tur också mycket intressant, dels då det tillhör de bättre banden i sin genre, dels genom samarbetet med det nordamerikanska folkbandet Changes.

Sturmpercht är också av intresse genom att musiken starkt påverkats av mer traditionell folkmusik, och genom den säregna estetik där man genom allt från djävulsmasker till tatzelwurmar känner igen alpina traditioner av olika slag. Musiken pendlar också mellan vackra naturskildringar och mer suggestivt mörka atmosfärer. Bandet är alltså väl värt en närmare bekantskap för den som är intresserad av neofolk eller indo-europeiskt arv.

Relaterat

Den europeiska yetin
Forseti
Den indo-europeiska drakdödarmyten
Robert N. Taylor och Changes

Sturmpercht