På fisketur i nyhetsflödet

Okategoriserade

Med jämna mellanrum kan det vara på sin plats att för en stund överge studierna av obskyra tyska tänkare, och istället applicera deras tankar på vår tid. Ett sätt att göra detta är nyhetskommentarer. I dagens nyhetsflöde finner vi ett antal nyheter som är intressanta ur ett högerradikalt perspektiv.

Socialdemokratins kris

Den svenska socialdemokratins dåliga valresultat har som väntat lett till en inre kris, samtidigt som opinionssiffrorna sjunker ytterligare. Värt att notera är att detta är en del av en större historisk trend, socialdemokratin krymper i de flesta europeiska länder. Detta har tagits upp i blogginlägget Socialdemokrati i kris.

Vad socialdemokratin idag alltså borde göra är att bryta med den diskurs där man dels prioriterat mångkultur och en hög invandringsnivå, dels förlorat mycket av den historiska betoningen av rättigheter och skyldigheter. Man kunde exempelvis ha använt argumentet att merparten av de sjukförsäkrade har arbetat ihop sin idag hotade trygghet, snarare än att det bara är synd om dem. Socialdemokratin kunde alltså bryta med den bild av ”socialbidragsdemokraterna” man bland annat byggt upp. Om man klarar detta eller inte får framtiden utvisa.

Fortsatta krig i Zomia

Samtidigt fortsätter striderna i Burma och Afghanistan. En intressant aspekt på detta ger den anarkistiskt och civilisationskritiskt sinnade professorn James Scott. Scott har utgått från historikern Willem van Schendel, som 2002 beskrev hur altitud spelar en kulturell och geopolitisk roll i Asiens historia. I högländerna finns ett antal folk som har flera likheter, från Vietnams hmong och Burmas karen och wa, till Tibet. Dessa folk har enligt Scott mer eller mindre medvetet utvecklat kulturer som försvårat uppkomsten av den moderna staten, deras del av världen kallas kollektivt Zomia. I vår tid ligger de också ofta i krig med den post-koloniala staten, oavsett om den sedan, som för hmong och tibetanerna, är kommunistisk eller, som i Afghanistan, är amerikansk. Scotts teori har fått kritik för att hårddra det hela, men är ändå intressant. Lika intressant är hur tibetanernas och karenfolkets kamp idag får stöd från europeiska antiliberaler som italienska Casa Pound.

Karen