Nordkorea, juche och den rena koreanska rasen

Okategoriserade

Att ”höger” och ”vänster” är föråldrade begrepp i dagens verklighet torde vara uppenbart för vem som helst som inte kärat ner sig i Karl Marx eller Milton Friedman. Den verkliga skiljelinjen idag går istället mellan identitära ideologier på den ena sidan, och globalister på den andra; etnopluralister och traditionalister mot de krafter som drömmer om en likriktad värld av konsumenter och lönarbetare.

Det är därför intressant att Svenska Dagbladet idag skildrar hur det i mångas ögon kommunistiska Nordkorea kommit att utveckla en militaristisk och etniskt medveten samhällsmodell, beskriven med det koreanska begreppet juche. Efter att man rensat bort den mesta marxist-leninistiska retoriken är det numera genom referenser till det koreanska folket som den nordkoreanska partiapparaten vinner legitimitet i det hårt prövade folkets ögon.

Man kan säga mycket negativt om Nordkorea, men då detta redan har sagts ett otal gånger vid det här laget så är det ganska onödigt att upprepa det. Mer intressant är det då att se landet som ett exempel på hur gårdagens indelning i ”höger” och ”vänster” blivit irrelevant. Det är nämligen så att Nordkoreas ledare inte bara är antikapitalistiska kollektivister med en hårt militariserad (och utfattig) stat, de är även övertygade försvarare av det rena koreanska blodet. Detta kom fram under ett samtal mellan militära företrädare från norra och södra Korea.

NK

Two Koreas’ Top Brass Resort to Racist Coloredslinging Inter-Korean Military Talks Stall Over Maritime Border No Progress on First Day of Inter-Korean Top Brass Meet Talks Between Generals From Both Koreas Flop
The second day of talks between North and South Korean generals on Wednesday got off on the wrong foot when delegates stooped to coloredslinging over the racial purity of Korea. The debate erupted in small talk between the two delegation leaders ahead of discussions that failed to agree on the re-alignment of the maritime border. The North’s delegation leader Maj. Gen. Kim Yong-chul started off an unfortunate thread by quipping, ”Since the climate in the South is warmer, the farmers must be hard at work.” His South Korean counterpart Maj. Gen. Han Min-gu of the South replied, ”The population of the farming communities is actually falling, and many bachelors from such areas marry women from Mongolia, Vietnam and the Philippines.” Kim reportedly grimaced and snapped, “Our nation has always considered its pure lineage to be of great importance — I am concerned that our singularity will disappear." Instead of contradicting him, the South Korean delegation said such dilution of the bloodline was “but a drop of ink in the Han River," adding this would cause no problems “if we all live together.” But this failed to mollify the North Korean. ”Since time immemorial, our nation has been a land of abundant beauty. Not even one drop of ink must be allowed to fall into the Han River," Kim thundered. ”Our history shows that we were able to maintain the purity of the Korean race even while living together with the Jurchen and the Manchurians of the region,” Han countered. ”That may be true," Kim pressed on, “but from Old Chosun" — the earliest Korean kingdom that ended in 108 BC and spanned from western Manchuria through the northwestern regions of the Korean Peninsula and according to legend started in 2333 BC ? “through the Middle Ages and the modern era, it is undeniable that we existed as one unified race.

Frågan är alltså hur man ska kategorisera Nordkoreas juche-ideologi? Är det en högerextrem stat av närmast nationalsocialistisk karaktär, eller en vänsterextrem stat med vissa ”reaktionära inslag”? Frågan är främst av kuriosanatur, eftersom det totalitära Nordkorea inte kommer att överleva de närmaste 50 åren som stat, men den kan ändå illustrera att vi lever i en ny verklighet som varken den gamla vänstern eller den gamla högern fullt ut förstår. Som kuriosa kan även nämnas att bland de få västerlänningar som fängslats av jucheideologin har åtminstone en, tyske Michael Koth, därefter närmat sig nationalistiska politiska positioner.

Som kontrafaktisk kuriosa kan man också fråga sig om Sovjetunionen rört sig i samma riktning som Nordkorea givet att Muren aldrig fallit. Vi vet idag att Nietzsche inte var okänd bland sovjetiska akademiker, vi vet också att nationalistiska rörelser som Pamyat började vinna växande stöd redan under 1980-talet. Intressant är också att Kina, utöver den nationalistiska utrikespolitiken, använder genetikens rön för att bevisa att de kinesiska folken är nära släkt biologiskt. Det må vara PR-mässigt självskadebeteende att stödja den isolerade och bitvis bisarra nordkoreanska staten, men ett intressant exempel på hur ”höger” och ”vänster” blir alltmer irrelevanta begrepp är det likafullt.

SvD:

Tronskifte i Nordkorea

Rapporter från ett liv under Ledaren

Propaganda