F.P. Yockey – Imperium eller kapital

Okategoriserade

Bland 1900-talets mest intressanta gestalter återfinner vi Francis Parker Yockey (1917-1960), författaren till Imperium. Med utgångspunkt i Oswald Spenglers beskrivning av de historiska högkulturernas öden manade Yockey till kamp för Europa mot de främmande krafter som ockuperade henne och förhindrade hennes naturliga utveckling. Vad gällde denna naturliga utveckling var han tydlig, i likhet med tidigare högkulturer stod vår faustiska högkultur inför den era då dess medlemmar förenas politiskt och kämpar om makten över omvärlden. Yockey kallade också utan omskrivningar sin ideologi för imperialism.

Imperium är en av de få böcker som har förmågan att förändra läsarens världsåskådning i grunden. Även om man inte håller med dess författare i allt, exempelvis hans val av ”1900-talets hjälte” och hans starka fokus på det främmande magianska inflytandet över Europa, målar han upp en långsiktig och storslagen bild av Europas öde och framtid som få läsare kan undgå att påverkas av. Genom sitt eget exempel visar han också att för en viss människotyp är det enda meningsfulla livet ett liv där man tar del i sin högkulturs öde och utveckling.

Yockey skrev också The Enemy of Europe. Han analyserade där det Kalla kriget mellan USA och Sovjet, och fann att för vänner av Europa var det tveksamt om Sovjet var det större hotet. Detta då följden av en symbios mellan Ryssland och ett Europa i sin imperiella fas skulle blivit ett nytt europeiskt imperium. Lika intressant är det avsnitt där Yockey ställer 1800- och 1900-talens ideal mot varandra, sammanfattade som kapitalism respektive imperialism. Han konkretiserar här vad han menar med imperium, och det kan därför vara intressant att återge schemat.

Imperialism – Kapitalism

Faith – Rationalism
Primacy of the Spirit – Materialism
Idealism – Sensualism
Will-to-Power – Will-to-Riches
World as object of organisation – World as object of plunder
Rank as social distinction – Wealth as social distinction
Society as organism – Society as collection of individuals
Fulfillment of Duty – ”Pursuit of happiness”

Ascendant instincts Decadent instincts

Absolute Western self-preservation – Acquiescence to the Outer Revolt
Absolute will to biological fertility – Race-suicide, birth-control, Puritanism, Bohemianism
Absolute will to increase power – Surrender of the World hegemony of the West

Hierarchy – Equality
Discipline – Freedom, ethical laissez-faire
Authority – Parliamentarism
The superpersonal organism as State – The superpersonal organism as society
Aristocracy – Plutocracy
Society as an organic unity – Class-war
Sexual polarity – Feminism
Europe as Imperium – Petty-statism
Europe as Nation – Chauvinism
Europe as Fatherland – Petty-nationalism
Order – Freedom
Stability – Constant motion, business-cycles

Responsibility, all public power excercised and administered openly – Irresponsibility, anonymity
Resurgence of Authority – Communism, Democracy, Liberalism
Ideal of Chivalry, faith in oneself – Separation of word and deed, systematic hypocrisy
Respect for the political enemy – Replacement of respect with hatred, ”war-crimes trials”
Cultivation of soldierly virtues – Cult of bourgeois virtues, derision of soldierly virtues
Eroticism as legitimate source of joy and fertility – Eroticism as vice, the cult of immorality
Affirmation of war and conquest – Pacifism
Separate status of Culture-alien – Equality with the Culture-alien, the ”melting pot”

När man läser Yockeys schema, och när man jämför vår tid både med historiska högkulturer i samma fas och med tidigare skeden i vår egen historia, är det uppenbart att ockupationen och amerikaniseringen av Europa haft djupgående följder. Samtidigt menar han att historien visat att en högkultur har förmågan att kasta av sig främmande herrar, och därefter återuppta sitt öde (det är ingen osannolik gissning att Yockey hade funnit tea partyrörelsen i USA av stor historisk betydelse). Yockey beskriver Europas framtid, en framtid vars enda alternativ är kaos och död, med följande ord:

The great nation-forming Ethic in this stage of European history is the Preussian-German Idea of Ethical Socialism. Only this living, wordless Idea can banish the overshadowing extra-European powers, form the European Imperium, and lead the West to the fulfillment of its World-Mission. Imbued with the new Ethic and free of petty-statist 19th century nationalism, the European nations will climb out of the abyss as a unity, or they will never climb out at all.

Vi kommer återkomma till Yockey framöver, och då också gå in mer på bristerna i hans system. Men i nuläget får hans storslagna vision tala för sig själv, i kontrast till 1800-talet. Yockeys böcker finns bland annat att köpa här: Arktos.com

WF

Relaterat

Oswald Spengler – Preussisk socialism