Iced Earth och Sons of Liberty

Okategoriserade

Ett av de mer kända metalbanden är amerikanska Iced Earth, aktiva sedan 1984. Iced Earth påminner musikaliskt en hel del om Iron Maiden, inte minst vad gäller det ”galopperande” soundet. De tidiga albumen präglades av en genretypisk antikristen tematik, men bandet visade även ett intresse för konceptalbumets möjligheter. Albumet Night of the Stormrider byggde på en mörk och tragisk historia om svek och fördömelse, medan Dark saga baserades på Todd Mcfarlanes mörka och framgångsrika serie Spawn. Konceptalbumet som format erbjuder särskilda möjligheter att skapa en totalitet av omslag, texter och musik, och Iced Earth har tagit tillvara dessa möjligheter väl. Det är också tydligt att det finns ett starkt intresse för serietidningar, liksom ett betydande beroende av den kristna världsbilden. Även när Iced Earth vänt sig mot den, har man gjort det med utgångspunkt i den. Det är alltså judeo-kristna demoner som får representera revolt och faustisk tragik, snarare än europeiskt hedniska arketyper. Detta fokus på kristendomens teman, om än inverterade, är förövrigt inte helt ovanligt i amerikansk metal och återspeglar den unga nationens svagare band till sitt europeiska arv.

Set Abominae

Set Abominae

Iced Earths grundare och enda permanenta medlem, Jon Schaffer, kom tidigt att intressera sig för hur mindre grupper genom manipulation kan kontrollera hela befolkningar. Temat märks redan i hans tidiga antikristna texter, men har gradvis utvecklats bortom det genretypiska. I flera album har Schaffer följt ett mytos han själv skapat. I dess alternativa historieskrivning är människan en nykomling i vår värld, en interstellär kolonisatör som nästintill utplånade urbefolkningen. Dessa urinvånare, setianerna, framställs som kunniga inte minst inom magins sfär. De tiotusen överlevande gömde sig efter massakern och började planera sin hämnd. I denna hämnd spelar en antikristliknande gestalt, Set Abominae, huvudrollen. Han rör sig genom människornas historia, dödar deras ledare och förslavar och splittrar dem med religion, fruktan och girighet. Ett första steg i hämnden är också The Clouding, där setianerna får människan att glömma sitt ursprung och gör henne mottaglig för de splittrande verktygen.

Schaffer utnyttjar etablerade myter, som kristendomens Antikrist och Armageddon, i Set Abominaes mytos. Samtidigt är temat med en tillbakaträngd och hämndgirig urbefolkning av intresse, de flesta nordeuropér som inte avskräcks av den power metalliknande sången torde därför med viss inlevelse kunna sjunga med i Ten Thousand Strong och The Coming Curse. Det finns också likheter med det magianska temat i Yockeys och en tidig Myatts historieskrivning, där det istället är européerna som utsatts för en infiltration och ohelig krigföring som för tankarna till Iced Earths Infiltrate and Assimilate.

Schaffer har sagt att han planerar ett seriealbum med Set Abominae, man kan dock fråga sig i vad mån intrigen kan fungera med en såpass överlägsen huvudperson (möjligen kan det fungera om Schaffer utvecklar den segrande Abominaes tvivel på sin sak). Han har också samarbetat med Hansi Kürsch från Blind Guardian och i sin musik gett prov på sitt intresse för historia.

Sons of Liberty

Schaffers återkommande intresse för dolda eliter och deras manipulation och lögner, och för historia, ges en än mer dagsaktuell och konkret form i soloprojektet Sons of Liberty. Han anknyter här redan genom bandnamnet direkt till den amerikanska idétradition som benämns patriotisk, och som genomsyrar både milis- och sovereign citizenrörelsen. Den har också ett betydande inflytande i tea partyrörelsen.

Centrala inslag i denna tradition är en positiv syn på det politiska arvet från upproret mot England och från grundlagsfäderna. Man menar att den amerikanska konstitutionen garanterar befolkningen frihet, men att denna frihet idag hotas av centralstyre och av banksystemets dolda makthavare. Det är en idétradition som är medveten om att ”the tree of freedom must be watered with the blood of patriots and tyrants”, kort sagt att friheten ibland kräver offer och kamp. Detta gör också att man försvarar rätten att bära vapen, då det är en befolknings sätt att försvara sig när deras ledare börjar ta vägen mot imperium och tyranni. Oavsett vad många av dess politiskt korrekta belackare kan påstå, så är den amerikanska patriotrörelsen heller inte en särskilt rasligt intresserad idétradition.

Med Sons of Liberty blir Schaffer politisk. Termer från den patriotiska traditionen dyker upp i låttitlarna, och texterna är ovanligt konkreta. Ett exempel på detta är We the People.

We the people must unite
Reject this global scheme
The thought of world governance
And the evil that can bring
The tactic of financial meltdown
The crisis that they need
All the nations of this world
Must defend their sovereignty
This will lead to war and chaos
And the excuse they need
A World Order dictatorship
From their patiently crafted scheme
Corruption! The cancer that destroys us
Placate! They buy then bind us
Enslavement! Is there hope for those who falsely think they’re free?
Cowards! They hide in ivory towers
Treason! Committed by the hour
Destruction! Without the Constitution in bondage we will be
We the people
Surround them
Rise up and seize the day!
We the people
Surround them
End the tyrants reign!
We the people
Surround them
Are you free, are you a slave?
We the people
Surround them
Lock ’em down we’ll have our way!
Tyrants! Complacency betrays us
Liars! Congress now enslaves us
Fascists! It’s what we are now, do you really think you’re free?
Power! They can t live and let us be
Terror! It’s the tactic that they need
Deceivers! They have destroyed our freedoms and crushed our liberty
We the people
Surround Them
Rise up and seize the day!
We the people
Surround them
End the tyrants reign!

Även låttitlar som Don’t tread on me och Tree of Liberty anknyter också direkt till den patriotiska diskursen.

Sammantaget kan Sons of Liberty framstå som musikaliskt mindre givande än Iced Earth, men det är samtidigt intressant att en framgångsrik musiker så tydligt ansluter sig till en systemkritisk massrörelse (och med systemkritisk avses här alltså inte den variation på den dominerande ideologin som kallas ”vänster”). Den svenska bevakningen av tea partyrörelsen är begränsad, då den inte passar in i deras historieskrivning (som domineras av den progressive Obama). Intressant är också att flera av de musiker de bistra herrarna bakom Webblogg Oskorei lyssnade på för flera år sedan idag har framträtt som politiskt inkorrekta i olika grad. Det gäller Danzig, Turbonegros Hank von Helvete och Morrissey från The Smiths, och nu alltså även Jon Schaffer. Vi lever som tidigare nämnt i spännande tider, och man kan redan nu börja spekulera kring vem nästa namn på listan blir.

Sons of Libertys hemsida, med bland annat musik, återfinns här: Sons of Liberty

Tipstack till Johan B.

SWtWC