Lästips: Friend or Foe

Okategoriserade

Bloggportalen Motpol.nu har i dagarna funnits i fyra år. Det kan därför vara av intresse att tipsa om en både intellektuellt hederlig och givande uppsats som berör den identitära debatten om islam. Uppsatsen återfinns här:

Friend or Foe – Contemporary debates on Islam among Swedish right-wing radicals

…”what would be a ”good” Muslim for the liberals (secularised, individualist etc.) would be a ”bad” Muslim for the identitarians. What the liberals would prefer Muslims to shed to fit into contemporary Western society is exactly what identitarians would prefer them to keep to safe-guard their ”right to difference”

– Bernsand

Av intresse är inte minst särskiljandet mellan populistisk och identitär invandringskritik, där den senare karaktäriseras som etnopluralistisk och som en i grunden systemkritisk världsåskådning. Likheten mellan populistisk och liberal syn på ”islamism” berörs också. Uppsatsen är definitivt intressant.

Det vita fältet

Man kommer i sammanhanget inte ifrån att kort kommentera den antologi som getts namnet ”Det vita fältet. Samtida forskning om högerextremism”, då även den tar upp fenomen som Motpol.nu. Redan titeln, ”forskning om högerextremism”, antyder dock att det här till stor del rör sig om gamla vänsteraktivister som gripit möjligheten att skriva om en företeelse de ogillar. Den intellektuella hedern hos en Bernsand lyser alltså här med sin frånvaro.

Avsnittet om Motpol driver också mycket riktigt starkt en tes, att Motpolsbloggarna utnyttjar vetenskap och historia i sitt projekt. För att kunna driva denna tes har man uteslutit tongivande Motpolare som Fas, man utesluter Webblogg Oskoreis återkommande intresse för socialistiska teoretiker, och man problematiserar inte heller att medan Motpolarna ”utnyttjar” vetenskap så har man själv en milt sagt speciell relation till den akademiska objektiviteten. Den som är intresserad av Motpol har därför inte mycket att hämta i Det vita fältet, utan kan själv bilda sig en uppfattning direkt på nätet utan att finansiera den såkallade ”vänsterns” akademiska ambitioner.

Relaterat

Post-liberal slöjdebatt