Efter liberalismen – Fallout 3

Okategoriserade

Datorspel är idag en kulturform jämförbar med film, musik och serier. Kvaliteten kan rent konstnärligt vara hög, spelaren ställas inför både existentiella och sociala utmaningar, och det finns ofta metakulturella aspekter som gör spelen intressanta. Metakulturella analyser av denna kulturform är dock ett förbisett område, och det är därför mycket positivt att kunna presentera dagens inlägg. Det är en recension av spelet Fallout 3, skrivet av gästskribenten Master Blaster.
– Oskorei

Fallout 3

Bland de som blivit fjärmade från det senmoderna samhället kan livet ibland te sig andligt påfrestande. Olika typer av kulturyttringar som faller utanför vad som skulle kunna betecknas som den mysliberala demokratiska diskursens huvudfåra kan då i motsvarande grad vara själsligt upplyftande för de som blivit egalitärt desillusionerade. Ett exempel på en sådan kulturyttring är det postapokalyptiska dator- och konsolspelet Fallout 3.

(Själva kulturformen spel, i synnerhet dator- och tv-spel, har länge ansetts ful. Varför det skulle vara fulare att t.ex. spela datorspel än att ta del av annan kultur är svårt att förstå mot bakgrund av att spelaren tar aktiv del i kulturformen jämfört med t.ex. läsaren av en skönlitterär roman. Dessutom tränar datorspelaren sin analytiska förmåga i relativt högre grad än t.ex. betraktaren av ett bildkonstverk. Å andra sidan kan man konstatera att de som även kritiserar det måttfulla spelandet och som bär på fördomar som bygger på okunskap ofta tillhör minst en av följande tre grupper: 1) människor födda på 1970-talet eller tidigare 2) människor som är argsinta till sin natur 3) puritaner med en fäbless för att ge andra råd om hur de ska leva sina liv)

paradisefalls

PREPARE FOR THE FUTURE

I Fallout 3 så befinner sig historien på en annan tidslinje än vår egen. Efter andra världskriget har USA dominerats av amerikansk 1950-talskultur samtidigt som den teknologiska utvecklingen har gått framåt. Under 2000-talets senare hälft har den amerikanska regeringen blivit allt mer aggressiv. De fossila bränslena på jorden sinar och människor blir allt mer desperata. FN upplöses 2052 efter att många länder valt att lämna denna mellanstatliga organisation. Det Europeiska Samväldet hamnar i krig med oljeproducerande länder i mellanöstern och Tel Aviv förstörs i en kärnvapenattack. 2060 tar oljan i mellanöstern slut och det Europeiska Samväldet upplöses i nationalstater. Kina invaderar Alaska 2066 i jakt på de sista oljedropparna. Ett långt konventionellt krig utkämpas mellan USA och Kina där USA annekterar Kanada 2076 och slutligen lyckas köra ut kineserna från Alaska 2077. Alla dessa konflikter kallas sammantaget för resurskrigen. Resurskrigen avslutas genom ett globalt kärnvapenkrig 2077 där alla civilisationer förstörs under loppet av två timmar. Den amerikanska regeringen har förutsett denna risk och byggt stora underjordiska valv som skyddar mot atomkriget för de som har råd och känner sig hågade.

När Fallout 3 startar är året 2258 och handlingen utspelar sig i Capitol Wasteland som består av ruinerna av Washington D.C. och dess omedelbara omgivningar som numera är ödemark.

Ättlingar till de människor som lyckats ta skydd i valven under kriget har sedermera efter hand lämnat valven och tagit sig ut i ödemarken. Små samhällen har växt upp på bergstoppar, övergivna örlogsfartyg, gamla tunnelbanestationer och andra platser som är enkla att försvara. Dessa platser innebär en relativ trygghet men många uppehåller sig ute i ödemarken där de t.ex. driver handelskaravaner eller är medlemmar i hänsynslösa gäng som drar runt och plundrar och härjar.

Den radioaktiva strålningen efter kriget har gett upphov till en lång rad muterade djur och livsformer som gör vistelsen i ödemarkerna osäker. I människosamhällena finner man ofta plåtniklasaktiga talande robotar som kan vara allt ifrån artiga bartenders till renodlade stridsmaskiner. Nedan följer ett robotporträtt av en dödlig maskin tillika artificiell ideolog med vad vissa skulle kalla reaktionära förtecken:

Alternativa livsstilar

Det finns stora möjligheter att skapa sig egna nischer i ett ödelandskap utan lagar. För etiskt flexibla personer finns en rad spännande livsstilar att utforska. Man kan prova på en lukrativ karriär som professionell slavjägare eller till och med äga slavar själv under äktenskapsliknande former. Ett annat alternativ är att arbeta som lejd mördare och få betalt för avskurna öron eller fingrar. Har man brist på mat och ont om resurser kan man praktisera kannibalism (handel med människokött utgör dessutom något av en svart marknad i Fallout).

Olika val påverkar spelarens karma, t.ex. kannibala handlingar räknas som ett brott mot naturen, och karman ger sedan andra konsekvenser i spelet. Spelet blir inte lättare eller svårare beroende på vilken karma man har men det styr vilka möjligheter som är öppna och vilka som är stängda.

hangar

Rasdiskriminering eller inte rasdiskriminering

Människor som under lång tid exponerats för radioaktiv strålning har i vissa fall överlevt och muterat till en slags halvruttnande, zombie- och spetälskliknande livsform som kallas “ghouls" (på svenska: gast eller likätare). De har lyckats anpassa sig till strålningen som deras kroppar kan dra nytta av. Vissa av dem är intelligenta, kan prata och beter sig i hög grad mänskligt medan vissa är aggressiva vilddjur som har en mer reptilliknande kognitiv förmåga.

De flesta likätare bor i underjorden, typisk sett i avlopps- eller tunnelbanesystem. En del likätare önskar att bo i Tenpenny Tower, ett gammalt lyxhotell som överlevt atomkriget och som är omgärdat av murar och beväpnade vakter. Ledaren för Tenpenny Tower, Allistair Tenpenny, motsätter sig detta och vill inte släppa in likätarna. Denna syn delas av de välbärgade människorna som redan bor där. En radiokanal propagerar ivrigt för att likätarna ska bli insläppta.

(Jag kan här inte låta bli att vara personlig. De tre viktigaste skeendena i världshistorien vilka dessutom utgör lärdomar som ligger som yttersta fundament för vår civilisation är utan tvekan: pogromerna i Tyskland under andra världskriget, slaveriet och diskrimineringen av svarta i Amerika samt förtrycket under apartheidregimen i Sydafrika. Efter att ha mediterat över andras smärta och min egen högst personliga skuld som en del av ett rasligt “vi" som historiskt sett ensamt stått för inte mindre än hundra procent av alla brott och oförrätter i historien uppfylldes jag av vrede och ressentiment mot grupper i Fallout 3 som symboliserar historiska härskarklasser som förtrycker andra.)

Efter att ha övertygat Allistair Tenpenny, och några av de mest framstående personerna på hotellet, om det förträffliga i att låta likätarna få bo där flyttar likätarna in. Inledningsvis går detta bra men nästa gång spelaren återvänder så har människorna försvunnit. Likätarnas ledare berättar att en åsiktsskillnad uppstod och att han var tvungen att “ta ut soporna“. I hotellets källare ligger liken efter människorna.

Denna travesti på det mångkulturella samhället och dess medföljande komplex av attityder och kontrollmekanismer fångas väl av roboten Cerberus som står för väkteriet i en större likätarbosättning:

Kamp för överlevnad

Livet är mycket hårt i Fallout. Många platser är radioaktiva och avger farlig strålning. Dessutom innehåller mat och dryck strålning. För att hålla sig frisk måste man därför äta svårfunna mediciner som håller strålningen i schack eller uppsöka dyra läkare. Spelarens vapen och skyddskläder slits vid användning och måste därför kontinuerligt repareras och underhållas för att bibehålla sin effektivitet och för detta krävs reservdelar. Allra svårast är det kanske att hushålla med ammunition. Svårtillgängligheten på ammunition gör att man ofta blir nödgad att slåss med kniv, järnrör eller t.o.m. utan vapen. Utan skjutvapen blir man snabbt skadad och behöver äta vilket leder till strålningsförgiftning och så går det runt. I ett oförutsett möte med svårare motståndare t.ex. en grupp ilskna supermutanter kan man snabbt få se alla sina resurser med ammunition, granater och läkemedel gå åt på mycket kort tid. Men man är lycklig när man segrat med nöd och näppe och kan plundra liken i lugn och ro. Det är mycket roligt att hushålla och behöva vända på varje kapsyl (valutan i Fallout) för att få det att gå ihop eller att försöka skapa hävstångseffekter genom specialisering i vissa färdigheter.

(Efterhand som man blir bättre på spelet bör man öka svårighetsgraden för att bibehålla denna trevliga spelkänsla.)

Roligt att döda

Fallout 3 är ett spel med oerhört mycket brutalt våld. Stridssystemet V.A.T.S. tillåter spelaren att köa flera attacker efter varandra och sedan bjuds man på en kort filmsekvens i slowmotion när dessa order verkställs. Spelet erbjuder en rik mångfald av vapen som berikar spelupplevelsen. Många vapen kan man bygga själv på en arbetsbänk medan andra är fynd från förapokalyptiska tider. Jag vill gärna presentera några godbitar som demonstrerar denna pluralism:

Magnum 44 med kikarsikte – Den klassiska revolvern kan användas på lite längre avstånd med hög precision och rejäl anslagsverkan.

Kapsylmina – Detta hemmabygge består av en lunchlåda fylld med sprängdeg och kapsyler tillsammans med en elektronisk ejakulationsmekanism. Man kan lura en fiende som förföljer en att trampa på en i förväg placerad kapsylmina som aktiveras och utlöses med full sprängkraft. Motståndaren blir oftast totalt invalidiserad.

Pneumatisk kraftnäve – en metallhandske som genom tryckluft ger bäraren, som namnet antyder, extra kraft i sitt slag. Nedan följer ett exempel på hur man kan använda kraftnäven (brukaren bär dessutom en typ av högteknologisk skyddsrustning).

Läs även

Post-apokalyptika

Babylon A.D.

vitahuset