Trollkyrka

Okategoriserade

Det sägs ibland att den nordiska hedendomen dog ut för länge sedan. Detta är en sanning med stora modifikationer, vilket både Jakob Grimm och Jan Ekermann visat i sina skildringar av nordeuropeisk folktro, etnologer har också beskrivit hur Torkulten i Lappland överlevde in på 1700-talet.

Intressant i sammanhanget är även beskrivningen av en hednisk kult i Tivedens djupa skogar, som i folkminnet levde kvar in på 1940-talet. Folklivsforskaren B.G. Carlshult stötte på den när han på 1940-talet studerade lokala traditioner och folktro, och fick höra kvädet om det hedniska blotet vid Trollkyrka.

Intressant information om Trollkyrka, med kvädet i sin helhet, finns på engelska och svenska wikipedia, liksom ett försök till tolkning på bloggen Howl from the North.

Trollkyrka