There Will be Blood

Okategoriserade

En intressant genre är den såkallade ”southern gothic”, som placerar typiskt gotiska teman i sydstats- eller västernmiljö. Den gotiska kopplingen kan ibland vara väldigt svag, och exempelvis No Country for Old Men har därför tilldelats benämningen. Tydligare exempel är den klassiska filmen Angel Heart, Robert E. Howards skräcknoveller i sydstats- och västernmiljö, och Cormac McCarthys Blood Meridian. En annan film som rör sig i närheten av subgenren är There Will Be Blood.

Filmen utspelar sig i USA under tiden runt det förra sekelskiftet, i ett land som nyss lagt västernepoken bakom sig och börjat träda in i den moderna, industrialiserade eran. Gruvprospektören Daniel Plainview dras här in i en konflikt med ett flertal andra aktörer om en lukrativ oljefyndighet.

Den amerikanska drömmens Janusansikte

Det amerikanska idealet har två ansikten, som levt i en ansträngd samexistens i princip sedan landets grundande. Dessa två ideal representeras också av två sociala typer. Där finns dels ”the selfmade man”, mannen som kommit från fattiga förhållanden och skapat sig en enorm förmögenhet. Daniel Plainview är en företrädare för denna gestalt, en man med imponerande viljestyrka och kapacitet, tidvis närmast ett socialdarwinistiskt rovdjur på den sociala arenan.

Den amerikanska drömmens andra ansikte är den djupa kristna tron som präglar stora delar av landet, och som ger många av dess samhällen deras sammanhållning. Denna tro har inte sällan ett folkligt, tidvis rent primitivt, uttryck (de kristna sekter där man har med giftormar i gudstjänsterna är ett fascinerande exempel på detta). Den unge predikanten Eli Sunday, som Plainview stöter på under sina manövrer för att göra sig en än större förmögenhet på oljan, är ett exempel på den typ av predikanter av folket som USA också ger upphov till.

I There Will Be Blood ställs dessa två ideal mot varandra. Ingen av dem framställs heller som givet överlägsen den andre, utan båda sidor firar triumfer, och förfaller till lågt och ovärdigt beteende. Detta gör filmen fascinerande. Plainview kontrollerar stora ekonomiska resurser, men Sunday kan genom sitt grepp om människornas själar gång på gång motverka detta (eventuellt även genom sin kontakt med det överjordiska).

En misantrops uppgång och fall

Filmens uppmärksamhet vilar dock till större delen på Plainview, och den misantropiska läggning som håller honom i sitt grepp. Alltför mycket kan inte ordas om detta, då det skulle avslöja för mycket av handlingen, men hans inställning till andra människor uttrycks pricksäkert med orden:

I have a competition in me. I want no one else to succeed. I hate most people.

There are times when I look at people and I see nothing worth liking. I want to earn enough money that I can get away from everyone.

Till en början är detta en källa till styrka för Plainview, men gradvis förtär det honom.

TWBB

Överlag är There Will Be Blood alltså en bra och välgjord film. Daniel Day-Lewis gör en bra insats som Plainview, handlingen för också för ovanlighetens skull in en funktionshindrad huvudperson på ett trovärdigt sätt. Filmen fångar också en svunnen tidsanda och miljöer på ett många gånger väldigt vackert sätt (inte minst naturscenerna). Handlingen är samtidigt både överraskande och intressant, med en storslagen och närmast episk underton. Någon verklig storfilm är det dock inte, och den får därför fyra små indo-europeiska trollkarlshattar i betyg av fem möjliga.