Indo-europeana och politisk hedendom

Okategoriserade

Om man eftersträvar ett uthålligt och framgångsrikt motstånd mot den rådande politiken av massinvandring, klasspolitik, och själlös ”mångkultur”, så kan man söka förebilder i många länder. Man kan då se hur viktigt det är att ha en sammanhängande världsbild, som dessutom har utrymme för andlighet och som är radikalt motsatt fiendens. Exempel på detta är både Hamas, Nation of Islam och det tibetanska motståndet. Dessa rörelser har byggt upp egna samhällen runt sin världsbild, med en stark identitet, och kommer sannolikt inte att upplösas inom den närmaste framtiden. En sådan världsbild innebär inte minst att man inte bara är mot saker, utan även att man har något man är för. Detta möjliggör ett engagemang även när man blivit gammal och trött.

I Sverige innebär detta att ett motstånd mot det komplex av makthavare och osunda ideologier som sitter vid makten, med fördel kan låta sig inspireras av en liknande sammanhängande och egen världsbild. Frågan är bara vilken? Personligen ser jag den indo-europeiska, eller med ett mindre politiskt korrekt uttryck ariska, världsbilden som en god kandidat. Denna har även det goda med sig att den möjliggör ett samarbete med den hedniska rörelsen.

Det finns ett flertal bra hedniska och ariska resurser på internet, och goda böcker om hedendom på biblioteket. Det finns även en rik forskningstradition, där män som Dumezil, Wikander och Eliade har studerat den indo-europeiska världsbilden på djupet. Jag har därför ägnat ett otal blogginlägg till att försöka presentera deras verk och tankar för en bredare allmänhet, och dessa blogginlägg har samlats under kategorin Indo-europeana. Som ett led i överflyttandet av webblogg Oskorei från webblogg.se till Motpol.nu, har nu den kategorin flyttats över, och återfinns här.

De som jag ser det mest centrala inläggen är följande:

Dumezils relevans
Tacitus Germania
Tankar kring Ledarprincipen
Once Were Warriors
Indo-europeiska bärsärkar
Dumezils Mitra-Varuna

Politisk hedendom
Någon reagerar säkert över min koppling mellan hedendom och ett politiskt motstånd mot dagens makthavare, med floskler i stil med ”men jag är opolitisk hedning. Hedendom är inte politik”. Och till en del har man då rätt såklart, religion och politik är två olika sfärer. Men den som inte kan se att ens världsbild påverkar ens politiska handlande, är en navelskådare. En hednisk världsbild har vissa konsekvenser för ens syn på social rättvisa, på ledarskap, på miljö och på massinvandring. Synen på ära, heder och kamp innebär även att man måste kämpa för det man tror på när det hotas. Man kan tolka hedendomen olika, exempelvis vad gäller synen på ras eller synen på det idealiska politiska systemet idag. Men att inbilla sig att ”hedendom är inte politik” är den fege mannens val, och den fege mannen slutar i Hel snarare än i Valhall.

Kort om socialt arbete
Om det är något mer vi kan lära av Hamas så är det betydelsen av socialt arbete. Rörelsen har vunnit stort anseende bland den palestinska befolkningen genom att hjälpa dem med sjukvård och liknande. På samma sätt har franska identitärer hjälpt sina folkfränder med soppkök. I enlighet med den galliska mattraditionen innehöll dessa soppor fläsk, vilket innebar att judar och muslimer inte kunde äta dem. Vilket i sin tur fått den franska staten att förbjuda det hela med hänvisning till rasism