Hednisk konst

Okategoriserade

Under slutet av 1800-talet och 1900-talet vaknade ett nytt intresse för våra fäders tro och myter till liv i norra Europa, vilket bland annat kom till uttryck genom konstnärer, neo-hedningar och arkitekter.

Mycket stämningsfull och inspirerad konst skapades under denna period, och mycket av den är samlad här.

Ett exempel bland många på den neo-hedniska konsten är Ludwig Fahrenkrog.

Ludwig Fahrenkrog
En känd konstnär och neo-hedning runt 1920- och 30-talet, med anknytning till den metakulturella Völkischrörelsen, och mer specifikt till Tyska Trosrörelsen, var Ludwig Fahrenkrog.

Fahrenkrog II

Fahrenkrog

Mer om Fahrenkrog här, och här.

Avslutningsvis, den alltid lika ypperliga konstbloggen Ewiges Europa, med konst av sådana neo-hedniska och Völkisch konstnärer som Fidus, Rackham och von Dombrovski. I en tid som vår kan dessa konstnärers estetik vara ett motgift bland flera mot de anti-europeiska lögnerna.