Global Coup d'Etat

Geopolitik, Okategoriserade, Politik, Samhälle, Utrikespolitik

I år kommer den odinistiska arketyp som är Jultomten (eller är det Tor-arketypen, därom tvistar de lärde) med sällsynt fina julklappar av den virtuella sorten, närmare bestämt en recension av Michael O’Meara av Fayes artikel Global Coup d’Etat, där han studerar den nya amerikanska imperialismen och den anti-amerikanska reaktionen på denna. Faye ser den alltför ofta helt onyanserade anti-amerikanismen och pro-islamismen i delar av europeisk nationalism som rent neurotisk, då den glömmer banden mellan Euro-Amerika och Europa och skillnaderna mellan en Fiende och en antagonist. Hans beskrivning av hur svagt Amerika egentligen är, är dock läsvärd. Amerika är inte ens särskilt amerikanskt längre enligt Faye, massimmigrationen har förändrat dess kulturella landskap bortom räddning. Avsaknaden av gemensamma värderingar och gemensam kultur (utöver att man äter på Burger King och surfar på nätet) gör USA till en gigant på lerfötter. Utifrån ett hegelianskt perspektiv är det lätt att se vad Faye menar, USA har sakta men säkert försvagats kvantitativt de senaste decennierna och det kommer förr eller senare att bli synligt genom en kvalitativ förändring (evolution blir revolution, så att säga).

Som PDF: http://theoccidentalquarterly.com/vol5no3/53-mo-faye.pdf
Som HTML: http://64.233.183.104/search?q=cache:JI47IpRsjY8J:theoccidentalquarterly.com/vol5no3/53-mo-faye.pdf