Några aforismer av Vilhelm Ekelund

Filosofi, Kultur, Litteratur, Okategoriserade

”Mod är bättre än lycka.”

”Allt skönt vill säga dig något. Allt skönt vill bli tanke.”

”Man bedrager sig, om man tror sig kunna vinna den fromma filosofiska utsikten över livet genom att kväva sina ambitioner. Ambitionerna måste vara där, hetsigheten, den hårda antagonismen. Den goda passionsfria synen får man endast som kvällsfrid och stjärnklarhet efter upprörd, stridig dag. Man kan tycka, när man varit sjuk och döden nära, att det är att profanera det heliga att bryta sig ut till det simpla ambitiösa livet. Men oss dödliga är det heliga goda friska endast givet som korta vilostunder efter kampen; och försöker man att stanna i det blida, står det snart tjocka träsket omkring en på alla sidor.”

”Vilken absurditet: att känna sig förolämpad av att icke vara respekterad av personer som man måste frånkänna all förmåga av aktning inför just de ting som man själv riktar sina ambitioner efter.”

”Man väljer icke sitt ideal. Det är idealet som väljer dig.”

Information om Vilhelm Ekelund finns på http://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Ekelund