Pride skadar bilden av homosexuella

Aktuellt, Samhälle

Denna artikel ämnar att kortfattat elaborera kring varför Prideparaden och gaylobbyn i stort är direkt skadlig för vanliga homosexuella och samhällets bild av dessa.

Låt mig först uttrycka min fullständiga häpnad över den apati som präglar debatten när det kommer till HBTQ. Jag kan omöjligen vara ensam om dessa tankar. Jag skulle faktiskt drista mig till att säga att en majoritet håller med i denna fråga. Låt oss sammanfatta dessa tankar med en fråga och en bild:

gaypride354

Vilken typ av bild ger dessa representanter homosexuella i allmänhet? Vidare: Är det någon med ett tresiffrigt IQ som på allvar tror att barn inte blir vettskrämda av dylika uppvisningar. Jag hade personligen aldrig tagit med mina barn till en sexparad. Är det inte bättre att den första uppfattningen man får av homosexuella att de är vanliga människor med vanliga jobb istället för en uppvisning i total degenerering?

Sex kan två vuxna människor (med olika eller samma kön, jag bryr mig föga) ha bakom stängda dörrar, allmänheten behöver inte veta om individens sexuella fantasier och att marknadsföra händelsen som barnvänlig är bortom vad som anständigt.

prideparade3456

Slutsatsen är relativt uppenbar. Prideparaden syftar endast till att måla upp en bild av homosexuella som sexgalna och degenererade och gynnar knappast dem i allmänhetens ögon. Jag kan endast lamentera att detta är den bild som vanliga homosexuella blir associerade med. Med detta sagt skulle jag önska att fler homosexuella satte ned foten mot detta fenomen. Det kanske inte är konstigt att homosexuella inte vill ”komma ut ur garderoben” när de vet att de kommer associeras med dessa människor.