Världens prosa

Kultur, Litteratur

Det är inte poesin
som befriar världen
från oklarhet och förtvivlan
inte de magiska sångerna
eller de mer eller mindre upplysande
metaforerna
utan det eftertänksamma samtalet
frågorna och svaren
den vardagligt glanslösa prosan
som långsamt urholkar
hatet, våldet och förtrycket
allt det alltför brinnande
eller alltför kalla och beräknande
som varje dag pliktskyldigt
går till sitt arbete
för att göra detsamma
som dagen dessförinnan
och dagen innan den
som under den strikta kostymen
och den välskurna, men diskreta dräkten
bär den stillsamt men ständigt lysande
övertygelsen att vad livet är
aldrig kan uttryckas
i ord.