Romeleåsen

Kultur, Litteratur

Molnen över slätten
deras massiva lätthet
över den vidsträckta slätten
som med en spegels orörlighet
fångar varje rörelse
varje våg
som på sina osynliga kolonner bär
ögonblickets beständighet.