Bland getingar, sykofanter och näthatsgranskare

Aktuellt, Debatt, Historia, Kultur, Litteratur, Politik, Samhälle, Satir, Underhållning

 • 11
  Delningar

Anmälningar tycks vara den nya flugan – eller getingen – i ett alltmer vilset och hysteriskt Sverige. Och i anmälningarnas fotspår: utredning, åtal, rättegång, dom och böter. Önskat resultat: skam och mindervärde för svenskar som säger sanningar, står upp för rättvisa, visar frustration över landets tillstånd, reagerar på banditer eller kanske har pussat en flicka.

Ibland är de anmälda något högljudda, d.v.s. säger värdeladdade eller träffande ord, men i stort sett är de utsagor som anmäls oftast inom rimlighetens gränser, särskilt om man sätter dem inom sin kontext. När det gäller konstnärlig verksamhet är kontexten uppenbar, nämligen det konstnärliga sammanhanget. Man kan tycka att det (precis som de högljudda reaktionerna) är smaklöst av författaren, komikern, gatukonstnären eller låtsaskonstnären – eller att det faktiskt är tänkvärt eller bara roligt. ”Det är bögarnas fel”, sjunger Grotesco, men inte ska väl gänget anmälas för det.

När det slutligen gäller handlingar såsom påstådda sexuella övergrepp är det trots allt överspelade saker om de påstådda handlingarna skedde för länge sedan, det må vara hur sorgliga händelser som helst – såvida det inte ännu finns rätt uppenbara bevis på illdåden i fråga. Alla känner till hämndlystnaden hos vissa människor eller blott lusten att ge ett getingstick i form av en anmälan – med efterföljande utfrysning och skam. Oavsett om illdåd begåtts eller ej!

Det rör sig kort och gott om så pass futtiga saker att det inte är värdigt ett rättssystem att bry sig om, och absolut inte att få det till brott. Än värre, rättssystemet tenderar att urgröpas när futtigheterna upphöjs till allvarliga brott. Rättvisan – rättens grund – kommer att krackelera när det futila uppvärderas, för i samma veva kommer de allvarliga brotten att nedvärderas. Det är en mycket skrämmande process, och den har pågått ett tag i Sverige. Och stegras för var dag!

Farligare än själva rättssystemets urholkning är kanske processen som leder fram till rättsliga åtgärder, nämligen själva anmälningarna, eftersom de åstadkommer ruttna kulturyttringar i hela samhällskroppen: uppvärdering av kränkhetskänslor, lust att göra förtjänst på annans bekostnad oavsett det rimliga i saken, hämndlystnad, blindhet för det vettiga, åsiktsstrypning, rädsla för staten, misstänksamhet mellan medborgare m.m. Till slut kan det resultera i något självdrivande, vilket är vad som alltid hänt i kommunistländer, nämligen angivningar för att gardera sig, för att komma undan, för att man misstänker lite, för att man har lust o.s.v. Angivningshysterin levde sitt eget liv, med fruktansvärda följder, både i form av orättvisa, familjetvister och övergrepp från statsmakten. Men angivnings- och anmälningshysteri kan ta plats i vilket samhälle som helst; några exempel är häxprocesser, inkvisitioner, kommunistjakten i 50-talets USA. Och förstås Det nya Sverige!

DO var länge den institution som drev på anmälningshetsen i Det nya Sverige. I höstas kom metoo, men kvinnor har länge uppmuntrats till anmälningar om sexuella övergrepp, där i princip allt räknas som övergrepp. Och nu senast har vi näthatsgranskaren, en organisation som massanmäler människor som sagt minsta förstulna ord som någon kan känna lite misshag över. Och anmälningsgrupperna äro legio.

Oavsett Näthatsgranskarens avsikter (man kan bortse från om de vore bra eller dåliga) finns det en livsfarlig tendens för samhället häri. En sak är att organisationen och dess många ”systerorganisationer” sanktioneras av staten, det är illa nog. Men farligare är blindheten och fanatismen i det hela. Det som redan är massanmälningar kommer att skapa en explosion av anmälningar: okynnesanmälningar av enskilda personer, advokatbyråer som ser ett sätt tjäna en extra hacka (i Tyskland var det före streamingtiderna vanligt att advokatbyråer skickade ut skrämselräkningar till nedladdare av enstaka filmer), fler organisationer som jagar ”hatarna” eftersom det är lönsam verksamhet (man får ju statsbidrag), tystnad av opposition.

Det kommer att råda hetsjakt. Tvedräkt kommer att vara vanligare än vänskap. Rädsla kommer att ligga som en dimma över folket. Yxtid, klingtid! Allt det som Näthatsgranskaren och deras likar anklagar de anmälda och högern i allmänhet för, kommer de själva att orsaka. Fast i grund och botten är det väl dylika vänstermänniskors önskan: förstörelse och upplösning.

Lustigt nog har Näthatsgranskarens & co:s anmälningsklåda gestaltats för länge länge sedan. Som vanligt är det Jalles egen hjälte Aristofanes som har gjort det. I komedin Getingarna från 422 f.Kr. driver Aristofanes med den processlystnad som löpte amok i det antika Athen. Athen var sedan omkring år 500 f.Kr. en fullödig demokrati, och i samma utsträckning som beslutsfattandet hade demokratiserats radikalt så demokratiserades rättssystemet.

Domare och andra jurister fanns inte utan bara jurymän. Athen var ett ”lekmannadöme” både vad gäller rätten och politiken. Varje år lottades bland dem av stadens medborgare som ansökte som juryman 6000 platser ut till den största domstolen, heliaia. När det var dags för domstolsärende – och det var det ofta – lottades i sin tur bland de 6000 en jurygrupp ut bestående vanligtvis av 201, 501 eller 1001 medlemmar, vilka dömde i målet. Lottningen förhindrade att inflytelserika grupper såsom aristokrater och rika fick särskilt inflytande, och det stora antalet var för att förhindra mutor.

Det fanns inte någon statlig åklagarmyndighet, utan i grund och botten var det upp till den enskilda medborgaren att öppna upp en rättsprocess. Under rättegången lyssnade jurymännen på parterna i målet, vilka var tvungna att sköta sin egen talan; åklagare och försvarare fanns inte. Jurymännen lyssnade på dem och gav sin dom, som var gällande; det gick inte att överklaga den.

Ett tidvis grasserande problem i det atenska rättsväsendet var s.k. sykofanter, falska anklagare i rättsfall. Det var personer som startade processer, där fallet inte hade egentlig substans men kanske indicier fanns, för att tjäna pengar (själva eller åt andra) genom att vinna målet, för att skrämma den anklagade parten till någon önskad åtgärd, eller för att få motparten att muta sykofanten att släppa målet. I och med att sykofanterna ständigt kom med fabricerade fall och falska anklagelser hotades det atenska rättssystemet att urholkas, dels genom alla resurser som gick åt, dels p.g.a. att folk inte kunde lita hundraprocentigt på rättssystemet, dels p.g.a. att människor kunde känna rädsla för att anmälas av sykofanter, dels för att själva begreppet rättvisa luckrades upp.

Sykofanterna utmålades därför av sin tid som den värsta sortens kryp, som parasiter. Intressant nog har ordet i flera moderna språk genomgått en betydelseglidning. Det kan betyda en baktalare som försöker skada någons rykte och ära genom falska anklagelser, och det kan betyda en lismare eller fjäskare som hycklar en ståndpunkt för gunst och förtjänst. Sorten känns igen alltför väl i dagens Sverige.

Aristofanes ondgör sig över sykofanterna på flera ställen i sina komedier, men de är inte ämnet för Getingarna. Komedin gör upp med atenarnas processlystnad genom att förlöjliga en gubbe som lider av ”domstolofili”. Domstolarna gick varma i Athen p.g.a. lusten att dra andra inför rätta, i många fall för småsaker, okynnesanmälningar – sådant som inte anstår en seriös domstol. Valet av getingar som symbol för jurymännen i dramat har att göra med denna trilskande rättslystnad där en sorts stursk, obeveklig sinnesstämning gjorde att jurymän hellre fällde än friade.

Dramat utspelar sig hemma hos gubben Filokleon; namnet betyder anhängare av Kleon, statsmannen som var Aristofanes hatobjekt och som enligt Aristofanes manipulerade rättegångar. Filokleon är besatt av att vara juryman och lägger ner hela sin vakna tid åt domstolsärenden. Därför har hans son Bdelykleon (motståndare till Kleon) låst in gubben i huset; hela huset är täckt av nät så att gubben inte ska kunna slinka ut, och Bdelykleon och familjens slavar vaktar gubben från att ta sig ut och smita iväg till domstolarna. Devisen hellre fälla än fria märks i en av Filokleons repliker:

Vad gör ni? Låt mig komma ut, banditer, så
att jag kan sitta ting. Drakontides går fri!

Snart kommer dramats kör till gubbens hjälp. De består av jurymän utklädda till getingar, och de svärmar runt Bdelykleon och slavarna för att hjälpa gubben. Men Filokleon hålls kvar och man bestämmer sig för att debattera om problemet, som i ett rättsfall: båda får lägga fram syn på saken.

Filokleons främsta argument för att vara juryman är maktkänslan i att få döma (helst fällande). T.o.m. de mäktigaste måste krusa och böna och smickra och huka sig för jurymannen när de väl står inför rätta. Och dessutom får man en slant för besväret, menar Filokleon. Bdelykleon visar nu raskt att de futtiga slantar jurymännen tjänar på sitt medborgerliga värv är minimalt i förhållande till statens inkomster och vad makttopparna ser till att dra in, särskilt i och med Athens imperialistpolitik. Sett så ter sig Filokleon blott som en slav, menar sonen. Tillsammans med de stora mängden medborgare ställer han upp i krigen, förda av Kleons demokratiska imperialist- och krigshetsarparti, men får lite för det.

Fadern erkänner sig besegrad men ber om att åtminstone få fortsätta döma. Sonen låter honom göra det – hemma. Första fallet blir en hund som har knyckt en ost ur skafferiet. Bdelykleon lurar fadern att ändå fria hunden, varpå faderns iver att ge fällande dom får sig en törn:

Hur skall jag leva vidare med denna vetskap:
Jag lät en svarande bli frikänd?

Till slut går de iväg på festligheter varmed Filokleon blir så full att han förargar några personer, vilka hotar med stämning.

Getingarna hör inte till Aristofanes allra bästa komedier, åtminstone inte för oss idag. Den var dock säkert mycket levande för den tidens publik, som drogs med all åtalsnoja och därmed hade mer känsla för dramats humor. Desto mer talar dramats underliggande tema till oss idag. Vi ser idag angivare (Näthatsgranskaren m.fl.) som beter sig som retliga getingar men i grund och botten urholkar rättssystemet genom sin anmälningsiver. Vi ser en statsmakt som backar upp anmälarna och därmed bidrar till detta sykofantiska beteende. Vi ser nämndemän (Sveriges jurymän) som man undrar hur de lägger sina domar. Vi ser en anmälningshets över meningslösa mål, vilket både stjäl resurser från polis och rättsväsende, och luckrar upp synen på rättvisa. Vi ser hur istället uppenbara övergrepp – rån, grov misshandel, våldtäkter m.m. – ger söndagsstraff (p.g.a. svarandes hudfärg eller religiösa hemhörighet, verkar det som). Vi ser hur folket tystas och tvingas leva med en ökad känsla av orättfärdighet.

P.S. Getingarna av Aristofanes finns översatt av Tord Baeckström, varifrån citaten här kommer.


 • 11
  Delningar
 • latmask

  Nu ser vi hur effektivt det är med demokratur. Man kan söndra och härska i lugn och ro eftersom 80% (fårafolket) tror att de lever i en demokrati. De är totalt förda ut i mörkret.

 • Palnatoke

  I sann demokratisk så avskaffas nu i praktiken yttrande-och åsiktsfriheten. Det är en drakonisk repression som pågår och slutresultatet kan bara bli total diktatur. Sverige har förstås varit en ”fake democracy” väldigt länge men nu kastar makteliten masken helt. Det innebär också att det ur moralisk synvinkel kommer att bli mycket enklare att avsätta den nuvarande makteliten.

 • JB

  Människor påverkas verkligen av berättelser, och mycket gärna också av s.k. heliga berättelser, kanske också osannolika berättelser, s.k. science fiction, och sådana som också vill anses vara fantastiska, mycket osannolika, vilda fantasier, som blir till berusande berättelser, vilka då upplevs som svårbegripliga och därför fantasirika och storartade som då samtidigt upplevs som mycket fascinerande berättelser, på en och samma gång… ….

   

  Alltså berättelser som får hakor att falla ned, ögon att bländas eller att stråla av inspiration, livgivna av humör (och samtidigt också av humor ?), där då tankar kan segla omkring som på stora hav av oändligheter, utan slut, utan början, utan endast fulla av liv…

   

  Det är då berättelser som kan framkalla känslor som upplevs vara på top. Det är då euforiska, berusande och inspirerande känslor, samt känslor av liv och av livlighet, känslor av sammanhang, begriplighet och meningsfullhet, vilka då växer och blomstrar i människors sinnen…

   

  Alla tillsammans då med allmänna livskänslor av glädje? Eller av en häpnad, eller av en sinnesomskakande, tankeomskakande upplevelse av oändliga, omätbara världar….

   

  Människors sinnen och fantasier, samt föreställningsförmågor, tillsammans med vilda och fantasirika inbillningar om det omätbara, om det som är det okända, eller om en verklighet som verkar att finnas men som inte kan tas på, som inte kan kännas, inte mätas, som inte kan ses, inte höras och inte vidröras, det är då för många människor den grund som bildar, eller den bakgrund som finns där latent, för att just fantastiska föreställningar, för livliga fantasier och utsvävningar i en spännande fantasivärld, kan förekomma. Det är det tomrum som kanske även kan framskapa en fantasirik, lite kittlande eller lite skrämmande värld, där kanske även det farliga, eller det hotfulla, kan bli beskrivet på ett sådant sätt att det samtidigt kan bemästras? Kan kontrolleras? På en och samma gång som det då framkallar en förhöjd livskänsla av just meningsfullhet, viktighet och betydelsefullhet.?..

  Ett psykologiskt fenomen bland människor handlar om att vilja måla ut i onda beskrivningar alla dem som är emot det som man själv vill tro på, eller hålla för sanning, hålla för riktighet och även hålla för att vara korrekthet?

   

  Det verkar vara en psykologisk självförsvarsföreteelse som är likartad för absolut alla olika folk, folkstammar, språkstammar, kulturer och nationer, som över huvud taget finns och som över huvud taget har funnits, men kanske har gått under såsom just levande och tilltrodda kulturer, med sina unika och specifika seder, traditioner och berättelser, inklusive då deras skapelseberättelser…….

   

  Detta fenomen att vilja attackera och förminska det som inte kan inrymmas i den egna förståelsen av vad som är korrekt och rätt, vad som är det riktiga och det sanna, det är i sig ett ständigt återkommande fenomen bland absolut alla olika folk, folkstammar, språkstammar och kulturstammar som finns, och som också upprepar sig även idag, mitt framför våra ögon och öron….

   

  Detta psykologiska självförsvarsfenomen, och hur det yttrar sig, borde man kunna iaktta mer, studera mer, samt undra och förundra sig över vad det beror på….

   

  Finns det då kanske, för att kunna försvara just den egna världen, den egna synen, tolkningen och förståelsen av vad som är det rätta, det korrekta och det sanna, alltså den egna bilden av, den egna förståelsen av och också den egna berättelsen, inklusive kanske även den egna skapelseberättelsen, den egna traditionen och tolkningen av tillvaron, en nödvändighet som infaller av att attackera det som avviker, det som är det annorlunda och det som då inte kan upplevas, samt heller inte förstås och som därför blir någonting oriktigt, någonting inkorrekt och någonting som gärna då vill betecknas som ont? (Alltså OM det egna kan och vill bli beskrivet, fattat och förstått som någonting gott, så blir det en naturligt konsekvens att det som då inte kan inlemmas i det egna, det blir med en viss automatik beskrivet, och identifierat, som någonting ont.

   

  Ett behov som utvecklar sig, som då vill försöka att utmåla andra berättelser, andra kulturer, det andra, de andras och de andra, som varande en självklar ondska, eller som varande en felaktighet i förhållande till den egna begripliga berättelsen, eller kulturen och som då enbart på grund av just dess annorlundahet i förhållande till den egna korrekta, riktiga och rätta berättelsen, eller bilden, av tillvaron, med en slags inbodd nödvändighet måste bekämpas på ett avståndstagande, ja, kanske även på ett hånande, ett förlöjligande, ett smädande sätt?

   

  Detta är mycket märklig gruppsociala psykologiska fenomen.

   

  Kanske är just själva behovet av att försöka att intensivt och hatiskt defamera de andra, samt att utmåla, att stämpla med nedvärderande epitet, samt att kanske även försöka att håna, förlöljliga, bespotta och kränka, det som ses som det annorlunda och som ses som de andra, med en annan berättelse och kultur, som en slags ofrånkomlig och nödvändig socialpsykologisk impuls, för att endast på så sätt, och därmed, kunna anse sig bekräfta och försvara just det som då ses som det egna, den egna traditionen, den egna berättelser och de egna rätta, riktiga och korrekta förståelserna av tillvaron, vilka då anses vara just sanning, samt även kanske sunt förnuft, klokhet, visdom och godhet alltigenom, genom ett sådant attackerande och defamerande förfarande? ….

   

  Det hela är ett märkligt gruppsociologiskt självförsvarsfenomen.

   

  Att inte defamera så mycket man kan, mot de andra, eller mot det andra samt mot de andras bild eller berättelse, inklusive deras förståelse och förklaringar, blir då sett som en automatisk självförstörande, självsvikande, eller som en förrädisk eller självförnekande handling?

  För att då kunna anses vara en försvarare av det egna, och de egna, samt den egna berättelsen och kulturen, så måste alltså en nedslående kritik av det andra och de andra, samt ett hånfullt defamerande av dem ske? Samt även då ett förlöjligande av dem och ett stämplande av de andra ske, annars innebär det ett slags automatiskt socialpsykologiskt självsvek av just det egna?

   

  Mycket märkliga är dessa överallt förekommande, bland alla folk, bland alla språkstammar, bland alla familjer, bland alla föreningar och bland alla kulturer ständigt förekommande pyskologiska och sociologiska, gruppbeteendefenomen.

   

  Anfall anses alltid, av alla, och överallt, i alla sammanhang, små som stora, för att vara ett s.k. bästa försvar?

   

  Den eller de som inte kan anfalla, eller som inte kan mobba, har ingen makt? Det krävs alltså någon form av maktställning, någon form av auktoritetsställning, för att kunna stämpla och defamera andra.

   

  Men, men, frågan är om det verkligen under alla förhållanden och i alla sammanhang och under alla omständigheter, verkligen är det bästa beteendet? Om det verkligen är ett s.k. segrarbeteende.

   

  Ibland kan nog just sådana beteenden och förhållningssätt istället åstadkomma värre villkor och omständigheter, värre och större konflikter och bråk, samt även i värsta fall massdöd vid t ex utbrott av inbördeskrig?

   

  För att då istället kunna åstadkomma bättre villkor och bättre omständigheter, både i människors enskilda liv och också för hela samhällens livsmöjligheter till utveckling , som leder till friskhet och sundhet osv., så krävs det förmodligen förmågor i det psykologiska spectrat, samt i det sociala och i det gruppsociala området, och även då vad gäller förståndsgåvor, samt också då mildhet, tolerans, förlåtelseförmågor osv., som kanske då är förmågor som går utöver vad majoriteter av människor, i vilket samhälle som helst, egentligen är utrustade med?

   

  Vem vet…