Jalle Horn

En sann humanist är förstås konservativ. Jalle Horn arbetar för att bevara och förmedla europeiskt kulturarv i en tid av kulturell ödeläggelse. I själ och hjärta dock filosof som på Motpol i första hand kommer att erbjuda analyser av vår tids grasserande kultursjukdom - nihilismen och ressentimentet - med hjälp av Europas klassiska kultur.

Artiklar av skribenten