Svenska folket luras med i NATO

Geopolitik

Den 25:e maj kommer riksdagen att rösta om ett av Sveriges viktigaste avtal i fråga om våra relationer med omvärlden: Värdlandsavtalet med NATO. Detta avtal håller på att smygas på det svenska folket utan att någon verklig debatt förs. Pressen är villiga lakejer för etablissemanget och skriver enbart artiklar som tar det som självklart att Sverige hör hemma i NATO.

I en SOM-undersökning har det visat sig att trots den intensiva propaganda etablissemangets media spyr ut över sina konsumenter, vill bara 38% av Sveriges befolkning gå med i NATO, medan 60% vill förbli alliansfria och 31% är emot anslutning. Detta tyder på otydligt formulerade frågor i undersökningen eller att de som svarar inte riktigt förstår vad alliansfrihet betyder. Vår press menar att dessa siffror är ett tydligt tecken på att svenskarna nu vill gå med i NATO. Sverige kan omöjligt fortsätta vara alliansfria om vi går med i NATO.

Det är framför allt två frågor som är viktiga för det svenska folket i Fråga om NATO-medlemskap eller inte:

Vad vinner Sverige på ett Värdlandsavtal?

Och

Är det förenligt med det svenska folkets moral och etik att samarbeta med NATO?

Om vi skall gå med i NATO måste vi i alla fall ha en diskussion om de moraliska aspekterna av att stödja en organisation som tillåter tortyr, utomrättsliga avrättningar, och fängslande utan rättegång.

NATO domineras av USA och USA har rutinmässigt använt tortyr i sina olika militäroperationer för att sprida demokrati och mänskliga rättigheter i Irak, Libyen, och forna Jugoslavien. Guantanamo Bay håller fortfarande fångar som Khalid Sheik Muhammed fängslade, och USA:s drönarprogram är fortfarande inte stoppat.

USA har förändrat sin kärnvapendoktrin till att vara en offensiv doktrin där ”first strike option” ingår som handlingsalternativ. USA har nyligen öppnat en missilförsvarsbas i Rumänien som kommer att störa den så kallade terrorbalansen. USA har som uttalat mål i sin utrikespolitik att förhindra att  en nation växer i inflytande så mycket att den kan utmana USA på den internationella arenan. Är det förenligt med det svenska folkets intressen att stödja en organisation som genomfört ett antal aggressionskrig, låt vara för att sprida demokrati och mänskliga rättigheter, vilka skördat miljontals dödsoffer. Ligger det i svenska folkets intresse att hjälpa USA att fortsätta vara den enda supermakten i världen?

Vad vinner Sverige på att stödja NATO?

Om man betraktar NATO som den främmande makt de är så är Värdlandsavtalet en inbjudan för främmande makt att ta del av Sveriges militärhemligheter och uppgifter om vår försvarsförmåga. Vore det en enskild person som delgav främmande makt denna information så skulle han fängslas som spion och landsförrädare. Ingen kan förneka att spänningen mellan NATO och Ryssland kontinuerligt ökar, det man skulle kunna diskutera är vems fel det är. Vår svenska press och politiska elit är dock helt överens om att felet är Rysslands. Detta trots att Ryssland sedan kalla krigets slut dragit sig tillbaka och NATO i motsvarande grad flyttat fram sina positioner i Öst-Europa. Första gången Ryssland sätter sig på tvären mot denna pågående västliga expansionsprocess är när EU/NATO/USA försöker lägga vantarna på Ukraina. Detta framställs samstämmigt som en rysk aggression av den politiska eliten i väst och dess media. De juridiska och historiska förhållandena runt den så kallade annekteringen av Krim är något mer komplicerade än vad som målas upp av etablissemangets media. Men även om det vore så enkelt som den politiska elitens media vill göra gällande, att allt ont i världen är Rysslands fel; är vi beredda att riskera ett tredje världskrig på grund av att Krim idag igen tillhör Ryssland så som det gjorde innan Krustjev skänkte bort det till Ukraina på 50-talet?

Om vi skall köpa den extremt förenklade, för att inte säga fördummade, bilden av att Ryssland annekterat Krim; skall vi då inte i alla fall ge Ryssland erkännandet att den ryska imperialismen på Krim är mycket mer skonsam än den amerikanska i till exempel Libyen, Irak, Syrien, Yemen, etc. etc. Amerikansk imperialism har, förutom enorma lidanden i de resursrika närområdena där demokrati och mänskliga rättigheter inskärps med militäroperationer, skapat enorma migrant-strömmar som håller på att förinta den Europeiska identiteten. Rysslands imperialism å andra sidan innebär snarare att människor fridsamt stannar i de ”attackerade” områdena och fortsätter att leva vidare i sitt hemland.

Något som är en helt säker och logisk konsekvens av att Sverige inleder värdlandsstöd för NATO är att Sverige blir ett primärmål för ryska kärnvapen, något annat vore tjänstefel av den ryska militärledningen.

Jag eftersöker en Sifo-undersökning som ställer följande frågor till det svenska folket:

Tycker du att Sverige bör stödja NATO och därmed bli ett primärmål för Rysslands kärnvapen?

och

Med tanke på att NATO tillåter tortyr, utomrättsliga avrättningar genom drönarattacker, och fängslande av människor i över ett decennium utan rättegång.

Tycker du det är moraliskt försvarbart att stödja, eller gå med i, NATO?

Jag skulle gissa på att resultatet av min Sifo-undersökning är ett ganska tydligt nej till någon form av samarbete över huvud taget med NATO.

Erik Johansson