Novorossiya – en chans att bygga något nytt

Debatt, Geopolitik, Politik, Utrikespolitik

Ryssland, Ukraina och kriget i Donbass är mycket i ropet nu. Dessa frågor har behandlats i flera artiklar på Motpol, både av våra fasta skribenter och i gästkrönikor. Vi vill dock välkomna än fler utomstående skribenter att ge sin syn på skeendet med olika infallsvinklar och har därför för avsikt att ha detta som lite av ett tema framöver. Ni som är intresserade av att bidra med artiklar kan höra av er till redaktionen

Följande text publicerades ursprungligen på Operation Novorossiya och återpubliceras här med benäget tillstånd.

 

”Vi är involverade i en kamp mot världens finansiella-industriella oligarki, för vilka Ukraina bara är ett medel för att uppnå deras större mål: att förinta Ryssland, ryssar, slaver… Om vi faller kommer alla folk att tvingas på knä, för ingen nation, inget folk kan stå emot dem förutom ryssarna.”

– Igor Bezler

”Först och främst är detta en kamp mot de som parasiterar på nationen och förgör sitt eget folk.”

– Alexei Mozgovoi

 

Utropandet av Novorossiya innebar inte bara att man trädde ur den ukrainska staten och utsåg ett nytt territorium där man skulle ha självbestämmande. Nej, Novorossiya är så mycket mer än så. Det är en idé, det är en dröm – en dröm om ett nytt och friare samhälle. Det är en chans att bygga något nytt, något radikalt annorlunda, bortom höger och vänster, bortom de stater vi ser idag, något som knyter an till historien och till tradition men stöper det i en ny form, en form som inte är kedjad av de många hinder som den moderna världen tyngs av.

Bortom kapitalism, där kapitalister styr, bortom socialism, där det så kallade ”proletariatet” ska styra, bortom fascism, där en nationell envåldshärskare och elit ska styra.

Nej, vad vi verkligen skulle vilja se är är ett styre där faktiskt folket får styra. Men inte ”folket” som i en anonym diffus massa som i den (post)moderna parlamentariska demokratin, en befolkning vars enda gemensamma nämnare är att de har samma medborgarskap,. Nej, begreppet folk har här en djupare betydelse, jmf. tyskans Volk och ryskans Narod.

För att detta folkstyre ska bli verklighet måste man ta vissa steg. Det första är en total revolution mot oligarksystemet som länge haft både Ukraina och Ryssland i sitt grepp. Hela detta sjuka system måste ryckas upp från grunden. Det är helt oacceptabelt att ett fåtal skrupellösa affärsmän ska vara så ofantligt rika och äga stora delar av landets resurser medan folk i gemen går på knä och knappt har råd med mat på bordet. Putin har i Ryssland gjort upp med många av oligarkerna, satt en del i fängelse och starkt begränsat deras makt och inflytande. Flera av de som vägrade underordna sig har begett sig utomlands. Problemet finns dock i viss mån kvar. I Ukraina å andra sidan har oligarkerna blivit ännu starkare efter Maidankuppen och besitter nu en oerhörd makt. I Novorossiya har man istället chansen att göra sig av med detta för gott.

Några åtgärder för att göra detta är följande:

Ställ ett ultimatum till alla oligarker: Lämna tillbaka de tillgångar ni stulit av folket och bli respektabla medborgare istället för ockrare och plundrare. Börja bry er om folket och se den lilla människan. Ni behöver inte detta överflöd. Gör ni inte detta självmant kommer det att göras åt er och ni kommer sedan att förvisas från vårt land och aldrig välkomnas tillbaka. Har ni begått särskilt grova förbrytelser mot folket kommer ni dömas i en folkdomstol där straffet sannolikt blir döden.

Man får välja: makt eller rikedom. Dessa båda ska vara oförenliga. Vill du vara väldigt rik – glöm då alla maktanspråk. Vill du ha politiskt inflytande – glöm stor rikedom och välj en spartansk tillvaro. De som ackumulerar alltför stor rikedom, av för folket och staten icke-strategisk betydelse, kan inte bara bli uteslutna från alla maktpositioner utan också fråntas rätten till att rösta.

Nationalisera alla områden, byggnader, företag etc som är av strategiskt värde för folket och viktiga i försvarandet av staten.

Staten ska vara ett instrument för folket, inte tvärtom!

I Ukraina har som sagt oligarkin flyttat fram sina positioner och har nu i princip ett totalt inflytande över landet. Poroshenko, Kolomoisky och allt vad de heter kan härska fritt under beskydd av USA och EU. De nya ledarna för Novorossiya ställde sig emot detta. De utmanade hela det globala oligarksystemet. Men inte å sina egna vägnar, utan folkets! Det är därför de blivit så hatade.

Om revolutionärerna på Maidan faktiskt varit konsekventa och fullföljt vad de sa sig vilja göra hade de ställt sig på Novorossiyas sida. Därför att det är folkets sida. Det är blodet, jorden och anden som gör uppror mot guldet, mot det anonyma kapitalet.

Därför är Novorossiyas försvarskrig mot det västallierade Ukraina inte bara en kamp för att befria den slaviska jorden från utländsk ockupation, det är också en del av en större kamp mot det globala kapitalet och den nyliberala amerikanska hegemonin, i vars tjänst den ukrainska armén och dess medlöpare har ställt sig.

Vad vi måste komma ihåg är att Ryssland och Nya Ryssland (Novorossiya) trots allt är två olika entiteter i nuläget och kan komma att vara så under en överskådlig framtid. Den sistnämnda har nu på allvar faktiskt chansen att från grunden bygga ett nytt samhälle, fritt från korruption, oligarker, på traditionell grund och härdat av blod och stål. Det är en chans som måste tas.