Förhoppningar på Alternativ för Sverige

Aktuellt, Åsiktskorridoren, Debatt, Ideologi, Inrikespolitik, Invandringspolitik, Konservatism, Kultur, Media, Metapolitik, Politik, Rekommenderat, Samhälle, Sverigedemokraterna, Utrikespolitik, Vänstern

 • 73
  Delningar

Nu är det valår och då kan det vara intressant att ta en närmare titt på partiutbudet. Ett parti som redan är omdiskuterat trots att det inte officiellt är lanserat än är Alternativ för Sverige som är sprunget ur gamla Sverigedemokratisk ungdom.

Än så länge finns det inget konkret partiprogram att tillgå och utgå ifrån, men i mailet som skickades ut för att få in namnunderskrifter till partilanseringen nämndes ett antal signifikanta ställningstaganden som att: ”Höja straffen”, ”Stoppa asylinvandringen”, ”Sänk skatterna”, ”Rusta upp försvaret”, ”Stoppa feministiskt trams”, ”Ordning och reda i skolan” och ”Lämna EU”.

Om vi utgår ifrån att detta utkast representerar Alternativ för Sveriges kärnfrågor så låter det som en solid och lovande idégrund, och jag tror att det finns goda chanser för partiet att påverka, kanske inte huvudsakligen parlamentariskt initialt, utan primärt som metapolitisk aktör inom det svenska politiska och mediala landskapet där jag tror att de kan göra som mest nytta genom att bidra till att desinficera det svenska åsiktsmonopolet via spridning av sunda idéer och värderingar.

Jag har förhoppningar på AfS, jag tror att om de spelar sina kort rätt så har de en unik chans att nå ut, speciellt till den svenska ungdomen på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Jag förutsätter att man ser yngre väljare som sin huvudsakliga målgrupp (tillsammans med missnöjda sverigedemokrater) och utarbetar en specifik strategi för att appellera till dem.

Några saker som talar för att man framgångsrikt ska kunna göra detta är den tidigare ackumulerade erfarenheten från just ungdomsverksamhet som de ledande företrädarna från gamla SDU samlat på sig genom bland annat skolbesök. Den erfarenheten kan appliceras på det nya partiet och användas i den kommande valrörelsen. Att vara ute på skolbesök och träffa svenska ungdomar ska inte underskattas då det bidrar till en alltid färsk och uppdaterad bild av verkligheten som den faktiskt ser ut just nu, vilket underlättar identifieringen av problem eftersom skolan på många sätt är ett samhälle i miniatyr. Existerar ett problem där, kommer det också existera i samhället som stort inom en snar framtid. Det är också en ypperlig plats att märka av den allmänna politiska stämningen i landet, och vilka idéer som börjar slå rot och bli populära, vilka det sedermera går att utforma taktiska strategier ifrån.

Att använda relevanta kontemporärpolitiska trender, nationellt som internationellt kan vara en effektiv strategi att använda sig av, vi har redan sett detta från många högerorienterade grupper som tagit energi och inspiration från Brexit och Trump, men trender bör också närmas med en viss försiktighet, att börja kompromissa med viktiga ideal för att göra snabba politiska poäng bör undvikas. Sverigedemokraterna kan figurera som ett varnande exempel på detta, som länge försökt använda sig av den rådande kulturmarxistiska politiska korrektheten för att göra politiska poänger, bland annat så har man använt feminism som ett slagträd mot islam bara för att feminismen just nu genomsyrar hela samhället och är populärt. Istället hade det var betydligt bättre att lyfta fram traditionella könsroller som något positivt och lockande och de moderna kvinnliga idealen som att prioritera karriär före familj som något osunt och egoistiskt, oavsett hur islam ställer sig i frågan.

En fördel Alternativ för Sverige kommer ha, som kommer hjälpa dem avsevärt rent metapolitiskt är det faktum att för gemene man så kommer de ses som sverigedemokrater, och idag är inte det särskilt uppseendeväckande. Det betyder i praktiken att man kommer att kunna ”komma undan” med att bedriva en väsentligt mer radikal politik än vad som annars vore möjligt. Därmed kommer man kunna åtnjuta det bästa av två världar; både acceptansen som kommer med att förknippas med ett riksdagsparti (man kommer förmodligen inte bli refuserade att besöka exempelvis skolor) samtidigt som man inte är låsta till SD:s ideologiskt begränsande skygglappar och därför kan lyfta frågor som annars skulle ses som för extrema.

Detta kommer i metapolitiska termer innebära en reell möjlighet att flytta det så kallade Overton-fönstret (spännvidden av idéer som tolereras av allmänheten i den offentliga diskursen) utan att samtidigt bli stigmatiserade. Att flytta Overton-fönstret, och därmed radikalisera den offentliga debatten är på många sätt viktigare än att få igenom ett politiskt beslut, i alla fall om man tror på teorin att åsikter som accepterats som vettiga av allmänheten tillslut blir politik, och inte tvärtom.

En sak som också är angenäm för AfS är det faktum att det existerar ett enormt vakuum inom svensk politik; det finns en kolossal uppsjö av viktiga frågor som inget riksdagsparti driver. Därför tänker jag gå igenom ett antal viktiga och realistiska punkter samt förslag som jag har förhoppningar på att Alternativ för Sverige väljer att driva eller uppmärksamma i sin politik:

Motstånd mot det kontantlösa samhället

Att det svenska samhället kommer att utvecklas till ett kontantlöst samhälle accepteras allmänt som ett naturligt fenomen, och ingen opposition mot detta finns bland de etablerade partierna. Många yngre personer handlar idag bara med kontokort och reflekterar inte över de ödesdigra konsekvenserna ett veritabelt kontantlöst samhälle kommer ha. Ett kontantlöst samhälle innebär i praktiken mer makt till bankerna, mer kontroll och övervakning av befolkningen samt en ökad åsiktsförföljelse av regimkritiker. Staten och bankerna vill inte att medborgarna ska använda sig av kontanter då transaktioner som sker med kontanter i mycket högre grad förblir anonyma och slipper mellanhänder. Övervakningen av precis vad vi köper gör det också lätt att i framtiden kriminalisera regimkritiker som kanske handlat systemkritisk litteratur eller överfört pengar till en ”extremistisk” organisation. Frågan om det kontantlösa samhället måste uppmärksammas.

Utforma en svensk variant av de amerikanska migrationspoliserna ICE

I USA existerar det en specifik polisstyrka som heter U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) som har i uppgift att lokalisera, gripa och sedermera deportera människor som befinner sig illegalt i landet. Detta är ett lysande exempel på en enkel politisk lösning som skulle kunna importeras till Sverige. Det är helt logiskt att det borde existera en resolut polisstyrka som ska beivra olaga intrång och vistelse i landet, det är helt absurt att illegala invandrare kan vistas på offentliga platser och till och med kan hålla demonstrationer, ibland i sällskap med svensk polis. Detta är också ett förslag som skulle vara helt oproblematiskt för vanliga normala svenskar som partiet vill tilltala.

Stoppa diplomat/biståndskriget mot andra nationer

Den svenska staten finansierar via biståndsmyndigheten SIDA flera subversiva icke-statliga organisationer, kallade NGO:s (non-governmental organisations) med målet att underminera eller ta makten i länder som enligt Sverige inte delar vår progressiva värdegrund. Svenska skattebetalare tvingas därför att finansiera omstörtande verksamhet i länder som Ryssland, Ungern, Vitryssland, Polen, Slovakien och Balkan bland annat, det kan exempelvis handla om utbildning av regeringskritiska journalister (Vitryssland), opinionsarbete för liberalisering av abortlagar (Polen) och juridiskt stöd till etniska minoriteter och HBTQ-personer (Ryssland). Ett avskaffande av myndigheten löser problematiken.

Ett ställningstagande mot pornografi

Pornografi är helt normaliserat i dagens Sverige och ifrågasätts i regel aldrig på något plan i samhället varken av politiker eller andra profiler, och dess skadliga effekter talas det väldigt sällan om, därför vore det på sin plats med något slags generellt ställningstagande mot pornografi. Hur det ska se ut, och om det ska ta någon juridisk form kan diskuteras, men jag tror att det är väldigt viktigt med positiva förebilder som kan problematisera pornografin då den är så pass accepterad som den är, och de positiva förebilderna skulle AfS kunna vara.

Legalisering av vapen i större utsträckning än idag

Sverige har redan relativt liberala vapenlagar i jämförelse med andra länder, men de bör liberaliseras ytterligare. Tillåt svenskar att försvara sig själva och sina familjer. Exakt till vilken grad och hur är inte intressant, det viktiga är att lyfta frågan då röster börjat höjas om en allmän inskränkning av den rådande vapenlagstiftningen.

Abortfrågan

Sverigedemokraterna har tagit upp frågan om att ”normalisera” abortlagstiftningen till en europeisk standard och därmed sänka den svenska översta gränsen för abort, det är en bra början, ett naturligt steg efter det vore att förespråka ett helt avskaffande av de statliga sjukvårdssubventionerna för aborter och därmed få ner antalen. Att över huvud taget nämna frågan som parti skapar direkt en välbehövlig debatt.

Problematisera presstödet

Om svenskar gillar det som skrivs i Svenska Dagbladet, Flamman eller ETC så betalar de och prenumererar på tidningarna i fråga. Staten bör inte diktera vilka tidningar som ska erhålla ”stöd”.

Förstärkt nationell suveränitet, lämna övernationella organisationer

”Lämna EU” nämndes i utskicket och är en bra punkt, ett opinionsarbete för ett Svexit är viktigt, men ett absolut nej till NATO och på sikt ett utträde ur anti-nationalistiska FN vore också bra ståndpunkter. NATO-frågan är extra viktig eftersom i princip både oppositionen och regeringen spelar upp rysshotet för att legitimera ett NATO inträde. Genom insatserna i Libyen visade Sverige att vi i praktiken redan stödjer interventionistiska NATO-aggressioner, och det måste upphöra, det svenska försvaret ska skydda svenskar. Utgångspunkten bör vara sluta stödja allt NATO-relaterat, och sluta hetsa mot Ryssland som är en geopolitiskt stabiliserande faktor.

Belys skattefrågan

Det kan låta trivialt, men den svenska befolkningen är förmodligen en av de mest indoktrinerade när det kommer till förståelse av skattesystemets följder. Att öppet propagera för och bedriva opinionsarbete för markant sänkt skatt och de positiva effekterna det har på ett samhälle, genom en minskning av offentliga utgifter (exempelvis avskaffande av x-antal myndigheter och en minskning av byråkratin, tillsammans med ett EU-utträde) behövs.

Bejaka en politik som gynnar kärnfamiljen

Förutom ett motstånd mot feminismen som fragmenterar de naturliga könsrollerna och samspelet mellan kvinnor och män, bör även ett starkt ställningstagande för familjen som samhällets minsta byggsten befästas. Rent politiskt skulle Viktor Orban, och Ungerns konservativa social- och familjepolitik kunna fungera som föredöme, där bland annat skattelättnader för barnfamiljer samt sambeskattning för gifta par gynnar ett traditionellt leverne, samtidigt som det repellerar det moderna samhällets krav och lockelser. En annan viktig familjepolitisk fråga är rätten till hemskolning. Den svenska statens familjefientlighet måste exponeras mycket mer.

Någon form av återvandringspolitik

Att begränsa eller helt stoppa invandringen räcker inte idag, Sverige är redan ett mångkulturellt land med mångkulturella problem. Sverigedemokraterna har redan gett upp när det gäller att diskutera införandet av ett återvandrings- eller repatrieringsprogram, denna fråga är kanske den viktigaste när det kommer till metapolitiskt opinionsarbete. En stor del av befolkningen stödjer redan ett invandringsstopp, därför måste positionerna flyttas fram. Nu måste det sluta diskuteras om hur höga volymer vi ska acceptera in i landet, och börja diskutera hur höga volymer som ska ut. Denna fråga kan och bör AfS uppmärksamma på ett eller annat sätt. Konkret skulle de kunna börja med att förespråka att Migrationsverket ska annullera beviljade uppehållstillstånd x-antal år tillbaka, samt förespråka avskaffandet av bidrag till främlingar, då det skapar incitament för återvandringen. Det vore en bra början.

Stoppa inskränkningar av yttrandefriheten och övervakningssamhället

Avskaffa de lagar och regleringar som hotar rätten att yttra sig i Sverige, det vill säga lagar som hets mot folkgrupp. Även förvaltningsmyndigheter som Diskrimineringsombudsmannen bör inte existera. Staten bör heller inte kartlägga eller övervaka svenskar i Sverige, vilket innebär ett avskaffande av lagar som Ipred och FRA. En sådan linje motverkar också att Sverige utvecklas till en polisstat.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det bästa som Sverigedemokraterna än så länge har åstadkommit är att påverka debatten, och det kan Alternativ för Sverige fortsätta med. Förhoppningsvis kan de även mobilisera den svenska skolungdomen på ett sätt som nuvarande SD helt har gett upp om, och sprida positiva politiska idéer till dem som på sikt kan slå rot och manifestera sig politiskt. När ett konkret partiprogram kommer, så ska det bli intressant att analysera detaljfrågorna mer ingående.


 • 73
  Delningar
 • Baldersvis

  Ställer också förhoppningar på AfS och den rörelse det kan komma att bli. Detta nya parti har många fördelar framför SD om korten spelas rätt:

  – Inte samma belastning av sin historia och skandaler som SD.

  – Mer kompetenta personer i ledningen då jag förmodar att AfS kommer att prioritera det politiska arbetet framför köttgrytorna i det politiska livet och karriären.

  – Fria Tider, Nya Tider, Motpol och många andra alternativa medier//tankesmedjor/bloggar kommer gynna AfS framför SD.

  Finns samtidigt troligtvis en ganska stor mängd SD-väljare som röstar på SD men som inte tycker att partiet levererar som tidigare. Det blir intressant att se hur folkbytes-media kommer att försöka motarbeta det nya partiet. Att ignorera det helt tror jag blir svårt då det skulle ge AfS tolkningsföreträde för vad man är för ett parti i debatten. Mer troligt är då att gå direkt på plan b och försöka smutskasta med epitet såsom ”högerextrem” och gräva i garderoberna hos partiföreträdarna. Det kommer dock inte lyckas på de som redan har genomskådat agendan och arbetsmetoderna hos folkbytes-media.

  Alternativ för Sverige 2018 ja tack!

  • carl

   Tiden vill utvisa!

 • PlebisPlebojis

  Varför är Sverigedemokraterna för övervakning, det kan man undra….

 • C.P Drittseck

  Det enda jag har emot AfS är själva namnet som knyter an alltför mkt till tyska varianten. Bättre hade varit Folkpartiet – ett parti för svenska folket! Det hade ju både skapat rubriker och retat gallfeber på Björklund och Råttilda ”jag-som-liberal” Ohlsson.

  • Paul Nilsson

   Sveriges Väl (SV) är ett bra namn.

  • Anders Dahlqvist

   AfS är intetsägande .”Nationalkonservativa Frihetspartiet” vore bättre än AfS. Jag gillar förvisso även Folkpartiet – det är en rejäl pungspark – men problemet är att många., inklusive Kasselstrand, fortfarande kallar Liberalerna för Folkpartiet, och den vanan är svår att lägga bort.

   • Baldersvis

    Hade jag fått välja hade jag nog inte valt ”Alternativ för Sverige” i första hand men samtidigt tycker jag att namnet kan fungera bra då det just klargör att det finns ett alternativ för vårt folk och land när det sker försämringar på så många områden. Samtidigt färgas namnet av det som åsyftas varför namnet kan fungera väl när partiet finns i praktiken och röner framgångar. Då kommer namnet säga oss mer.

 • latmask

  Jag kan tänka mig en relation mellan SD och AfS som påminner om S och V. Men då måste de kunna tala med varandra.

 • MartinA

  Artikeln nämner inte öppen svenskhet. Med andra ord propagerar den bara för mer teknokratisk skit. Tragiskt att läsa sånt här på Motpol. Det gör bara skada. Hoppas verkligen att den här ”freddie” inte har någon påverkan på AFS överhuvudtaget.

  • NO EU

   yup.
   det viktigaste nu är att erkänna svenskarnas existens

   • MartinA

    Den här artikeln framstod mest som ett försök att fösa AFS in i ”öppen svenskhet” fållan. Får en att undra över vem den här signaturen ”Freddie” är och vems ärenden han ränner.

    • Skärp dig. Du anklagar, på väldigt fantasifulla grunder, en Motpolskribent för att vara ”sabotör”. Det normala när man inte vet hur man ska tolka en text är att man frågar, inte att man kommer med passivt-aggressivt gnäll.

     • MartinA

      I den här artikeln var frånvaron av svenskarnas existens chockerande. Det är oacceptabelt.

     • Vilka motpolare har du pratat med då? Frågar eftersom jag inte träffat några sådana trots att jag varit med och drivit Motpol i ett drygt decennium.

     • MartinA

      Jag involverade mig i två superlånga diskussioner på det ämnet med en fyra fem stycken under två artiklar. Noll stöd från någon annan kommentator. Ja förutom en kommentator som då blev borttagen av er moderatorer.

      För övrigt har jag stött på motpolsskribenter som varit rena kulturmarxister. Som han som hade en arabisk fru och som fick stöd av hon som skrev så bra, Johanna Johansson? Han skrev artiklar och argumenterade för att lojalitet till sin etnicitet var ”extrem nånting nånting”, han försökte med ordmagi omvandla själva våra referenspunkter och göra identitärer till kulturnationalister. Jag märker väldigt många sådana tendenser på Motpol. Ja, inte ordmagi och kulturmarxism då, men att prata vid sidan av.

      Jag förstår att behovet att lajva kulturnationalism och transcenderande indoeuropeiskhet var stort under de allra mörkaste åren. Men idag är saker och ting i ett annat läge, enligt min åsikt. Det är vår etnicitet som angrips allra hårdast, att då bara vidröra den med ena lillfingret duger inte. För att förstå härskarnas prioriteringar så är det bara att lyssna på vad de demoniserar mest. Ett exempel är ”rasism”. Alltså att vita människor skaffar sig ingruppslojaliteter. Jag tycker det sker så mycket korruptionsförsök på nationellas åsikter att jag är hyperkänslig för det. Och artikeln ovan argumenterade faktiskt implicit för öppen svenskhet. Och strök under det hela genom att prata om ”befolkningen” snarare än svenskarna. Om du närläser den igen.

     • Nicholas Lindén

      >Hyperkänslig.

      Summerar nog alla inlägg du någonsin gjort. Ingen är tillräckligt ren i sina ”åsikter” enligt dig. Jag förstår känslan av att ”vakna” och uppleva det som att ingen annan fattar, men manier är på det stora hela rätt osympatiskt. Kvinnor och politik.. jag vet inte.

      Tänker du på Maximus inlägg i den nämnda tråden om fascism? Dom tog han själv bort,, har jag för mig.

     • MartinA

      Artikeln ovan argumenterar på ett lömskt sätt att även AFS skall acceptera SDs öppna svenskhet. Vilket gör utrotningen av vår etnicitet oundviklig. Det tycker ni Motpolare är ”hyperkänsligt”. Men ”abort” och ”porr” ska man motverka, gubevars! Det är viktiga grejor det! Men att värna att vi svenskar finns till som en nordeuropeisk folkgrupp, det är att vara ”hyperkänslig”. Tack för att du med utsökt tydlighet förklarar vad motpol har blivit 🙁

     • Nicholas Lindén

      Det hyperkänsliga är inte ditt budskap utan att du är helt tossig och oresonlig. Alla som inte dragit samma slutsatser som dig kan väl inte avfärdas som ”lömska”?

      Motpol är väl vad det alltid har varit ungefär. En rätt bred samling människor.

     • MartinA

      ”tossig” och ”oresonlig” är inte argument. De är personangrepp. Resten av din kommentar innehöll inte heller några argument. Ta och tänk igenom vad du ville säga och försök igen? Istället för att bete dig på det här slemma sättet?

      Men för all del, låt stå. Du visar tydligt vad Motpol blivit.

     • Nicholas Lindén

      Jag argumenterar inte för eller mot artikeln jag har bara svårt för din stil.

      Jag är för att Sverige blir en pan-afrikansk vasallstat under kejsar Bokassa II.

     • MartinA

      Den där skribenten som gick igenom allt som är dåligt med fascismen var definitivt en förespråkare av amerikansk konservatism. Ovanstående artikel gör väl egentligen samma sak? Tar upp väldigt mycket av republikanska partiets talking points. Och argumenterar för öppen svenskhet. Det är määääh värdeeeringarna määäh.

      Så om du inte har träffat några sådana. Och jag har pekat på två rätt tydliga exempel?

     • Du får gärna länka till artiklarna du syftar på, annars blir det väldigt svårt att veta vad du menar. Ditt problem är att Motpol har en betydande bredd vad gäller både skribenter och gästartiklar men att du enbart minns de artiklar du inte tyckte om. Gästskribenten Biopolitik skrev exempelvis tre riktigt bra texter om svensk identitetspolitik nyligen, klart utanför åsiktskorridoren, men de har du tydligen förträngt.

     • MartinA

      Nä, jag läser Motpol mindre och mindre, måste ha missat dem. Anledningen till att jag skrev arga kommentarer är att det vore ju förskräkligt om AFS också bleve svenskfientliga såsom skribenten manar dem till.

     • carl

      Håller med Martin.

   • carl

    Svenskar är vita!

 • Per Nordin

  Hej,

  Tack för en intressant artikel.

  ”Sverige har redan relativt liberala vapenlagar i jämförelse med andra länder, men de bör liberaliseras ytterligare.”

  Liberaliseras ytterligare? På vilket vis har vi relativt fria vapenlagar i Sverige? Det är ju jättereglerat. Men jag håller med, legalisera skjutvapen för alla normala och friska etniska svenskar. Håller med om alla dina punkter i övrigt även om jag vill gå längre, feminismen måste krossas, kärnfamiljen värnas, abort borde förbjudas osv.

  Något annat jag önskar att AFS förhoppningsvis står för, är en ärlig och rak svensk nationalism. En sådan nationalism är alltid etnisk. Etnopluralismen och de grundläggande idéerna från Richard McCulloch ( https://nyadagbladet.se/etniska-rattigheter/ ) om rasliga rättigheter, rasligt bevarande och oberoende borde stå allra högst upp på agendan och något man inte bör rygga tillbaka för. Den viktigaste frågan nummer 1 är alltid vårt folks och ras överlevnad.

  Med vänlig hälsning,

  Per Nordin

 • När kommer det en ”alternativvänster”? Inte extremt på höger-vänster-skalan, men som gamla ”rasistiska” Socialdemokraternas folkhemspolitik + en repartieringspolitik. Där har ni en vinnare!

  • Nicholas Lindén

   NazBol?

  • Limsniffarn

   NMR?

 • carl

  Hur kan pornografi bli politik Freddie?

  • Baldersvis

   Var kommer dagens pornografi ifrån? Vad består den av? Vad har den för effekter på människor, på samhället? När jag började fundera på sådana frågor och få fram svar blev det självklart att pornografi har med politik att göra.

 • akerblom

  Riktigt bra tankar i artikeln. Sverige hade behövt ett högerparti för många år sedan – nu finns det bara ETT PARTI, det med sju avdelningar, dock har ett nytt parti kommit in som ”kontrollerad opposition”: SD.

  Ledare i ett land har primär uppgift att trygga och slå vakt om familjen, skydda man och kvinna, sin kultur, och landets gränser. Skydda allts integritet:
  I vår tid blev facket huvudsponsor för Pride-skammen… och är då en faktor, eller ett vapen, som slår mot samhällets grund(-sten). Det är tragiskt hur Sverige med sina fack, nu har fler spioner än det gamla DDR – nu värdegrundsrapportörer och allt vad de kan kallas.

  Det tog slut efter Erlander – Sverige skulle då bli ett försöksland i EU för upplösning, ett experiment, för mixning och degenerering – men krokarna de använder för det är ofta i namn av ”tolerans”, det ”är ju ändå kärlek…” – och annat ljug.

  Erlander sa att vad som var så bra med Sverige var att det var en så homogen befolkning.

  Nu har vi Ett Parti med sju avdelningar – det har gemensamt rott skutan dit vi är idag. Som tur är har vi nu också SD – men det är för sent – och SD verkar inte heller tala ut mot degenereringen.

  Ett skammens land, med veklingar och pervo. Usch. Inga blir lyckliga, utan alla drabbas. Back to basic- värna mannens och kvinnans särart och olika natur. Men det är sedan länge tvärtom, det är under hemsk attack och nedbrytning. Familjen slogs sönder genom feminismen, och barnen rövades samtidigt till instutionerna för att ägas av storebror, för hjärntvätt av genusutbildad personal – för att kränka oskyldiga barns rena sinnen.

  Partiets propagandabyrå SVt och elitens media, har gemensamt som EN, rott skutan dit den är idag, och gjort Sverige till världens mest dysfunktionella och kommunistiska land. Svt är ett annat ord för ”attack” – mot allt som definieras av gränser, såsom man och kvinna, allts integritet.

  Man hittar ingen höger i den politik politiker jobbar för, enligt riktig skala. För de löser upp allt som har gränser, man/kvinna, familj, kultur och nationell identitet. Det är bara vidrig vänster. MP som är gröna utanpå men röda inuti, melonerna.

  ”De” delar upp sin fångstarm i de olikfärgade karameller som vi finner i korgen på valdagen – det är ETT parti – men folk ser det inte. Genom eliten så hålls vi halvfattiga och blir därmed beroende av dom, och de kan suga in alla in till institutionerna redan när folk är små, till dagis och sedan svt osv… om ni förstår vd jag menar. Som i Sverige, där har partierna tillsammans rott skutan där vi är idag, alltså… som ETT Parti med sju avdelningar. Vad har det haft för betydelse att man år efter år tex pratar om skatter? Ingen. Det har heller ingen betydelse om man tex i USA skattar si eller så mot medel eller överklass – de breda folklagren hålls inom de ramar som de styrande krafterna vill ändå. Pengar trycks ur luft – det är en illusorisk tårta. Skatter och avgifter används bara för att göra människor beroende och troende till storebrors propaganda och hjärntvätt, man blir villkorad och ägd. I USA så ges inte pengar till folket mer än vad eliten önskar – för det är om ”frihet” som ska vidgas eller beskäras. USA är ett tredjevärlden land i många avseenden, jag har sett det. Folket får inte rimlig frukt från den insats de gör, utan det tas in till black budgets – men oavsett det så skulle aldrig folket få mer än vad som passar in i elitens planer för sin New World Order, och då måste man ha oro, brist, konflikter, ”kamp på gatan” – enligt Hegels princip: problem, reaktion och lösning. Eliten är de som skapar problem, såsom krig och oro, för att det i nästa skede ska kunna användas för att bringa in den ”lösning” de vill ha, vilket var hela syftet från början med konflikterna och ”terrorn”.

  War on terror är elitens verktyg för att få till sin nya världsordning, det ska läsa som att det är war on humanity, det är vi som är fienden, men de kallar det för ”war on terror”, men terrorn är deras ”vapen”. Så de skapar tex ”nine eleven” för att med det som hävstång få igenom ett totalitärt övervakningssamhälle, som en del i processen att skapa sitt globala monster till herrevälde. När de skapar oro och som hos oss, där vi upplever att vi är under attack från omvärlden, vi kan tex gå på gatorna och tro att vi genom ett tidshål hamnat i Afrika, då kommer många att be storebror att skapa mer polisiära resurser och övervakning, mm – alltså ”problemet” fick folk att genom sina egna ”reaktioner” ge politikerna godkännande och alibi att komma med ”lösningarna” – vilka alltså var vad eliten via media och politiker var ute efter i första skedet. Så fungerar all ”politik”.

  Folkförflyttningar skapas just för att ”de” ska ha dom för att folk ska ge upp sitt eget sammanhang och samtidigt bli oroliga och än mer lägga sin tillit i storebrors händer – folk ser inte att de som ska vara våra ”ledare” i själva verket sedan länge verkat som våra fiender, för de är ägda av andra krafter, vilka äger politikerna i vårt land.

  Det där andra stora ”hoaxet” är självfallet ”global warming” – där mänskligheten igen utpekas som problem och bov – av de som har bluffen som verktyg att snärja in mänskligheten – med Orwellianskt språkbruk uppfinner de ord som ”klimatutsläpp” – vilket blir ”deras” vapen att få igenom tunga skumma taxeringar och avgifter, övervakningar var vi kör med bilen, vägtullar… vilket i sig naturligtvis inte förändrar klimatet, utan bara utvidgar stölden, övervakningen och förtrycket av mänskligheten. Idag har vi historiskt lite CO2, och växtkraften är väldigt låg, skogar är som i minaiatyr. Odlare använder tillskott av CO2 i växthus för att få till skördar.

  Vi är helt säkert på väg in i en liten istid. Men kylan som kommer alltmer… det slås ständigt nya köldrekord, snömängdsrekord och glaciärtillväxtrekord, det kommer ”de” att tillskriva” uppvärmning… och att det är ditt fel, betala för dig, ge till eliten så kommer de att välsigna dig med icke stigande temperatur… Tänk att en del fortfarande går på det där – inget parti som inte förstår det stora hoaxet ska vara ett parti, för då kommer det partiet att vilseldea folket och bli dess tyrrannder i upplösningen av det slags samhälle vi kallar för mänskligt.

  Vi behöver få bort kommuniststorebrors ägande av barnen, och få tillbaka rätten till hemskola, och att de små barnen får ha sin mamma i sin närhet under de första åren. Björklund är en stor gangster som totalt sett till att kriminalisera att människor får äga sina egna barn. En del har flytt utomlands för att undkomma förstörelsen av sina barn, och flyttat utomlands, som till Åland, Danmark, Thailand eller Portugal.

 • akerblom

  Varför tog ni bort min kommentar, detta som jag postade tidigare idag?

  Riktigt bra tankar i artikeln. Sverige hade behövt ett högerparti för många år sedan – nu finns det bara ETT PARTI, det med sju avdelningar, dock har ett nytt parti kommit in som ”kontrollerad opposition”: SD.

  Ledare i ett land har primär uppgift att trygga och slå vakt om familjen, skydda man och kvinna, sin kultur, och landets gränser. Skydda allts integritet:
  I vår tid blev facket huvudsponsor för Pride-skammen… och är då en faktor, eller ett vapen, som slår mot samhällets grund(-sten). Det är tragiskt hur Sverige med sina fack, nu har fler spioner än det gamla DDR – nu värdegrundsrapportörer och allt vad de kan kallas.

  Det tog slut efter Erlander – Sverige skulle då bli ett försöksland i EU för upplösning, ett experiment, för mixning och degenerering – men krokarna de använder för det är ofta i namn av ”tolerans”, det ”är ju ändå kärlek…” – och annat ljug.

  Erlander sa att vad som var så bra med Sverige var att det var en så homogen befolkning.

  Nu har vi Ett Parti med sju avdelningar – det har gemensamt rott skutan dit vi är idag. Som tur är har vi nu också SD – men det är för sent – och SD verkar inte heller tala ut mot degenereringen.

  Ett skammens land, med veklingar och pervo. Usch. Inga blir lyckliga, utan alla drabbas. Back to basic- värna mannens och kvinnans särart och olika natur. Men det är sedan länge tvärtom, det är under hemsk attack och nedbrytning. Familjen slogs sönder genom feminismen, och barnen rövades samtidigt till instutionerna för att ägas av storebror, för hjärntvätt av genusutbildad personal – för att kränka oskyldiga barns rena sinnen.

  Partiets propagandabyrå SVT och elitens media, har gemensamt som EN, rott skutan dit den är idag, och gjort Sverige till världens mest dysfunktionella och kommunistiska land. Svt är ett annat ord för ”attack” – mot allt som definieras av gränser, såsom man och kvinna, allts integritet.

  Man hittar ingen höger i den politik politiker jobbar för, enligt riktig skala. För de löser upp allt som har gränser, man/kvinna, familj, kultur och nationell identitet. Det är bara vidrig vänster. MP som är gröna utanpå men röda inuti, melonerna.

  ”De” delar upp sin fångstarm i de olikfärgade karameller som vi finner i korgen på valdagen – det är ETT parti – men folk ser det inte. Genom eliten så hålls vi halvfattiga och blir därmed beroende av dom, och de kan suga in alla in till institutionerna redan när folk är små, till dagis och sedan svt osv… om ni förstår vd jag menar. Som i Sverige, där har partierna tillsammans rott skutan där vi är idag, alltså… som ETT Parti med sju avdelningar. Vad har det haft för betydelse att man år efter år tex pratar om skatter? Ingen. Det har heller ingen betydelse om man tex i USA skattar si eller så mot medel eller överklass – de breda folklagren hålls inom de ramar som de styrande krafterna vill ändå. Pengar trycks ur luft – det är en illusorisk tårta. Skatter och avgifter används bara för att göra människor beroende och troende till storebrors propaganda och hjärntvätt, man blir villkorad och ägd. I USA så ges inte pengar till folket mer än vad eliten önskar – för det är om ”frihet” som ska vidgas eller beskäras. USA är ett tredjevärlden land i många avseenden, jag har sett det. Folket får inte rimlig frukt från den insats de gör, utan det tas in till black budgets – men oavsett det så skulle aldrig folket få mer än vad som passar in i elitens planer för sin New World Order, och då måste man ha oro, brist, konflikter, ”kamp på gatan” – enligt Hegels princip: problem, reaktion och lösning. Eliten är de som skapar problem, såsom krig och oro, för att det i nästa skede ska kunna användas för att bringa in den ”lösning” de vill ha, vilket var hela syftet från början med konflikterna och ”terrorn”.

  https://motpol.nu/freddie/2018/02/17/forhoppningar-pa-alternativ-for-sverige/

  War on terror är elitens verktyg för att få till sin nya världsordning, det ska läsa som att det är war on humanity, det är vi som är fienden, men de kallar det för ”war on terror”, men terrorn är deras ”vapen”. Så de skapar tex ”nine eleven” för att med det som hävstång få igenom ett totalitärt övervakningssamhälle, som en del i processen att skapa sitt globala monster till herrevälde. När de skapar oro och som hos oss, där vi upplever att vi är under attack från omvärlden, vi kan tex gå på gatorna och tro att vi genom ett tidshål hamnat i Afrika, då kommer många att be storebror att skapa mer polisiära resurser och övervakning, mm – alltså ”problemet” fick folk att genom sina egna ”reaktioner” ge politikerna godkännande och alibi att komma med ”lösningarna” – vilka alltså var vad eliten via media och politiker var ute efter i första skedet. Så fungerar all ”politik”.

  Folkförflyttningar skapas just för att ”de” ska ha dom för att folk ska ge upp sitt eget sammanhang och samtidigt bli oroliga och än mer lägga sin tillit i storebrors händer – folk ser inte att de som ska vara våra ”ledare” i själva verket sedan länge verkat som våra fiender, för de är ägda av andra krafter, vilka äger politikerna i vårt land.

  Det där andra stora ”hoaxet” är självfallet ”global warming” – där mänskligheten igen utpekas som problem och bov – av de som har bluffen som verktyg att snärja in mänskligheten – med Orwellianskt språkbruk uppfinner de ord som ”klimatutsläpp” – vilket blir ”deras” vapen att få igenom tunga skumma taxeringar och avgifter, övervakningar var vi kör med bilen, vägtullar… vilket i sig naturligtvis inte förändrar klimatet, utan bara utvidgar stölden, övervakningen och förtrycket av mänskligheten. Idag har vi historiskt lite CO2, och växtkraften är väldigt låg, skogar är som i minaiatyr. Odlare använder tillskott av CO2 i växthus för att få till skördar.

  Vi är helt säkert på väg in i en liten istid. Men kylan som kommer alltmer… det slås ständigt nya köldrekord, snömängdsrekord och glaciärtillväxtrekord, det kommer ”de” att tillskriva” uppvärmning… och att det är ditt fel, betala för dig, ge till eliten så kommer de att välsigna dig med icke stigande temperatur… Tänk att en del fortfarande går på det där – inget parti som inte förstår det stora hoaxet ska vara ett parti, för då kommer det partiet att vilseldea folket och bli dess tyrrannder i upplösningen av det slags samhälle vi kallar för mänskligt.

  Vi behöver få bort kommuniststorebrors ägande av barnen, och få tillbaka rätten till hemskola, och att de små barnen får ha sin mamma i sin närhet under de första åren. Björklund är en stor gangster som totalt sett till att kriminalisera att människor får äga sina egna barn. En del har flytt utomlands för att undkomma förstörelsen av sina barn, och flyttat utomlands, som till Åland, Danmark, Thailand eller Portugal.