Värdegrund istället för värdeskapande

Aktuellt, Rekommenderat, Underhållning

Turerna kring den kritiserade och kontroversiella ledningen för Svenska Bergsbruk med paret Widigsson i spetsen fortsätter och har nyss fått en oväntad vändning. Grundaren och f.d. huvudägaren Patrik Brinkmann ser ut att göra comeback, vilket rubbar maktbalansen avsevärt och banar väg för en spännande utveckling.

Men låt oss överlämna ordet till bolagets nya värdegrunds-VD:

Vi strävar efter högsta kompetens, förmåga och etik, varför mångfald är en självklarhet. Vi välkomnar därför alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
— F.d. kostrådgivaren och nuvarande gruvbolags-vd:n Eva Widigsson skapar ”värde” för aktieägarna

Bakgrunden är att utköpsavtalet som f.d. VD Olle Widigsson ingick med Patrik Brinkmann, där familjen Brinkmanns c:a 20 % av bolagets aktier skulle växlas in i utbyte mot en av bolagets två fyndigheter, närmare bestämt den i Gladhammar, inte längre kan anses giltigt. Bergsstaten beslutade under gårdagen att inte godkänna överlåtelsen av fyndigheten. Visserligen finns måhända möjlighet att överklaga beslutet — vilket avtalet emellertid inte medger.

På Svenska Bergsbruks blogg, förlåt pressmeddelandetjänst, kan man mellan raderna utläsa att paret Widigsson har för avsikt att överklaga beslutet i syfte att köpa tid. Ett överklagande kan ta 6-12 månader vilket skulle ge Olov och Eva Widigsson gott om tid att via riktade emissioner till låga kurser stärka sitt inflytande i bolaget så att maktbalansen tippar över till deras fördel när familjen Brinkmann väl återfår sina aktier.

Ett synnerligen omoraliskt och potentiellt olagligt förfarande — vilket lär bli föremål för juridisk prövning — men också indikativt på vilka sluga individer vi övriga aktieägare har att göra med.

Deras affärsmässiga förslagenhet och bristande moral är dock också allt de har att erbjuda. Olles kontroversiella förflutna gör honom till en direkt belastning för bolaget, och hans hustrus brist på kompetens, erfarenhet, mediavana — och grundläggande kunskaper i svenska språket — gör henne till vad som med extrem välvilja kan betraktas som en pinsam marionett. Men hon har åtminstone en ”god värdegrund”, vilket så klart är jätteviktigt i affärssammanhang.

För exempel, besök gärna bolagets hemsida och se hur den förfallit sedan paret Widigsson tog över rodret. Felstavade och synnerligen okonventionella pressmeddelanden av juvenil bloggkaraktär, en felplacerad logotyp med färgval och typsnitt som ger presumtiva investerare permanenta ögonskador, och en överlag märklig kommunikationsstrategi — såvida inte syftet är att maximalt sänka bolagets trovärdighet och uppfattade värde. Vilket mycket väl kan vara fallet, givet att de nyligen mer än halverade aktiens kvotvärde och har signalerat om ytterligare kurssänkningar. Detta samtidigt som det uppskattade värdet på bolagets fyndigheter ökat enligt nya rapporter.

Kan det möjligen vara så att man medvetet saboterar bolagets rykte i syfte att komma över billiga aktier från aktieägare som man med hjälp av media kan sätta press på att sälja, efter att det blivit klart att bolagets värde är högre än tidigare känt?

Brinkmann kommer tillbaka

Nu är det emellertid så att en ständigt växande majoritet av bolagets ägare med goda skäl är synnerligen kritiska till den sittande ledningen, och det känns som en tidsfråga innan en extrastämma begärs och det blir ett slut på värdegrundsduons genanta styre.

Såväl Patrik Brinkmann som flera andra ägare har på senare tid i PM omskrivits av bolaget (som han själv grundat och satsat stora belopp i) som oönskade och ”hinder” — när det i själva verket är så att paret Widigsson och deras kompanjoner själva är ett betydligt större PR-mässigt problem.

Här är exempelvis ett brev som Patrik Brinkmann tillsände hela styrelsen idag, efter deras senaste pressrelease:

Till styrelsen i Svenska Bergsbruk AB,

Mot bakgrund av att styrelsen haft styrelsemöte och att jag som återigen största aktieägare i bolaget inte ens förunnas ett svar på mitt tidigare mail eller någon bekräftelse på att våra aktier, då avtalet effektivt inte längre kan anses gälla, planeras att återföras från deponeringen hos SWB, vill jag härmed meddela att jag håller styrelsen solidariskt ansvarig för de konsekvenser ett dröjsmål vad gäller återföringen av aktierna medför.

Jag vill också understryka att alla diskussioner om eventuella emissioner eller andra åtgärder som kan påverka maktbalansen och som jag inte inkluderas i betraktas som att vissa ägare gynnas över andra. Det skulle i så fall anses vara åtgärder under eget ansvar.

Ledningen kan inte genomföra den typen av åtgärder utan att utröna eventuellt intresse hos i alla fall samtliga större aktieägare.

Jag har därutöver, mot bakgrund av det senaste pressmeddelandet, som antyder att ni tänker förhala processen med återlämnandet av mina aktier trots att avtalet i klartext på första sidan, punkt E, inte kan anses vara uppfyllt och därmed inte längre giltigt, även konsulterat en advokat som är beredd att driva denna fråga å mina vägnar.

Förhoppningsvis är detta en övertolkning från min sida, och det finns en intention att återföra aktierna till mig nästa vecka. Om så är fallet vill jag dock veta detta nu, innan jag går vidare med rättsliga åtgärder.

Med vänliga hälsningar,
Patrik Brinkmann med familj

Björn Herstad, tillika näst störste ägaren i bolaget efter Patrik Brinkmann, skräder heller inte i orden i sitt omdöme om den sedermera polisanmälda ledningen i ett aktuellt blogginlägg:

Förtroendet är förbrukat

Den sista tidens utveckling visar att Svenska Bergsbruks VD, Eva Widigsson, inte är förmögen att föra bolaget framåt på ett seriöst sätt. VD med tillhörande konsult Olle Widigsson bör därför omedelbart avsluta sitt avtal i avvaktan på en för bolaget möjlig väg framåt.

Det har aldrig varit problem att göra emissioner förut

Det har aldrig förut varit problem att göra emissioner med fondkommissionärer, det är ett problem som har uppstått först nu med Olle och Eva. Problemet har varit finansiering av bolaget, det vill säga att resa kapital. Så sent som hösten 2016 gjordes emissioner i bolaget utan några som helst hinder.

Bolagssidan används som privat språkrör

Olle och Eva Widigsson använder bolagets hemsida som privat plattform för att försvara deras egna tidigare förehavanden. I det sju (7!) sidor långa pressmeddelandet om Olles tidigare engagemang verkar tesen vara att ”det är aldrig Olles fel” alltid någon annans. Förutom att det inte har på bolagssidan att göra så är det oroväckande med en sådan inställning till eget ansvar.

Bolagssidan tar ställning i privata angelägenheter

Tidigare samarbetspartners till Widigsson hängs ut med namn i bolag som på inget sätt har med Svenska Bergsbruk att göra. Det är inte seriöst att bolaget officiellt via pressmeddelande ska ta ställning i dessa frågor.

Ledningen tar aktiv ställning mot vissa ägare

Eva Widigsson har i pressmeddelande skrivit att ”därför gör vi allt för att förändra ägarbilden och kunna visa vilket annorlunda och bra företag vi är idag!” I artiklar i pressen namnger hon olika personer från nuvarande och befintlig ägarkrets och menar att dessa ska bort eller är glad för att de är borta. Hon drar sig inte heller för att lämna ut bolagsintern information. Att en ledning aktivt går ut och öppet bekämpar ägare är varken seriöst, etiskt eller professionellt. Det är också skenheligt då både Olle och Eva inte drar sig för att allierar sig med “invandringskritiker” när det tjänar deras syften.

Mediacirkusen har, som jag ser det, initierats av och förvärrats av, nuvarande VDs agerande

Den sista tidens uppståndelse är ett direkt resultat av hur VD har hanterat hela denna affär. Hon försöker använda media för att visa sig stå på den ”goda” sidan. Hon försöker tvinga bolaget att uppträda som en politisk aktör. Bolag ska inte bedriva politik. Det vi behöver är seriösa  människor som för bolaget framåt för alla aktieägares räkning.

Ledningen kommunicerar sänkt bolagsvärde

Märkligt nog så kommunicerar VD att bolagsvärderingen borde sänkas, för att, som det verkar, motivera och låta emissionerna de deltagit i framstå som mer rimliga. Eller är det istället för att planera framtida riktade emissioner till låga kurser?

Agerandet för inte bolaget framåt

Vi kan inte fortsätta så här. VD kan inte mena att bolaget ska stå stilla samtidigt som VD-avtalet tickar på, det är dags att riva avtalet. Hitta en VD som tar ett eget ansvar för den situationen som råder utan att skylla på andra och agerar på ett sätt som för helheten framåt. Jag och säkert huvuddelen av resterande aktieägare vill se resultat istället för att lyssna till ursäkter.

Björn Herstad,
aktieägare i Svenska Bergsbruk

Avslutande ord

Min kvalificerade gissning, som tidigare VD och styrelseordförande i bolaget, är att den för bolaget synnerligen pinsamma Widigsson-eran lider mot sitt slut, och att dessa trots sin nya ”värdegrund”, allmänna godhetssignalering, läckage av företagsinterna uppgifter till media, och märkliga pressmeddelanden där de angriper nuvarande och tidigare aktieägare för deras politiska åsikter, förbrukat sitt förtroende hos en kontinuerligt växande skara aktieägare, utöver de två största ägarna. Dvs. de personer som i slutändan på stämman avgör huruvida de skall ha en fortsatt roll i bolaget eller sättas på avbytarbänken.

En sak är säker. Nästa stämma kommer att bli händelserik, och jag ser personligen fram emot att närvara. Vilket ni övriga aktieägare som läser detta också borde göra. Jag hoppas på den mest välbesökta och medialt uppmärksammade stämman någonsin. Missa inte föreställningen!