Alternativhögern etablerar sig i Norden

Det har undgått få att en ny motkultur har tagit fäste, inte bara i USA, utan även i stora delar av Europa. Den alternativa högern – något så märkligt som en postmodern kulturrelevant högerrörelse – har under de senaste åren helt utmanövrerat den progressiva vänstern i det metapolitiska ställningskriget.

Motpol, Nya högern, Rekommenderat

AltRight Corporation presenterar: Nordisk alternativhöger

Sverige ligger i framkant vad gäller produktion och spridning av identitära idéer, vilka utgör ett alternativ till den liberala så kallade högern. Tankesmedjan Motpol, bokförlaget Arktos (världsledande inom traditionalistisk och alternativhögerlitteratur), och Red Ice är goda exempel på hur Sverige är en central del av denna världsomspännande rörelse. Det är därför ingen slump att Sverige blir det första landet i världen som får en organiserad alternativhöger.

AltRight Corporation består av ordförande Richard Spencer och vice ordförande Daniel Friberg med flera. Ambitionen är att skapa ett global metapolitisk rörelse som innefattar såväl större mediala satsningar som organisationsbygge.

Det glädjer oss att vi nu kan presentera den nordiska alternativhögern – vår största satsning någonsin. Ordförande för denna rörelse kommer att vara Christoffer Dulny, som förutom att ha varit en politikerprofil inom Sverigedemokraterna, även haft en hög tjänstemannaroll på deras riksdagskansli under de senaste sju åren.

– Målet med rörelsen är att bedriva metapolitiskt arbete, inte bara på nätet, utan även i det offentliga rummet, och i den sociala sfären. Det handlar om att vara en relevant metapolitisk kraft i ett samhälle där allt färre enbart tror på en lösning via den parlamentariska vägen, kommenterar Daniel Friberg, vice ordförande för Nordisk alternativhöger.

– Vi har redan idag ett stort nätverk av hundratals engagerade som i och med detta kommer att kunna sprida våra idéer till en bredare publik. Detta kommer att få stor effekt på den svenska debatten, inte minst med tanke på att nästa år är ett valår vilket naturligtvis ökar intresset, kommenterar Christoffer Dulny, ordförande för Nordisk alternativhöger.

På en kommande lunchpressträff kommer vi berätta mer om syftet med projektet, dela ut material, och öppna upp för en dialog om vad den nordiska alternativhögern kommer innebära för den svenska debatten. Ni kommer även framöver vara de personer vi kontaktar först när vi lanserar nya utspel och projekt.

Enskilda intervjuer ges efter pressträffen, så även fotografier eller videoinspelning.

Daniel Friberg, vice ordförande för Nordisk alternativhöger och redaktör för Tankesmedjan Motpol
Christoffer Dulny, ordförande för Nordisk alternativhöger och f.d. parlamentariker
Richard Spencer, strategisk rådgivare för Nordisk alternativhöger och amerikansk redaktör för AltRight.com