Välkommen till nya Motpol

Motpol

Efter närmare ett års sparlåga kan vi nu äntligen presentera nya Motpol. Med tanke på att Motpol haft samma design sedan vårt grundande den 10 juli 2006, hade den gamla sidan, milt uttryckt, några år på nacken, och det har länge känts som att det var dags att fräscha upp portalen innan den började se ut som något från 1995.

Vi hoppas att det nya utseendet ska tilltala er läsare, och kan dessutom lova en avsevärd kvalitetsförbättring. Flera nya skribenter har redan tillkommit, och fler ska det bli. Kommentarssystemet fräschas upp – i likhet med flertalet medier, inte minst alternativa, använder vi numera Disqus.

Motpol behövs i Sverige idag, nu mer än någonsin. Seriös politisk diskussion och debatt har ersatts av Twitter, frasradikalism och kommentarshets. Istället för att diskutera verkliga problem, rör sig den svenska debatten kring icke-frågor. Samhället blir odrägligt när människor antingen inte får, eller inte kan, föra en vettig dialog om viktiga ämnen. Den växande toleransen för politiskt våld är bara ett av symptomen på ett debattklimat som lider av svåra sjukdomar.

Det behövs samtal om politik, kultur och religion som inte stannar vid glåpord och hetsretorik. Det behövs dessutom ett politiskt perspektiv som inte ställer upp på vare sig den kapitalistiska globaliseringen, eller på de olika odugliga nymarxistiska alternativ som frodas inom vänstern. Det perspektivet – menar vi – finns inom den traditionella högern och i det radikala ifrågasättandet av det moderna och postmoderna samhällets förutsättningar. Det är också det perspektiv, som, på skiftande vis och utifrån olika synvinklar, även i fortsättningen kommer att lyftas fram av våra skribenter.

Det finns ett behov av en verklig höger i svensk samhällsdebatt. En höger befriad från anpassning till det vänsterliberala narrativet och dess terminologi. När vi nu närmar oss det viktiga valåret 2014 är det särskilt angeläget att vi – den verkliga högern – intar vår rättmätiga plats i den svenska samhällsdebatten.

Välkommen till nya Motpol!