Början till slutet för den skendemokratiska eran

Okategoriserade

 
Valet 2010 blev historiskt. På flera sätt.

 

Sverigedemokraterna tog äntligen plats i Sveriges riksdag. Det gjorde man utan att ha haft någon egentlig tillgång till massmedia, bortsett från att man har utsatts för en störtflod av attacker och negativ uppmärksamhet.

Man har inte heller haft tillgång till gatorna för att föra ut sitt politiska budskap. Motdemonstranter har tillåtits att störa partiets torgmöten.

Men på Internet har idéerna och informationen flödat fritt. Det är numera en ganska stor minoritet (runt 13 procent*) av befolkningen som får nyheter och andra upplysningar huvudsakligen från Internet. Det är här Sverigedemokraterna har hämtat huvuddelen, eller åtminstone en avgörande kärna, av sina väljare.

 

– ANVÄNDANDET AV INTERNET NÅR EN KRITISK MASSA –

 

Man bör ha klart för sig att SD inte skulle ha kommit in i riksdagen utan Internet. Partiet skulle ha kunnat förbigås med tystnad under valrörelsen, på ungefär samma sätt som Det Nya Partiet på 1990-talet.

I dag är emellertid Internet tillräckligt stort för att med en lyckad kampanj föra in ett parti i riksdagen eller åtminstone förhindra att det stängs ute. Till nästa val kommer än fler väljare att ha lösgjort sig från gammelmedias förtrollning och övergått till Internet som huvudsakligt medium** för informationsinhämtning. Väljarbasen för Sverigedemokraterna och liknande partier kommer att fortsätta att växa.

Den mediala smutsstormen mot SD under valrörelsen gör att intåget i riksdagen kan ses som ett folkligt uppror mot det mediapolitiska etablissemanget.

Sverigedemokraterna är i grund och botten ett gräsrotsparti med tidigare okända personer som ledare. Deras mandat grundar sig nu helt och hållet på en folklig rörelse som misstror etablissemanget i allmänhet och massmedia i synnerhet. Ingen har röstat på Sverigedemokraterna för att han eller hon tror att Sverigedemokraterna är en del av eller ens accepterat av etablissemanget. Det ger partiet en frihet och ett mandat att mer eller mindre ignorera massmedias oskrivna regler om vad som får sägas och göras.

Den ensidiga propagandan i valrörelsen har även slagit tillbaka hårt mot gammelmedias redan svårt sargade trovärdighet. Mängder av nya mediekonsumenter lär ha fått nog och sökt sig ut på Internet för att finna mer allsidig information.

 

– SLUTET FÖR MEDIA SOM KUNGAMAKARE? –

 

Ett tecken i tiden är att dessutom det betydligt radikalare nationalistpartiet Svenskarnas parti tog ett kommunalt mandat. Den tilldragelsen är på sätt och vis än mer revolutionerande och kan säkerligen också i någon mån härledas till framväxten av Internet.

Det som har hänt i detta val är att vi har tagit ett steg ut ur en skendemokratisk, folkfientligt oligarkisk epok. Denna epok kännetecknades av att makten regerade medelst kontroll över massmedia. Den eran kommer i den framtida historieskrivningen att förknippas med 1900-talet.

Och samtidigt har vi tagit ett steg in i ett mer sant demokratiskt tidevarv som kommer att förknippas med 2000-talet.

Så länge Internet ser ut ungefär som det gör i dag styrs det endast i begränsad utsträckning av pengar. Idéer och information flödar fritt och snabbt och gratis. De etablissemangsfientliga väljare som har röstat in Sverigedemokraterna i riksdagen har till stor del kunnat bemöta och neutralisera alla angrepp mot partiet med hjälp av horisontal motpropaganda, dvs. inlägg på bloggar, i diskussionsfora och på tidningarnas kommentarsfunktioner.

Detta rubbar ett av den oligarkiska ordningens stödjeben och öppnar upp för en mer demokratisk ordning.

 

– EN NY TID –

 

Som varje student av Platon, Tocqueville eller Le Bon vet kan den kommande demokratiska eran komma att bli stökig, oförnuftig och kortvarig. Vi måste vara ständigt vaksamma mot alla försök uppifrån att förstöra Internet eller avskaffa demokratin i förtid.

Men det kommer att bli en spännande tid och en tid som omöjligen kan bli sämre än det skendemokratiska och oligarkiska 1900-tal som vi nu har börjat lämna bakom oss.

Se även:
Stå på er nu, SD
Urartning
In your face — kort valanalys
SD mot de extrema
Det enda som verkligen är viktigt

* Denna uppgift och länk lades till artikeln 2010-10-28
** Länken lades till 2010-10-28