Kulturell appropriering – indianer och asatroende

Okategoriserade

En av etnomasochismens och konsumtionssamhällets effekter är att andligt intresserade européer ofta söker förebilder utanför den egna historien. I konsumtionssamhället har både identitet och andlighet blivit varor på en marknad, och som följd av etnomasochismen känner många en skepsis gentemot sin egen historia. I sökandet efter alternativ till den moderna världen ”upptäcker” därför många att de ”egentligen inte är vita”. Detta kan ge märkliga resultat, som när europeiska medelklassungdomar anammar den afro-amerikanska hiphopkulturen rakt av, eller när friluftsfantaster upptäcker att de indianska kulturerna tilltalar dem. Fenomenet kallas kulturell appropriering, och för de grupper vars kulturella och andliga attribut imiteras av alienerade västerlänningar leder det till blandade känslor. Många betraktar det som en form av exploatering, särskilt som deras traditioner i mötet med konsumtionssamhället och marknadens logik urvattnas till oigenkännlighet.

Lakotaindianernas krigsförklaring

WHEREAS individuals and groups involved in ”the New Age Movement,” in ”the men’s movement,” in ”neo-paganism” cults and in ”shamanism” workshops all have exploited the spiritual traditions of our Lakota people by imitating our ceremonial ways and by mixing such imitation rituals with non-Indian occult practices in an offensive and harmful pseudo-religious hodgepodge; and

WHEREAS the absurd public posturing of this scandalous assortment of psuedo-Indian charlatans, ”wannabes,” commercial profiteers, cultists and ”New Age shamans” comprises a momentous obstacle in the struggle of traditional Lakota people for an adequate public appraisal of the legitimate political, legal and spiritual needs of real Lakota people; and

WHEREAS this exponential exploitation of our Lakota spiritual traditions requires that we take immediate action to defend our most precious Lakota spirituality from further contamination, desecration and abuse;

….

1. We hereby and henceforth declare war against all persons who persist in exploiting, abusing and misrepresenting the sacred traditions and spiritual practices of our Lakota, Dakota and Nakota people.
2. We call upon all our Lakota, Dakota and Nakota brothers and sisters from reservations, reserves, and traditional communities in the United States and Canada to actively and vocally oppose this alarming take-over and systematic destruction of our sacred traditions.

– ur lakotas krigsförklaring

En reaktion på detta var lakotaindianernas krigsförklaring 1993, riktad mot exploateringen av deras andlighet. Lakota är en av de större grupperna bland de nordamerikanska indianerna, och hör till de legendariska sioux. Man hade tröttnat på att företag och new age-”shamaner” utnyttjade lakotas andliga traditioner och samtidigt förvred dem till parodier. Krigsförklaringen återfinns här: Declaration of War Against Exploiters of Lakota Spirituality

Sioux

Intressant är att lakotaindianernas krigsförklaring och motstånd mot exploatering av deras arv fick stöd av nordamerikanska hedniska ledare som Steve McNallen från Asatru Folk Assembly. McNallen har med sina tankar om asatron som en etnisk religion, en religion för européer, dragit på sig anklagelser om ”rasism”, men de indianska ledarna har bemött honom med ömsesidig respekt och även hänvisat nyfikna européer till honom. Deras motivering är att likheterna mellan indiansk tro och asatro är flera, men som europé ska man hålla sig till sina förfäders tradition. Valgard Murray från Asatru Aliance har rentav genom sitt samarbete med indianska grupper beskrivits av dessa som en ”medicinman för sitt folk”.

McNallen och Murray visar här att lösningen på konsumtionssamhällets exploatering av infödda folks andliga traditioner och västerlänningens alienering ligger i en ömsesidig respekt baserad på att vi återfinner våra egna rötter. En sådan respekt utesluter inte samarbeten, exempelvis med utgångspunkt i traditionalismens studier av likheterna mellan olika traditioner. Alla folk har exempelvis ett gemensamt intresse i den ekologiska frågan.

Keltisk anarkism

Intressant är i sammanhanget också det intresse för den keltiska kulturen man kan se i delar av den anarkistiska miljön, en tendens som getts namnet keltisk anarkism. Man fokuserar här bland annat på den keltiska traditionens ekologiska medvetande och kvinnans goda ställning. Man menar också att det är en tradition som var relativt egalitär, pre-statlig och demokratisk. Inspiration har man sannolikt i någon mån hämtat från den vänstersinnade serietecknaren Pat Mills, som byggt serier som Slaine på liknande tankar. Som nordgerman snarare än kelt tvingas man konstatera att liknande tendenser visserligen förekommer här också, men i mindre omfattning. Den dansk-amerikanska ”folkmodern” Else Christensen (1913-2005), en av den moderna hedendomens grundare, såg exempelvis den nordgermanska tron som förenlig med ekologiska, decentralistiska och syndikalistiska ideal (decentralistiska ideal som förts vidare av McNallen och Murray). I ett mångetniskt samhälle är det troligt, och önskvärt, att även européerna börjar återupptäcka sin identitet och sina traditioner, man kan redan i populärkulturen ana att så är på väg att ske.

Valhalla

Läs även

Robert N. Taylor och Changes

Att bygga euro-stammarna

de Benoist – On Being a Pagan

Mattias Gardell – Blodets gudar

Comments are closed.