Ny bok: Högern kommer tillbaka

Ideologi, Konservatism, Litteratur, Metapolitik, Motpol, Nya högern, Rekommenderat

Hogern-kommer-tillbaka”Frigör dig från vänsterns falska världsbild. Förhåll dig inte till den alls, annat än som en produkt av vansinniga människor som vill dig ont.” — ur Högern kommer tillbaka

Missa inte min debutbok, Högern kommer tillbaka: Handbok för den äkta oppositionen. En spännande, uppfriskande och omskakande läsupplevelse utlovas. Boken är en ansats att skapa en ideologisk och praktisk handbok för dagens snabbväxande autentiska högeropposition, och innehåller politiska orienteringspunkter samt handfasta råd för hur du effektiviserar och förbättrar såväl din insats för Sverige och Europa som ditt liv i största allmänhet.

 

Baksidestext:

Högern kommer tillbaka. Efter årtionden av förnedring och politiska misslyckanden har oppositionen skärpt sig. Det är inte en dag för tidigt. Sverige och Europa står inför utmaningar som de sittande, inkompetenta eliterna inom politikerkåren, akademin och massmedia varken kan eller vill möta. Okontrollerad invandring, huvudlöst resursslöseri och konsumtionssamhällets rasering av den västerländska människans själva inre – problem som ställer frågor det omskrivna ”etablissemanget” inte kan svara på.

Den nya högern kan, och gör, just det. I denna koncisa handbok finns samlat ett antal högaktuella texter av Daniel Friberg för den som är eller vill vara aktiv i den verkliga opposition vårt land och vår kontinent behöver.

Boken innehåller ett förord av den idépolitiske bloggaren Joakim Andersen, tidigare känd för en bredare allmänhet som ”Oskorei”, samt ett efterord av Björn Herstad, affärsman och grundare av det konservativa nätverket Engelbrekt.

Daniel Friberg är civilekonom, verkställande direktör för gruvbolaget Wiking Mineral och en av grundarna av tankesmedjan Motpol. Han har en gedigen bakgrund inom den svenska oppositionen, och var en av de centrala initiativtagarna bakom bokförlaget Arktos.

Innehållsförteckning:

Förord av Joakim Andersen: Daniel Friberg och den svenska högern
1. Högern kommer tillbaka
– Vänsterns kulturella erövringskrig
– Den gamla högerns fall
– Den nya högern föds
– Den svenska nya högern tar täten
– Vänsterns förestående undergång
2. Metapolitik från höger
– Att utöva metapolitik
– Högerns metapolitiska avantgarde
3. Hur du hanterar vänsterns undergång
– Till politiskt trakasserade
– Att hantera Expo
4. Politiska orienteringspunkter
– Samhället och människan
– Imperium Europa
– Ekonomin och politiken
– Världens folk och den etniska pluralismen
– Parlament, revolution, reaktion
5. Kort och praktiskt om könsroller
– Till den svenske mannen
– Till den svenska kvinnan
– Avslutningsvis
6. Metapolitisk ordlista
7. Låt äventyret börja
Efterord av Björn Herstad: Kampen börjar inom dig själv

Valda utdrag:

”Metapolitik kan sammanfattningsvis definieras som arbetet med att sprida och förankra idéer, attityder och värderingar i samhället, och på sikt åstadkomma en djupare politisk förändring. detta arbete behöver inte — bör kanske inte — vara kopplat till ett visst parti eller program. Poängen är ytterst att omdefiniera förutsättningarna för allt politiskt arbete, vilket den europeiska kulturvänstern drivit till sin yttersta spets. Den politiska korrekthetens strypkoppel är metapolitik brukad — eller kanske snarare missbrukad—på effektivast tänkbara sätt. Bara genom att förstå detta redskap, motverka dess missbruk och göra dess positiva användning till vår egen kan vi övervinna den eländiga situation vår kontinent befinner sig i.” —s. 8

”Nu, vid början av det nya millenniet, börjar etablissemangets hegemoni krackelera, i takt med att vänsterns ideologiserade, verklighetsfrämmande tolkning av världen allt tydligare visar sina brister, och därför genomskådas och utmanas av ett snabbt växande antal europeiska män och kvinnor.” —s. 13

”Högern är nu på väg tillbaka över hela Europa. På område efter område, i land efter land, tvingas vänsterns desillusionerade, demoraliserade och feminiserade anhängare till reträtt; tillbaka till den periferi där deras verklighetsfrämmande idéer och destruktiva utopier hör hemma.” —s. 17

”Metapolitiken är ett samhällsomvandlande krig på världsåskådningens, tankekonstens och kulturens nivå. en parlamentarisk kamp måste föregås, legitimeras och understödjas av en metapolitisk kamp. Metapolitik när den är som bäst reducerar parlamentarismen till ren formalia.” —s. 22

”Men metapolitiken inte bara underminerar och bryter ned, den skapar, uppmuntrar, inspirerar och belyser. I sin helhet syftar vår metapolitik till att sätta en autentisk höger i rörelse; en kraft som växer i styrka såväl genom våra egna alternativa medier och opinionsmedel som genom etablissemangets delvis censurerade kanaler. En kraft som när den väl nått en kritisk massa kommer att leva ett eget ohejdbart liv som fundamentalt omvälver dagens inskränkta, offentliga rum och bereder vägen för en europeisk renässans—en successiv, oemotståndlig samhällsförändring som återger Europa hennes värdighet, styrka och skönhet.” —s. 27

”Den desperation och frustration vi nu bevittnar inom journalistkåren är ett kvitto på att läget i det här landet är på väg att normaliseras, och kan ses som några av de första tendenserna till vänsterhegemonins slutliga dödsryckningar. Det är som bekant mörkast före gryning, och gryningen kan komma snabbare än man tror.” —s. 31

”Vi har nyligen genomlevt några av de absolut galnaste decennierna i Sveriges historia. En period av destruktiva samhällsexperiment och ett oproportionerligt inflytande av vänsterextremister inom media och kultur—där Expos tillfälliga status som ’objektiv expert på högerextremism’ är ett av många symptom. Denna tragikomiska epok är lyckligtvis på väg mot sitt slut, och den ökande svårigheten för Expo att rekrytera kompetent—eller ens stavningskunnig—personal är ett tecken på detta. Bry dig inte om vad Expo skriver om dig — om tio år är både Expo och deras undermåliga personförföljelseartiklar blott en pinsam historisk parentes.” —s. 40

”Etnisk identitet är i dag en naturlig utgångspunkt för politisk organisation. Såväl liberalismens individbegrepp som socialismens klassanalys är otillräckliga. Etniska grupper utgör grundläggande aktörer i nästan varje sammanhang, och är därför goda utgångspunkter för både samhällsanalys och politisk praktik.” —s. 44

”Ett enat, självständigt Europa är av bland annat denna orsak nödvändigt. En gemensam utrikespolitik, en gemensam militär och en gemensam vilja att hävda Europas intressen globalt är det enda sätt på vilket kontinenten kan skydda sig själv och verka politiskt i världen, utan att agera vassalstat åt någon av de övriga stormakterna.” —s. 45

”Vårt historiska subjekt är Europa, och det är hennes och hennes folks intressen vi i första hand värnar. Detta utesluter på inget sätt välvilja gentemot, och samarbete med, andra folk och politiska enheter. Däremot förtjänar varje enskild människa i Sverige och Europa makthavare som, när svenskens eller européns trygghet eller välstånd hotas, otvetydigt tar ställning för denne, och mot hotet. En politiker som motiveras av dunkla föreställningar om att hans förpliktelser är mot en abstrakt ’mänsklighet’ eller ’värld’, snarare än mot de människor han regerar, kan aldrig tolereras som makthavare eller ens legitim demokratisk företrädare.” —s. 47

”Frigör dig från vänsterns falska världsbild. Förhåll dig inte till den alls, annat än som en produkt av vansinniga människor som vill dig ont. Och kalla dig inte under några som helst omständigheter för ’jämställdist’. Det utstrålar svaghet och saknar dessutom logisk grund eftersom ’jämställdhet’, likt jämlikhet och annat vänstertrams, är en myt. Än en gång: om du inte har en fallenhet för att dekonstruera nonsens, eller har något perverst intresse för korkad politisk ideologi, förhåll dig inte ens till vänsterns idéer.” —s. 57

[bctt tweet=”Frigör dig från vänsterns världsbild. Se den som en produkt av vansinniga människor som vill dig ont.”]

”Sträva ständigt efter att förbättra dig själv inom ramen för din naturligt givna könsroll och därmed även naturliga roll i samhällsgemenskapen. Du må leva i en depraverad, ovärdig tidsålder, och viss anpassning till denna kan vara nödvändig, men det är just sådana som du som läser detta som kommer att utgöra förtruppen i omdaningen av det svenska och europeiska samhället och återupprättelsen av våra forna, traditionella ideal. De ideal som byggt den europeiska storslagna civilisationen och som kommer att återuppbygga den på nytt när denna mörkrets tidsålder inom kort fått sitt välförtjänta slut.” —s. 63

”Höj era huvuden och misströsta inte. Kampen om Europa är långt ifrån över. Den har nätt och jämnt börjat. Istället för att deprimeras över samhällsutvecklingen, se den som en möjlighet till ett äventyr där dina personliga insatser kan göra avtryck i historien.” —s. 113


Boken finns att beställa här:

http://www.arktos.com/daniel-friberg-hogern-kommer-tillbaka-haftad.html

Se bokens Facebooksida för mer information:
https://www.facebook.com/Hogern

Följ även min författarsida:
https://www.facebook.com/DanielFribergArktos