Prekolonial teori

Okategoriserade

Solguru har kommit över en text från det tidiga 1800-talets Nordamerika. Det är en skrivelse som på ett föredömligt sätt visar på hur man kan hantera tilltagande kulturell mångfald – en text för vilken författarens ättlingar säkerligen är mycket tacksamma.

Skrivelsen cirkulerade längs stranden av Red River i North Dakota under 1820-talet. Texten lyder som följer:

Mina bröder och vänner!

På den amerikanska kontinenten breder intoleransen ut sig. Vita bosättare och inflyttare beskrivs som ”erövrare”, ”tjuvar” och ”blekansikten”. Bland många av mina stambröder – i Siouxstammen så väl som annorstädes – florerar den giftiga föreställningen om en tidigare etniskt homogen kontinent, trots att vi vet att det aldrig funnits några ”Sioux”, ”Cherokee” eller överhuvudtaget någon ”ursprungsbefolkning” i det vi nu känner som Nordamerika.

Det är lätt att övergå i ett vi- och dom-tänkande när man betraktar samtiden. Mörka krafter, inte minst i min egen Siouxstam, försöker framställa vita ”kolonisatörers våld” som på något sätt kulturellt eller etniskt relaterat, trots att vederhäftig forskning – våra mest komplexa rökritualer och spådomar – otvetydigt visar att så kallat ”engelskt” och ”nederländskt” våld till allra största delen härstammar från socioekonomiska faktorer. Många av de så kallade ”vita” bosättarna kommer från förhållanden präglade av fattigdom, religiös förföljelse och synnerligen dåliga jaktmarker. Därtill kommer européernas starka uppleveler av utanförskap. Utanförskap som våra myter – inte minst föreställningen om Sioux egen rätt till sina egna jaktmarker och föråldrade religiösa idéer om ”helig jord” och ”heliga djur” – aktivt bidrar till att förstärka!

Konspirationsteoretisk paranoia cirkulerar på obskyra samlingspunkter på stäpperna, och präriehatarna sprider sina lögner i stort sett oemotsagda. Tankar på att vi är på väg att bli ”koloniserade” eller ”fördrivna från vårt land” är mer eller mindre legio i extremistiska kretsar. Värst är dock kanske vardagsindianismen, där vita nybyggare uppfattas som annorlunda, förmer eller på annat sätt konstrueras till att uppfattas som ”den Andre”. Trots att historien visar oss extremismens fruktansvärda konsekvenser, finns det fortfarande de som framhärdar.

Det är dags att ta tag i problemet och visa att det är nog nu. Föreställningen om ett ”vi” som måste skyddas mot ett ”dom” är rasistisk, föråldrad och förhindrar den globala ekonomiska utvecklingen. Jag vill inbjuda alla och envar att delta i den protestmarsch mot rasism som Cherokeestammen, jag själv och förhoppningsvis senare alla ”indianstammar,” kommer att anordna de närmaste decennierna. Tillsammans kan vi bygga en framtid präglad av öppen indianskhet, och ett land där var och en tillåtits bli indian. Det kommer att gå skitbra för oss, det här.

Svarta Björn Bjurwald
Initierad Medicinman i Sociologi, Södertörns Tipi