Hör oss, Svea! (dikt)

Okategoriserade


Kåsören Kar de Mumma skrev en gång en bok med titeln ”Hör oss, Svea!” Det tyckte han väl var roligt, ironiskt och dannt. Men man kan driva hur mycket man vill med Moder Svea, hon finns där ändå. ”Hon är inte död, hon sover” som Heidenstam skrev i ”Den sovande systern”. Här nedan åkallar jag Svea och skälet till dikten är såklart beslutet i mars 2011 att illegala invandrare nu är legala i vårt land.

Dåtid, nutid och framtid
innefattas alla i begreppet
Sverige, i dess döda, dess
levande och dess ännu ofödda.
"Sverige" är inte bara vi som
lever nu, det är även våra fäder
och barn, våra förfäder och
barnbarn och vår stammoder i
tidlösheten, vår skyddsängel
i astraldimensionen, vår ljusdeva
som håller en skyddande hand
över oss: Moder Svea.

Hör oss, Svea! Vårt land
håller på att slitas itu, vi
styrs av kulturtalibaner som
vill förstöra all tro, all trygghet,
all tradition. Säger någon, "det
bästa för Sverige nu är att skydda
landet och dess folk" då beslutar
sig talibanmaffian för att göra
precis det motsatta, riva ner alla
gränser och lagar, tillåta vem som
helst att kalla sig svensk utan papper
eller process. Vem som helst får
komma hit illegalt och få vård,
få bidrag, få lagens skydd att
vara illegal.

Sverige är vårt, det är svenskarnas
land, det är våra fäders och mödrars
land; det är våra barns land, våra
barnbarns land. Men det är inte
dens land som nyss kommit hit
på en ingivelse, på ekonomiska
incitament! Sverige är kultur och
odling och jag har odlat Sverige,
Sverige är mitt, mina förfäder har
levat här sedan urminnes tider,
påvisbart sedan 1700-talet.

Ni tar inte Sverige ifrån mig.
Det är mitt, det är Sven Erssons,
det är Sven Petter Jonssons och
Sven Svenssons, det är Olle
Svenssons Sverige och det är mitt!
Så försök ta Sverige ifrån mig då,
Ernst Stavro Fredrik Reinfeldt-Blofeldt!

Ännu en nationell dikt på RP
Norrländsk nationalism på Galaxen

(Bilden fann jag på Det Fria Ordets Blogg)