Gunnar Mascoll Silfverstolpe: Östanhavs

Bildkonst, Historia, Kultur, Litteratur

Gunnar Mascoll Silfverstolpe debuterade litterärt 1919 med diktsamlingen Arvet, alltså samma år som Asplunds Hjältarna kom ut. De tre dikter av Karl Asplund som publicerats här på Motpol har alla handlat om det första världskriget och västfronten. Den likaledes lyriske intimisten Silfverstolpe engagerade sig litterärt framförallt i det finska inbördeskriget och senare i det finska brödrafolkets öde under andra världskriget då han för övrigt också efterträdde Albert Engström som ledamot av Svenska Akademien.

Krigshändelserna på den finska fronten dominerade Sveriges Radios nyårssändning söndagen den 31 december 1939. Efter nyårsbönen i Härnösands domkyrka höll utrikesminister Christian Günther ett av säkerhetspolitiska skäl försiktigt radioanförande. Vid tolvslaget deklamerades traditionsenligt Tennysons Nyårsklockan på Skansen och därefter följde ett samnordiskt program där fem nordiska skalder medverkade. Från Sverige läste Gunnar Mascoll Silfverstolpe upp sin nyskrivna dikt Östanhavs som av många uppfattades som en direkt replik på utrikesministerns neutralistiska tal.

Östanhavs

I

Ingen kan komma ifrån
maningen denna minut.
Gripna som aldrig förut
höra vi klockornas dån.

Syskon vid fjällbygdens kammar,
syskon på hedarnas jord,
en är den tanke som flammar,
ett är vårt ord.

Köldblåa natt – i din luft,
bleknande långsamt mot dag,
andas vi in med vart drag
frihet för själ och förnuft.

Hotet – som förr – är oss nära.
Ingen oss fordom betvang.
Frihet, vår nordiska ära,
tala i klockornas klang!

II

Östanhavs tiger dock
kyrktornens mörka malm.
Gömda i flock vid flock
sjunga soldater en psalm.

Hetare sång än denna
steg ej mot stjärnornas bloss.
Så kan sin tro bekänna
Finland, som kämpar för oss.

Syskon, se, natten är stor,
tecknet i rymderna hårt.
Värnande det som är vårt
står nu vår yngste bror.

Bort mot hans frostiga mosse
tankarna gå från en värld.
Benjamin, fältklädde gosse,
välsignad vare din färd!

(Bild: Rough Sea av Christopher R. W. Nevinson)