Arktos Rising

Aktuellt, Ideologi, Kultur, Litteratur, Metapolitik, Motpol, Nya högern, Politik, Rekommenderat, Samhälle, Traditionalism

Förlaget Arktos har under många år utfört en betydelsefull kulturinsats genom att översätta och ge ut böcker av bland annat Julius Evola, Carl Schmitt, Ludwig Klages, Guillaume Faye, Aleksander Dugin och Alain de Benoist. Företrädare för den mer genuina högern har gjorts tillgängliga för nya generationer, vilka på så vis fått tillgång till en högst aktuell idétradition och sluppit falska dikotomier som ”borgerlighet mot woke-vänster”. Arktos har fyllt en traditionalistisk funktion i dubbel mening, både genom att publicera Evola och Wolfheeze med flera och genom att tradera genuina europeiska högerperspektiv. Det var därför inte särskilt förvånande när förlaget utan förklaring stängdes av från sin distributör, något som för övrigt illustrerade både en framväxande monopolsituation och att distinktionen offentligt-privat i hög grad kollapsat. ”Framväxande” och ”i hög grad” bör här betonas, Arktos har hanterat situationen bland annat genom att delvis återfödas som en tidskrift med läsvärda artiklar online. Gradvis har antiliberala klassiker och andra värdefulla texter gjorts tillgängliga igen.

Värt att nämna i sammanhanget är den nyligen sjösatta kampanj där tyngre verk ges ut i påkostade, läderinbundna och begränsade upplagor. Det handlar inledningsvis om Guillaume Fayes Archeofuturism och Racial Civil War, liksom Julius Evolas The Path of Cinnabar. Oavsett om man främst vill stödja Arktos verksamhet eller pryda skrythyllan med exklusiva verk är det en kampanj väl värd att bekanta sig närmare med.

Arktos Rising: The Great Restoration Project