När frihandel dödar

Under det amerikanska presidentvalet väckte Donald Trump en del uppmärksamhet genom att ifrågasätta dogmer man inte ”får” ifrågasätta. En sådan är invandringens moraliska nödvändighet och stora fördelar. Men Trump vände sig också mot tron på frihandelns odelade välsignelser.

Aktuellt, Ekonomi, Politik, Rekommenderat, Samhälle, Utrikespolitik

Som de Benoist visat finns det släktskap mellan tron på frihandel och tron på fri invandring, båda uttrycker en negativ inställning till gränser. De som läst nationalekonomi har stött på Ricardos teori om komparativa fördelar, om den är korrekt innebär det att alla länder vinner på frihandel. Även detta är en dogm man riskerar att framstå som lågbegåvad eller foliehatt om man inte accepterar. Trump menade dock att inte alla amerikaner tjänat på handeln med Kina och andra låglöneländer.

Det finns forskning som tycks stödja Trumps mer pragmatiska inställning till frihandel. Justin R Pierce och Peter K Schott studerar i rapporten Trade Liberalization and Mortality: Evidence from U.S. Counties kopplingen mellan ökad dödlighet bland vita, medelålders amerikaner och ökad konkurrens från Kina. Att vita, medelålders amerikaner drabbats av en ökande dödlighet som närmast kan jämföras med AIDS-epidemin är inget våra etablerade medier intresserar sig nämnvärt för, men de är en grupp som i praktiken tar livet av sig i skrämmande mängder. När bittra Trumpmotståndare på twitter uppmanat ”vita USA, gå och dö” har det alltså funnits en makaber verklighet i bakgrunden.

Medan dödligheten i övrigt sjunkit i USA har medelåldersvita drabbats av en ”epidemi” av självmord och överdoser. Andra grupper lever längre och bättre, men just de vita i medelåldern gör det inte. Dödligheten hade minskat med 2% per år mellan 1978 och 1998, men sedan vände trenden. Dr Anna Case och dr Angus Deaton har räknat ut hur många vita medelålders amerikaner som dött sedan dess men skulle varit vid liv om dödligheten fortsatt minska som innan. Från 1999 till 2013 handlar det om 488500 vita, medelålders amerikaner som dött, men som skulle varit vid liv om dödligheten inte ökat. Det är de med ingen eller kort utbildning som drabbats hårdast. Forskare har jämfört denna massdöd med andra folk som sett sin värld gå under, som indianer och inuiter. Pierce och Schott visar i sin studie att en orsak till denna massdöd är konkurrens från Kina, konkurrens som möjliggjorts av politiska beslut vägledda av frihandelsdogmen. Detta drabbar vita hårdast eftersom de varit överrepresenterade i tillverkningsindustrin. Man kan misstänka att det också finns ett inslag av kulturella faktorer, denna grupp växte upp i ett USA dominerat av det som kallats den historiska amerikanska nationen, alltså de vita. Deras värden och deras kultur sågs som något positivt, och de kunde känna delaktighet i landets öde oavsett sin klasstillhörighet. Deras värld har sedan dess gått under, och den såkallade vänstern har skadeglatt påmint dem om det under hela processen. Att deras arbeten exporterats till Kina är bara en del av det hela.

Sammantaget ger studien alltså en värdefull insikt i bakgrunden till Trumps protektionistiska tendens, liksom dess klassaspekter. Avslutningsvis tipsar vi om den nya resursen AltRight.com där vi bland annat finner flera namnkunniga svenskar.