Är massmigrationen orkestrerad?

Aktuellt, Debatt, Geopolitik, Invandringspolitik, Rekommenderat, Samhälle, Utrikespolitik

Den senaste tiden har migrationen till Europa antagit smått obegripliga dimensioner. Om detta förs en skendebatt i offentligheten, samtidigt som polariseringen mellan de som upplever ett existentiellt hot och de som inte gör det blivit skriande. En fråga som sällan ställs är om denna migration är ett spontant fenomen, eller om det finns mäktiga intressen som drivit på den.

Vi har tidigare på bloggen tagit upp att aktivister från organisationer kopplade till valutaspekulanten George Soros i flyktinglägren delat ut manualen W2EU, Welcome to Europe, komplett med beskrivning på arabiska av hur man genomför resan norrut. Så har människoströmmen dirigerats genom länder med en för atlanticisterna obekväm linje, som Makedonien och Ungern. Soros har också försökt påverka den europeiska politiken i riktning mot ett gemensamt anammande av massinvandringen.

Men det finns fler tecken på manipulation och orkestrering. I samband med folkvandringens början svämmade twitter över av tweets på temat ”RefugeesWelcome”. Många av dessa utmålade Tyskland och Österrike som särskilt välkomnande. Intressant är att när man börjar studera dessa tweets finner man att över hälften av dem härrörde från Storbritannien, USA och Australien (och en oväntat stor andel från Indien och Nepal). Det handlade dessutom ofta om rena ”net-bots”, vilket ytterligare bidrar till intrycket att migranterna medvetet styrdes till Tyskland och Österrike med löften om ett särskilt varmt välkomnande. Om detta skriver Andrey Fomin här:

VoltaireNet – Who is twitter-luring refugees to Germany?

Flera år innan dagens massmigration började amerikanska forskare med band både till Clintonadministrationen och Harvard studera om flyktingar kunde användas som vapen, bland annat i en studie med namnet Strategic Engineered Migration as a Weapon of War. De flesta torde veta att USA utvecklat tekniker för att skapa ”färgrevolutioner” i Serbien, Ukraina, Georgien, Makedonien et cetera, liknande metoder kan alltså även ha utvecklats för att styra och utnyttja människoströmmar. Om detta skriver Leonid Savin här:

VoltaireNet – Strategic Engineered Migration as Weapon of War

Six months ago, I was astonished by the blindness of the EU leaders, who failed to understand that the intention of the United States was to weaken their countries, including by means of the «refugee crisis»
– Thierry Meyssan

Ännu obekräftade uppgifter gör också gällande att österrikisk säkerhetstjänst upptäckt att amerikanska organisationer var direkt involverade i transporten av människor till Europa, genom modeller för med-finansiering av de höga kostnaderna. Vi läser om dessa uppgifter här:

Insider: Die USA bezahlen die Schlepper nach Europa!

Sammantaget finns det alltså flera tecken på att den pågående folkvandringen styrs och manipuleras av utom-europeiska intressen, och att avsikten är att försvaga Europa. Enligt Thierry Meyssan kan också en del europeiska kollaboratörer, bland annat inom storkapitalet, medverka och då med avsikt att skapa ett underproletariat som kan underminera europeiska lönenivåer. Men visst, USA är vår vän, politiker är kloka människor som vill oss väl, och vi blir mycket tryggare om vi går med i NATO.

Vidare läsning

VoltaireNet – The phoney « refugee crisis »
Massmigrationens geopolitik