Länktips: Minimalisterna

Okategoriserade

Den moderna västerlänningens liv präglas på grund av proletariseringsprocesser i många fall av osäkerhet och ofrihet. Han eller hon äger inte sitt hem, konsumerar på kredit, och skulle inte klara sig många veckor om inkomsten plötsligt uteblev. Sann europeisk socialpolitik handlar i hög grad om att återge oss det förlorade oberoendet, oavsett om vi här syftar på Proudhons mutualism, Jean Thiriarts blandekonomiska modell eller Adrian Molins egnahemsrörelse.

Man behöver inte vänta på en sådan politik för att närma sig ett tillstånd av oberoende, frihet och säkerhet, utan kan på egen hand ta flera steg i den riktningen. Ett sådant steg handlar om att bryta med konsumtionssamhällets materialistiska mentalitet, och att istället anamma en annan. Jean Thiriart talar här, influerad av Nietzsche, om skillnaden mellan ”Have more” och ”Be more”, Erich Fromm om ”att ha eller att vara”. I många fall är den moderne konsumenten en slav, som arbetar många timmar på ett arbete hon eller han mer eller mindre aktivt ogillar, för att på sin minimala fritid köpa saker som egentligen inte tillför värde annat än på mycket kort sikt. Om man inser detta kan man göra ett givande ”life hack”, exempelvis genom att minska sin arbetstid och få mer tid över till familjen eller genom att bygga upp en ekonomisk säkerhet.

Minimalisterna

…minimalism is not about deprivation. Rather, minimalists—anyone who’s deliberately seeking a life with less stuff—find more value in the stuff they do own. They do this by jettisoning the superfluous, keeping only the possessions that serve a purpose or bring joy.
– The Minimalists

Ett intressant perspektiv i sammanhanget är The Minimalists, en blogg som drivs av de båda herrarna Joshua Fields Millburn och Ryan Nicodemus. Millburn och Nicodemus uppmuntrar läsarna att rensa sina hem och göra sig av med det de inte behöver. De tar upp meditation som ett sätt att motverka stress, liksom välgörenhet. I en kort men kärnfull artikel tar de upp hur man ”konstruerar ett extraordinärt liv”, redan Marcus Aurelius insåg att detta handlar om tankar och vanor. Det hela är givande och torde kunna sätta igång tankeprocesser hos många läsare, processer som leder till att man mer eller mindre bryter med konsumismen.

An extraordinary life—a life to be proud of—is a decision. Not a single decision, but a myriad of little decisions each day. Daily decisions about money and health and passion and contribution. One day at a time.
– The Minimalists

Samlare
– Före

Perspektivet är i grunden systemkritiskt, då systemet idag bygger på konsumtion och materialism (den konsumism Thomas Nydahl talar om). Detta är inte uttalat hos de båda minimalisterna, även om de refererar till Tyler Durden och Thoreau och noterar att amerikaner idag arbetar mer och tjänar mindre vilket leder till att de alltid är ”busy”.

Your mind will be like its habitual thoughts; for the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Soak it then in such trains of thoughts as, for example: Where life is possible at all, a right life is possible.
– Marcus Aurelius

Sammantaget torde det alltså vara en inspirerande resurs för många som tröttnat på att fylla sina hem med prylar, sin kropp med fett, sin tid med monotona sysslor och lika monoton ”underhållning”, och sina tankar med skräp. Av naturliga skäl måste man anpassa det hela till sin egen situation, minimalism kommer att handla om delvis andra saker för en börsmäklare än för en arbetslös förälder. En bra artikel att börja med, då den innehåller länkar till ett antal centrala artiklar, är i varje fall följande:

The Minimalists – What We Talk About When We Talk About Minimalism

Liknande länkar

Early Retirement Extreme
Bold & Determined – The Minimalist’s Guide to Getting Rich (part 1)
Danger & Play – You Have Enough, You Are Enough: The Abundance Mentality

Efter
– Efter?

Relaterat

Thomas Nydahl – Konsumtionsliv
Marcus Aurelius – Meditations
Neil Strauss som survivalist