Lästips: Alternative Right

Okategoriserade

Den amerikanska högern har länge framstått som ideologiskt fattig i jämförelse med den europeiska. Det har funnits många undantag, som en Pat Buchanan, en Francis Parker Yockey-inspirerad Willis Carto och en mer eller mindre militant hednisk miljö, men i det stora hela har USA:s höger haft svårt att formulera en helgjuten vision som alternativ till liberaler och socialister. Idag har den dessutom i hög grad övertagits av neokonservativa grupper.

Under senare år har situationen dock börjat förändras. Ett intressant exempel på detta är Alternative Right, som utgår från en etniskt medveten och traditionell världsåskådning och dessutom i hög grad intresserar sig för strategiska och metapolitiska frågor. Man kan här också notera lovande trans-atlantiska kontakter. Europeiska antiliberaler som Alex Kurtagic skriver artiklar för Alternative Right, som den värdefulla essän We Aren’t the World och metakulturella Pop Culture is Important. Europeiska företrädare för en traditionell ”sann höger” är också en självklar del av Alternative Rights ideologiska karta, från Julius Evola och Ernst Jünger till Alain de Benoist. På samma sätt är flera av de amerikanska tänkare och aktivister som skriver för Alternative Right redan kända i Europa, exempelvis Stephen McNallen från Asatru Folk Assembly, Jack Donovan/Malebranche som skriver för maskulinistiska The Spearhead och författat Androphilia, och Jared Taylor från American Renaissance. Där återfinns även Paul Edward Gottfried, författaren till bland annat Strange Death of Marxism, och traditionalisten Jim Kalb.

Josh Keyes

Särskilt intressant för en svensk publik torde intervjun med Andrew Yeoman från Bay Area National Anarchists vara, då den bland annat tar upp behovet av familjer, tribalism, och den europeiska hederskulturen. En praktisk liten artikel att tvinga på släkt och vänner som ännu inte insett problemen med massinvandring är annars Richard Hostes The Negative Externalities of Immigration. Extra givande är överhuvudtaget att Alternative Right har en hel sektion tillägnad HBD, Human Biodiversity. Sammantaget är det alltså en resurs som är väl värd att följa även för den europeiske antiliberalen och identitären.