Ossendowski – Beasts, Men and Gods

Okategoriserade

Det ryska inbördeskriget, som ledde till bolsjevikernas nästan sjuttio år långa maktinnehav, har drabbats av samma historiska enögdhet som de flesta andra moderna händelser. De ”progressiva” segrarna och/eller martyrerna är kända, medan motståndarsidan framstår som en ansiktslös reaktionär massa.

En författare som upplevde stora delar av inbördeskriget på den vita sidan är Ferdinand Ossendowski (1876-1945). Ossendowski var av polsk börd. Som student var han socialist, han kom senare att skriva flera böcker och göra flera vetenskapliga expeditioner till Sibirien. Efter det bolsjevikiska maktövertagandet kom han i likhet med många andra socialister att kämpa på den vita sidan, i Ossendowskis fall under Kolchak.

Ossendowski tvingades fly från de röda trupperna för att rädda livhanken, en flykt som förde honom genom Sibirien och Mongoliet. Han nedtecknade sina erfarenheter och intryck, de kom att utgöra romanen Beasts, Men and Gods. Ossendowskis bok ger en annan bild av bolsjevikerna, beskriver den legendomspunne vite generalen von Ungern-Sternberg, och skildrar även den sibiriska och mongolska naturen, etnografin och olika lokala legender.

Tortyr och kolonialism
I climbed upon the fence and threw some poisoned meat to the dogs, who were dead in a few minutes. Then we all climbed over. The first person to emerge from the house was Bobroff’s wife. Pouzikoff, who was hidden behind the door, killed her with his ax. The old fellow we killed with a blow of the ax as he slept. The little girl ran out into the room as she heard the noise and Kanine shot her in the head with his buckshot. Afterwards we looted the house and burned it, even destroying the horses and cattle.
– en fängslad bolsjevik berättar om klasskampen, i detta fall riktat mot en gammal köpman och hans familj

Den bild av de röda som framträder i Ossendowskis skildringar av sina resor är visserligen inte opartisk, men den är ändå mycket osympatisk. De vita ledarna låter vid flera tillfällen misstänkta bolsjeviker leva, och dödar inte barn. De är styrda av sin hederskodex. I jämförelse med detta är de röda omänskliga, och Ossendowski stöter på mängder av lik av torterade fångar, barn som skjutits, et cetera. Möjligheterna att plundra försitts heller inte av de rödas utsända.

Även i behandlingen av de sibiriska urbefolkningarna märker man en skillnad mellan Ossendowski och hans röda förföljare. Ossendowski är ärligt intresserad av de olika urbefolkningar han stöter på, bland annat de pacifistiska soyoterna och lamaismens mongoler. De röda behandlar dem däremot på ett sådant vis att de väcker deras hat, och många gånger räcker det att Ossendowski berättar att han tillhör ”tzagan”, de vita, för att allt från tatarer till soyoter entusiastiskt ska erbjuda honom sin hjälp.

De röda är normalt etniska ryssar, och en kolonial relation är tydlig i deras agerande mot de infödda folken. Denna blir än mer uppenbar i samarbetet mellan de röda och de kinesiska ockupanterna i Mongoliet. Dessa framstår som lika osympatiska, bland annat planerar de pogromer riktade mot de ryska flyktingarna och de infödda mongolerna.

von Ungern-Sternberg

Ossendowski hamnar i Mongoliet, där vita militärer som baronen von Ungern-Sternberg och Kazagrandi leder sina styrkor i kamp både mot de röda och den kinesiska ockupationen. von Ungern-Sternberg är en mytomspunnen gestalt, och Ossendowskis beskrivning av honom är därför mycket intressant. Han tillhörde en gammal adlig ätt, som inkluderade allt från alkemisten Wilhelm Ungern, kallad ”Satans broder” på grund av sina studier, till en farfar som varit fribytare och jagat de brittiska skeppen på Indiska oceanen. Han var buddhist och hade en metafysisk, relativt traditionell, syn på kampen mot de rödas revolution.

Ungern Sternberg

The family of Ungern von Sternberg is an old family, a mixture of Germans with Hungarians – Huns from the time of Attila. My warlike ancestors took part in all the European struggles… our family was warlike and given to mysticism and ascetism… I am also a naval officer but the Russo-Japanese War forced me to leave my regular profession to join and fight with the Zabaikal Cossacks. I have spent all my life in war or in the study and learning of Buddhism. My grandfather brought Buddhism to us from India and my father and I accepted and professed it. In Transbaikalia I tried to form the order of Military Buddhists for an uncompromising fight against the depravity of revolution.

In the Buddhistic and ancient Christian books we read stern predictions about the time when the war between the good and evil spirits must begin. Then there must come the unknown ”Curse” which will conquer the world, blot out culture, kill morality and destroy all the people. Its weapon is revolution.
– von Ungern-Sternberg

Ossendowski får veta att baronens plan är att bilda en motvikt mot revolutionen genom att skapa ett mäktigt asiatiskt block, byggt på inhemska traditioner, omfattande både kineser, mongoler, tibetaner, afghaner, kalmucker och kirgiser. Han var också relativt framgångsrik, och hade bland annat många tibetaner, burjäter och mongoler i sina styrkor. Efter att han djärvt befriat den mongolske ledaren från de kinesiska trupper som höll honom inspärrad kom baronen också att hyllas som en inkarnation av krigsguden av mongolerna.

You will not die but you will be incarnated in the highest form of being. Remember that, Incarnated God of War, Khan of Grateful Mongolia.
– den levande Buddhan av Mongoliet, till von Ungern-Sternberg inför hans sista strid

Den bild av baronen som Ossendowski ger stämmer inte särsilt väl överens med den bolsjevistiska propaganda som länge ansågs vara den korrekta. Bolsjevikerna gjorde gällande att baronen ledde sina trupper i en anti-judisk pogrom, för Ossendowski berättar han istället om sina trogna judiska anhängare och spioner. Många av uppgifterna i propagandan torde också vara så groteska att de är svåra att ta på allvar, och kanske säger mer om skaparnas egna psykologiska uppbyggnad (exempelvis att hans trupper våldtog döda kvinnor för att kringgå celibatet och att han hade ruttnande lik i sin administration).

Marmot

Reseberättelse och myter

Ossendowski skildrar också naturen, djurlivet, geografin och olika naturfenomen med stort intresse. Han beskriver när isen bryts på de stora sibiriska floderna, och isblock slungas långa sträckor, när hans trupper möter röda fiender på svajande och förrädiska gungflyn, när de passerar vulkaniska sjöar och när han under flera månader lever ensam i vildmarken.

Hans intresse för de olika sibiriska folken är också tydligt, och han nedtecknar deras seder och myter. Särskilt intresserad är han av myten om ”the King of the World”, som från en underjordisk stad, Agarthi, väntar på att i de yttersta dagarna ta makten över världen och vrida den rätt. Ossendowskis skildringar av denna myt behandlades sedan av traditionalisten Guenon i boken King of the World, även om han menade att den polske författaren missförstått en del.

Ossendowski skildrar intresserat lamaismen, med dess många tempel och levande gudar, liksom dess tro på demoner som måste blidkas med offer. Vid några tillfällen blir han också övertygad om att munkarna besitter krafter och kunskaper som inte kan förklaras av vetenskapen.

Som helhet är det alltså en både spännande och intressant skildring av Ossendowskis äventyr i Sibirien och Mongoliet, av baronen Sternbergs politiska projekt, och av ett antal inhemska myter. Den finns också tillgänglig online, bland annat här: Project Gutenberg

BK

Relaterat

Lästips – Baron von Ungern-Sternberg

The Bolshevik Myth

Sultan Galiev och de historiska nationalkommunisterna

Fas – Nya rön om massvälten i Holodomor