Traditionella tendenser i bloggosfären

Okategoriserade

Bloggosfären och ”nya sociala medier” har flera gånger hyllats för en förment demokratisk potential. I praktiken begränsar det sig ofta till bloggar om mode och olika dagliga göromål som främst intresserar de närmast sörjande, men det existerar samtidigt mycket riktigt en demokratisk potential. Inte minst märker man detta på den rika floran av invandringskritiska bloggar, och deras många gånger omfattande läsekretsar. Deras existens är ett tecken på det betydande demokratiska underskott som innebär att invandringen endast under närmast rituella, förutbestämda, former diskuteras i det offentliga samtalet. De invandringskritiska bloggarna fyller också en viktig funktion genom att informera om sådana fakta som etablerade medier medvetet förtiger eller rentav förvränger (här kan nämnas Politiskt Inkorrekts avslöjande av ”kaninmannens” etniska tillhörighet, lovande och trevliga projekt är också Ack Värmeland och Robsten). Politisk sprängkraft kan också bloggar och andra internetprojekt ha exempelvis när de hänger ut sexbrottsdömda eller berör arbetsplatser.

Fakta är viktiga och kan fylla en direkt subversiv funktion, men de måste samtidigt sättas i ett perspektiv. Här lämnar de rent invandringskritiska bloggarna ibland en del övrigt att önska, exempelvis genom att fokusera mer på vad man är mot än vad man är för. En problematisk fixering vid muslimer kan också leda till att man får svårare att identifiera andra politiska projekt och intressen, och rentav börjar stödja amerikansk imperialism. Vad vi alltså också behöver är radikala alternativ och framtidsvisioner.

SW

Dagens inlägg kommer därför att tipsa om ett antal bloggar som erbjuder just perspektiv och ett positivt alternativ, inte minst med utgångspunkt i vårt hedniska och/eller europeiska arv. Flera av dem har också ett medvetet ideologiskt perspektiv, och ger en god inblick i samtida europeisk motkultur. Vi kan alltså här urskilja en världsåskådning.

Erik Vaner är en värdefull blogg, som trots en långsam uppdateringstakt innehåller flera historiskt intressanta artiklar.

Gotiska Klubben är ett både historiskt och litterärt mycket intressant projekt, som bland annat erbjuder längre artiklar om Jailbird Singers och minnen från arbetet som mentalvårdare. Särskilt den senare texten håller hög klass rent litterärt, och är fascinerande läsning samtidigt som den har politisk relevans. Intressant är också bloggens fokus på goterna.

Gudomlig komedi är en klassisk, högkvalitativ systemkritisk blogg, med fokus på sådant som den ekonomiska krisen och motkultur i form av bland annat musik. Extra positivt är den optimistiska grundtonen.

Hic svnt dracones ger framförallt tips om musik och annan kultur.

Le Clairon är en relativt ny blogg, som genom bland annat en recension av The Road och artiklar om Corneliu Codreanu och neofolkbandet Von Thronstahl uppvisar en lovande potential.

UrEuropa erbjuder ett kristet och socialt, europeiskt, perspektiv, och innehåller bland annat läsvärda artiklar om kampsporten pankration och en text av Per Albin Hansson.

George Stubbs

Andra bloggar med intressanta perspektiv, som inte lika starkt fokuserar på vårt europeiska arv, kan också nämnas.

Minimalismen

Mohamed Omar (särskilt intervjuerna med Michael Cremo om evolutionsläran och med makarna Nordenhök och Saleh om bland annat könsroller torde vara av värde)

Ny Moral (inte minst artiklarna om Yukio Mishimas historiepessimism och Derrick Jensens Endgame)

Lasse Wilhelmson

Som vanligt rekommenderas den hugade också de läsvärda bloggarna på Motpol.nu, och tips på bra bloggar och resurser är alltid välkomna.