Hemlös – med egna ord

Okategoriserade

Något som under folkhemmets dagar var väldigt sällsynt har kommit att bli en allt vanligare syn i de svenska storstäderna. I takt med att välfärdssystemen rustats ner har hemlösheten kommit att växa, mer än 3000 stockholmare saknar till exempel ett hem. I en situation där staten sviker sitt ansvar har istället privata initiativ fått träda in, ett av dessa initiativ är Situation Sthlm. Grundtanken bakom detta projekt är hjälp till självhjälp, uppbyggt med tidskriften Situation Sthlm som nav. Hemlösa köper tidskriften för 20 kronor, och säljer den sedan för 40. Kring detta nav har man sedan byggt upp annan social verksamhet, som datautbildning, hjälp med myndighets- och vårdkontakter, och möjlighet till arbete. Liknande projekt finns även utanför huvudstaden, i Göteborg heter den lokala tidskriften som säljs av hemlösa Faktum.

Under åren har många hemlösa bidragit med egna texter i Situation, och ett urval av dessa har nu samlats i pocketboken Hemlös – med egna ord. Överskottet av försäljningen går till Situation Sthlm, men innehållet är också så intressant att den är värd att köpa även för det.

Man erbjuds i boken en inblick i en värld som för de flesta av oss är väldigt främmande, där den trygghet ett hem innebär saknas. Mycket energi går varje dag åt till att lösa frågan var man ska sova nästa natt, och omöjligheten att låsa in sina saker gör att allt från mobiltelefoner till anteckningsblock stjäls och försvinner från de skribenter som bidragit till antologin. De olika skribenterna har också olika syn på sina liv, några önskar ett hem medan andra beskriver hemlösheten även som en frihet och en utmaning de flesta ”svenssons” inte skulle kunna hantera.

Hemlös man med hund

Flera skribenter erbjuder också förklaringar och analyser av varför hemlösheten ökat. En sådan bidragande förklaring är att de gemensamma boendena för psykiskt sjuka stängdes utan att det fanns ett bra system för att ta hand om de människor som nu skulle ”bo själva”. Tanken var alltså god, men genomförandet lämnade mycket övrigt att önska. Man får också information om den etniska sidan av det hela, de flesta hemlösa är tydligen etniska svenskar, så även de flesta som köper tidskriften. Numera utsätts de dock för en allt hårdare konkurrens från tillfälligt inresta ”hemlösa” från Östeuropa.

Det som kanske slår en mest är dock hur vanliga skribenterna är. Beskrivningar av barndom varvas med beskrivningar av fritidsintressen. Många av de bidragande hemlösa har också tidigare varit framgångsrika företagare, en av skribenterna är en lovande poet (som tyvärr gått bort innan boken publiceras). Detta sammantaget gör att det är en antologi väl värd sitt pris.

[ursprungligen publicerad i Nationell Idag]