Human Biodiversity Forum

Okategoriserade

Bland den moderna erans största brister är att den ersätter verklig mångfald med ytliga variationer. Detta innebär till exempel att under den moderna epoken har ett otal unika djur- och växtarter försvunnit för alltid, vilket har ”kompenserats” genom att vi har fler olika sorters tandkräm att välja mellan än vad människor hade för 50 år sedan. På samma sätt har den moderna eran inneburit undergången för ett skrämmande stort antal uråldriga kulturer och folkslag, de rotlösa och proletariserade spillrorna av dessa folkslag har ibland erbjudits valet mellan Pepsi och Coca cola som kompensation för det de förlorat.

Pungvargen är en av de många arter som fallit offer för moderniteten

En sida av de moderna teknosystemens homogenisering av vår planet som det talas tyst om, men som har stora effekter på lång sikt, är dess inverkan på den mänskliga variationen. Med de migrationsströmmar som är en naturlig sida av den senmoderna kapitalismen, och som ges ideologisk legitimitet av en politiskt korrekt morallära, så kommer mänskligheten på sikt att förvandlas till en homogen blandbefolkning. Först kommer detta att drabba de europeiska folken, men det tycks vara en utveckling som hotar även Japan och andra nationer.

Detta innebär en väldig förlust av mänsklighetens mångfald, och ett första steg i kampen mot det är att man blir medveten om den mångfald som faktiskt finns. Detta behöver inte betyda att man är rashatare, eller värderar olika människor som mer eller mindre värda, tvärtom kan det betyda att man ser hotade folk över hela världen som värda att skydda, från tuareger via khoi-sanfolk till tibetaner och svenskar. Denna medvetenhet förstärks inte minst av det förnyade intresset för fysisk antropologi och för människans genetiska variationer. Webblogg Oskorei har därför med jämna mellanrum tipsat om resurser och internetsidor som tar upp fysisk antropologi, och dagens inlägg är också ett sådant tips. Det rör sig om forumet Human Biodiversity Forum, som inte minst är intressant för sitt galleri med bilder på de olika människoraserna. En del av de raser de tar upp är sådana jag inte känner igen sedan tidigare, men det erbjuder ändå på ett pedagogiskt sätt en första introduktion till ämnet (jag är heller ingen expert).

Tre afrikanska rastyper

Ett äldre inlägg med länkar till liknande resurser hittar vi här:

Fysisk antropologi

Även Anthropological Morphologies Online Resources kan vara värt ett besök, och det finns säkert fler bra sidor inom området (det är inte minst därför bloggen har en kommentarsfunktion).