Eskimåer utsatta för rasistiskt våld i Danmark

Okategoriserade

Att eskimåer/grönländare utsätts för rasistiskt våld och förnedring i Danmark torde kanske inte komma som en fullständig överraskning för den politiskt korrekte läsaren. Danmark är ju trots allt ett land där Dansk Folkeparti till och från får mer än 10% av väljarnas sympatier, och det är ju ett parti som ideologiskt ligger ytterst nära NSDAP om man ska tro svenska journalister.

Den politiskt korrekte läsaren lär dock sätta rödvinet i halsen när det visar sig vilka det är som i danska Århus’ förorter ägnar sig åt att avbryta grönländska fotbollsmatcher med stenkastning, och att rent allmänt utsätta dem för ett sådant terrorvälde att de fått avbryta sina gemensamma aktiviteter och många av dem inte längre vågar visa sig utanför lägenheten. Det är nämligen unga araber och somalier.

Detta läser vi förvisso inte i svenska medier, utan däremot på norska Document.no.

En del av artikeln översatt till svenska:

Grönländarna i Gellerup är fredlösa. De blir stenade, överfallna och hånade av unga arabiska och somaliska rasister. Invånarna i den norra delen trycker oftast i sina lägenheter, eftersom de är rädda för att gå ut. – Det förvånar mig att föräldrarna inte reagerar. Jag berättade för en mor i min trappuppgång, efter att hennes son överfallit mig. Men hon smällde igen dörren i ansiktet på mig, berättar Naasunnguaq, som använder det grönländska ordet för blomma som pseudonym eftersom hon på grund av rädsla vill vara anonym. Hon har bott 16 år i området.

Inuiter

Det framgår av artikeln att förklaringen till trakasserierna kan sökas i en återkommande logik när det gäller etniska relationer. Dessa handlar nämligen till stor del om konkurrens om resurser, både materiella som pengar, kvinnor och territorium, och immateriella som makt och respekt. I denna konkurrens har de nordliga folken, till vilka inuiterna sannolikt hör evolutionärt, en nackdel eftersom de inte utvecklat lika ohämmat gruppegoistiska beteenden som vissa sydligare folk.

Grönländarna befinner sig här i en negativ situation, eftersom de ses som, och är, försvarslösa. Detta förklaras i artikeln på följande vis:

…de unga araberna og somalierna letar efter lätta offer som de kan angripa för att visa sina muskler inför andra grupper.

Vid det här laget torde detta vara ett sociologiskt faktum, att etniska relationer innebär konkurrens och konflikter, och att svaga grupper blir lidande (detta kan sedan gälla små och fredliga grupper som grönländare eller det kan gälla grupper som är få och inte tillåts utveckla gruppsolidaritet, som etniska svenskar i vissa förorter). Om de danska politikerna insett detta, och anpassat sin invandringspolitik därefter, så hade många vanliga medborgare haft ett bättre liv. Som vanligt när de politiskt korrekta politikerna låter sin snedvridna ”idealism” styra politiken, så är det de verkligt utsatta och svaga som drabbas. Om inte fulla småflickor eller svaga åldringar, så grönländare, men principen är densamma.

Man kan avslutningsvis fråga sig om den svenska mediatystnaden varit lika total om det varit etniska danskar som stenat dessa grönländare, eller om vi då inte istället serverats en lång rad artiklar om rasism och om Dansk Folkeparti.