Konsumentmakt

Okategoriserade

I väntan på ett övertagande av statsmakten kan det ibland vara lätt att misströsta. Det är då viktigt att notera att om man definierar makt i betydelsen ”förmågan att få önskade saker att hända”, så har var och en av oss betydligt mer makt än vad vi vid första anblicken kan förledas att tro. Utmaningen vi står inför är då att bli medvetna om den makten, och att använda den.

Med den ovan nämnda definitionen av makt (vars relation till det traditionella maktbegreppet kan diskuteras), så är makten över människors tankar och världsbild något mycket viktigt, och media och universitet är då (ytterligt odemokratiska) makthavare. Men det finns även ekonomisk makt, och den sitter i plånboken, till skillnad från politisk makt som enligt Mao kommer ur en gevärspipa.

Bojkott
Den synligaste formen av ekonomisk makt är bojkotten. Den har historiskt ofta använts av rörelser knutna till vänstern, med bojkotter av produkter från exempelvis Sydafrika under apartheids era. Idag har bojkotten dock kommit att knytas i ökad utsträckning till rörelser som inte tillhör vänstern, exempelvis genom Israelbojkott.se, och genom rörelserna för att man skulle köpa danskt i samband med Muhammedbilderna. Tanken bakom det hela är att man kan stödja ett land genom att köpa dess varor, och att det kan vara ett effektivt påtryckningsmedel att låta bli. Det rör sig alltså om medvetet utnyttjande av ekonomisk makt. De flesta människor konsumerar omedvetet och på måfå, och har ingen ekonomisk makt, men man kan lämna fårskocken och få kontroll även över sin plånbok. Det är inget som man gör över en natt, utan en längre process, men desto större anledning då att börja så snart som möjligt.

Månadsbudget
Ett bra första steg på vägen mot att bli ett medvetet ekonomiskt vapen är att göra upp en förteckning över vilka utgifter man har under en eller två månader, vilka varor man köper, var man köper dem och varifrån de kommer. Man kommer då antagligen att upptäcka att en stor del av ens pengar går till onyttigheter och skräp, vilket kan jämföras med att en general slösar bort sina trupper på måfå. Din plånbok är din armé, och bör inte slösas bort på cigaretter eller chips.

Nästa steg är att man funderar på vem man stödjer med sin konsumtion. Är det så att man för över ekonomiska resurser till någon icke-svensk grupp varje dag genom att köpa dyrt godis i en kiosk? Är det så att man kan gynna sitt lokalsamhälle genom att handla i en lokal och familjeägd affär snarare än att handla i en stor kedja? Kan man byta ut varor som är producerade av ett företag, eller i ett land, som för en politik man ogillar (kulturellt, politiskt, arbetsmiljömässigt)? Ska man äta på McDonalds, kan man läsa Aftonbladet, ska man köpa Absolut Dance 12? Eller bör man hellre gynna alternativ; Kravmärkta grönsaker, nationalistiska tidningar, eller neofolk?

Media
Eftersom media har så stor makt i dagens samhälle bör man fundera extra noga över det området. Att det är uteslutet att gynna etablerade PK-tidningar genom att köpa dem är en självklarhet. Det kan vara nyttigt att läsa dem så att man följer med i vad ens omgivning pratar om, och påverkas av, men då kan man lika gärna läsa dem på nätet.

Detsamma gäller ett flertal kulturformer, som musik och film. Med dagens teknologi finns det möjlighet att konsumera sådant utan att gynna tillverkarna genom att betala för det, och man bör därför endast betala för det man sympatiserar med och vill se mer av. Man bör också tänka på att man påverkas av allt man konsumerar, så det är möjligt att man ska undvika att skita ner sig med alltför mycket moderna kulturformer. Ett bra tips är att betrakta sig själv som omgiven av en osynlig gräns, och inse att man själv bestämmer vad man släpper in genom den gränsen, och vad man släpper ut. Man kommer då snart att inse att all skräpkultur man släpper in innebär mental och fysisk förorening, genom sin konsumtion påverkar man både mikro- (sig själv) och makrokosmos (samhällets utveckling i stort).

Mer tips här:
Wikipedia

Nästa steg är såklart att börja fundera över hur man ökar sin ekonomiska makt genom investeringar och liknande, men det är jag inte rätt man att skriva om.