Fysisk antropologi

Okategoriserade

Under merparten av antropologins existens studerade man både fysisk och kulturell antropologi. Det var först efter den boasianska (”det finns inga raser”) skolans ”seger” som den fysiska antropologin föll i glömska. Jag är personligen intresserad av fysisk antropologi, att kunna se på ansiktsdrag och skallform varifrån en människa stammar är faktiskt ganska roligt och det är en orättvist bortglömd vetenskap. Den fysiska antropologin är också ett fascinerande sätt att få se den rikedom och den mångfald som världen rymmer. Vem kan undgå att känna förundran, och sin egen litenhet inför evolutionen, när han/hon ser de olika folkslag och kulturer som lever på denna Jord? Sanider, eskimider, nordsinider, aethiopider, zentralider, fuegider, veddoider, bambutider, baltider och nordider, alla har de sin plats, alla har de sitt värde.

För att sprida denna fascinerande vetenskap, kommer här några länkar, som garanterat är fria från allt vad rashat heter:

http://dienekes.angeltowns.net/texts/biasutticaucasoid/
Dienekes (en antirasistisk grek) beskriver den kaukasoida rasen med bilder och lite text. Ursprungligen från Biasutti. Dienekes’ huvudsida har en del intressanta texter, med en tonvikt lagd på Sydeuropa.

Bilder på de fem människoraserna (kaukasoider/europoider, mongoloider, negroider/kongoider, capoider (khoi-sanfolk, de som ofta felaktigt kallats ”hottentotter”. Södra Afrikas urbefolkning som trängts undan av kongoiderna) och australoider (urbefolkningen runt Indiska Oceanen. Mest kända är aboriginerna från Australien, men små rester av denna människoras finns även i Indien, kanske i Iran, Oman och Afrikas Horn, Filippinerna, Papua, med mera. Har trängts undan av mongoloider och europoider)).

http://www.sitesled.com/members/racialreality/subraces.html
Mer bilder på de kaukasoida underraserna, i min mening bättre än Dienekes alltför få, och omfattande, undergrupper. Websidan Racial Reality har som mål att ”discount the proliferation of pseudo-scholarship that has arisen in Nordicist (White Nationalist), Afrocentric, multicultural and race-abolitionist circles. The accumulated materials are intended only to correct misinformation, not to denigrate any group or advance an agenda.”

http://nordish.com/
Society for Nordish Physical Antropology. En guldgruva för nordeuropeisk fysisk antropologi. Även SNPA är opolitisk.

http://www.raceandstuff.tk/
Afro-amerikanskt och afro-europeiskt forum för fysisk antropologi och raslära. En guldgruva för den som söker bilder på och information om olika afrikanska typer och folk.

DODONA, Dienekes’ forum.