Ernst Niekisch

Okategoriserade

Inledningsvis en liten rättelse. De senaste dagarna har vi utlovat en översättning av den gamle tyske nationalbolsjeviken Ernst Niekisch till svenska. Något måste ha slagit allvarligt slint i våra näpna små traditionalistskallar här, för översättningen är bara av en text om Niekisch.

Niekisch är ändå en intressant bekantskap. Han var en tysk socialist, som i samband med Tysklands förnedrande underkastelse under Versaillesdiktaten kom att bli nationalist. Men han behöll mycket av sina ursprungliga åsikter, och bildade därför en egen syntes, som kallats nationalbolsjevikisk. I takt med att svenskarna som folk råkar ut för en liknande förnedrande behandling i det ”mångkulturella” samhället som tyskarna efter Första Världskriget är det inte otroligt att ett stigande antal svenska kommunister gör samma ideologiska resa som Niekisch, men hans tankar kan även vara av intresse för ”vanliga” nationalister.

Bland Niekischs mer värdefulla ideer finns tanken om en allians mellan Tyskland och Sovjet mot de borgerliga västmakterna, och tanken att borgarklassen gjort sitt och att det nu är arbetarklassen som ska erövra nationen och föra den vidare i historien. Personligen är jag skeptisk till alltför ensidig klassanalys, historiens viktigare personer är normalt klasslösa, men Niekischs skepsis till de etablerade klasserna är av intresse för varje anti-bourgeoisie.

Som en introduktion till Niekisch har texten Nationalrevolutionär av Jürgen Schwab översatts efter bästa förmåga. Den finns att läsa här: http://forum.skadi.net/showthread.php?t=51766

En introduktion till Niekischs biografi här: http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Niekisch

Några huvudtankar i Nationalrevolutionär är dels att det bara är nationalstaten som kan skydda de fattiga (socialstaten) och miljön. Dels finns det intressanta kopplingar till Carl Schmitts tankar om det politiska som själva förutsättningen för ett folks existens. Ett folk utan stat rör sig även enligt Evola på en lägre nivå, rör sig på det rent biologiskas nivå. En stat krävs för att man ska kunna ta del i storpolitiken, och skapa sig ett Öde.

Man kan även fundera över hur Niekisch och Thiriart kan förlikas, den ene förespråkar ju nationalstaten och den andra kontinentalstaten. Lösningen på den synbara konflikten ligger förmodligen dels i federalism, dels i Grossraumstanken, och dels i tanken på en europeisk nationalism. Men ytterst får var och en skapa sig sin egen syntes.

Bloggtips:
Avslutningsvis måste nämnas att Si Vis Pacem Para Bellum skrivit ett läsvärt inlägg om hindunationalismen. Något liknande måste tillämpas på Sverige, en liknande syntes av Sverige som politisk, social, kulturell och helig enhet.
Läs här: http://sivispacemparabellum.blogspot.com/2006/04/savarkar-och-begreppet-hindutva.html#links

Nordanvind har fortsatt sina värdefulla studier av ett rikt intellektuellt och kulturellt arv genom en essä om Frans G. Bengtsson (författaren av Röde Orm) och de Gobineau. Att den förste uppskattade den andre är inte något som bör förvåna, då den bild av det medeltida samhället, samtidigt feodalt och anarkiskt, påminner mer än en aning om det fornnordiska.
Läs här: http://nordanvind.webblogg.se/

Manarkon har skrivit en i vanlig ordning både intelligent och rolig artikel om den moderna kulten kring begreppet ”cool”. Jag skrattade själv högt när jag läste det, det är intelligent och det är satir.
Läs här: http://www.manarkon.se/article/205/moderna-foerdomar-snaella-saeg-att-du-aer-sahaer