Julius Evola och mot-invigningen

Okategoriserade

Både Evola och Guenon berör vid upprepade tillfällen begreppet ”mot-invigning” (counter-initiation). Det är en central tanke i den traditionalism som de båda för vidare i den moderna tidseran att man måste undergå en inre förvandling genom invigning, initiering. Redan de indiska arierna sade att så länge en man inte var initierad så kvittade det om han tillhörde en hög kast, han var ändå ingen ariya. Liknande tankar finns bland sufierna, grekerna, och en mängd andra historiska folk och kulturer.

Initieringen syftar till att man ska få kontakt med sitt högre själv, det överpersonliga, med det guddomliga. Men Evola och Guenon varnar även för att det finns ”traditioner” där man istället får kontakt med det som är lägre än personen, det subpersonliga och rent infernaliska. Man behöver inte tro på det övernaturliga för att inse hur skadligt detta är, det räcker att ta en titt på ett par seriemördare för att inse vad som kan hända när de subpersonliga krafterna tar över i en person. Evola nämner upprepade gånger att dessa anti-traditioner stadigt utvidgat sitt inflytande ända sedan Roms dagar. Det rör sig om grupperingar av ockult natur som varit svurna fiender till all andlig överhet och till allt det som traditionen står för.

Illuminaterna räknas av Evola, som hade tillgång till dokument från vatikanpolisen, till dessa grupper. Han menar att det är en historisk lag att ingen revolution äger rum utan att ha föregåtts av någon sorts ockult tendens eller sekt. Franska revolutionen föregreps av en undergrund av satanister, illuminater, raionalister och en mängd andra tendenser enligt Evola. När det gäller amerikanska revolutionen är det välkänt att de flesta ”founding fathers” var frimurare.

Historiskt var illuminaters och frimurares mål att frikoppla personen från högre andlighet och gemenskap, och att skapa en atomiserad individ i deras ställe. Man får säga att de lyckats bra med detta. Evola och Guenon varnar för att nästa steg därför är individens upplösning. En materialistisk individ har trots allt ett visst skydd från infernaliska krafter, eftersom han/hon inte ägnar sig åt ockultism (vilket han/hon inte tror på), och eftersom han/hon har en relativt välstrukturerad psykologisk struktur med ett överjag et cetera. Nästa steg är emellertid att diverse ockulta tendenser utan någon egentlig koppling till traditionen vinner insteg i samhället. Det kan vara spiritister, medium, psykoanalytiker, och så vidare. Evola ser detta som ett stort hot, eftersom det rör sig om oskyddade individer som avsäger sig materialismens försvar mot infernaliska inflytanden.

Personligen vill jag koppla detta även till trender i samhället i stort, alltså inte bara till suspekt nyockultism som mer handlar om att frammana olika spännande ”fenomen” snarare än att uppnå självkontroll. 1800-talet och i sjunkande grad 1900-talet var trots allt individens sekel. Men i vår tid skapar konsumtionssamhället en kollektivism som är lägre stående än individualismen. Vi uppgår alltmer i kollektiv som animeras av diverse drifter och grumliga känslor, sedan kan det vara att vi sitter och stirrar på samma dokusåpor eller att vi låter oss uppslukas av ett skrikigt demonstrationståg och ”hata” olika saker.

Som vanligt står både konsumtionssamhället och vänstern för olika aspekter av utvecklingen. Konsumtionssamhället låter oss uppgå i kollektiv av konsumenter, men vänstern har utvecklat begreppet ”mängden” som skulle ha gjort Evola direkt illamående. Vad är egentligen ”mängden” som de autonoma är så förtjusta i? ”Mängden” är inget annat än den ktoniska gemenskapen, där individen försvinner i ett hav av starka känslor och drifter. Vad är en grupp maktberusade 16-åriga vänsterister som gör en ”rusning” mitt bland rädda lördagsshoppare annat än ett synnerligen obehagligt exempel på det ktoniskas återkomst? Vad är det för fenomen som gör att en mängd 16-åriga folkfränder ”hatar” och vill ”krossa” en massa saker (allt från ”nazismen” till ”Kjell”), och kan man annat än se det som ett tecken på de infernaliska krafternas spel när detta går så långt att man försöker spränga en McDonaldsrestaurant fylld med barnfamiljer? Vad är det som orsakar hatet mot alla traditionella rester i det svenska samhället?

Samma problem finns förövrigt med den tendens som kallas ”ockult NS” ska tilläggas, även den kan innebära att individen släpper garden mot sina infernaliska och lägre tendenser. Subpersonlig kollektivism kan dyka upp i flera miljöer, men jag upplever att högerns främsta skydd mot den är hedersbegreppet som alltid förutsätter en person. Detta hedersbegrepp saknar vänstern, och den är därför mer utsatt för risken att dränkas av subpersonella eller rent infernaliska krafter.