Dagens traditionalist: Jim Kalb

Okategoriserade, Traditionalism

Jim Kalb är något så ovanligt som en amerikansk traditionalist. Han har insett att konservatismen inte är något alternativ idag, eftersom den strävar efter att bevara det bestående eller göra långsamma reformer. Och så sjukt som det bestående redan är idag, så är det inte värt att bevara. Så länge vi har att göra med queerteoretiker, radikalfeminister och multikulturalister kommer konservatismen på sin höjd att kunna utkämpa ett ”loosing battle”, och försöka minimera skadorna så länge som möjligt. Istället behöver vi en återgång till de ideal som vårt samhälle ytterst vilade på så sent som på 1980-talet.

Några särskilt givande essäer av Kalb är dels Ibn Khaldun and our Age, där han använder sig av den nordafrikanske filosofen Ibn Khalduns tankar om grupplojalitet som en viktig faktor i historien. Khaldun ser den nordafrikanska historien som en ständig ström av invasioner, där stammar av nomader med hög grupplojalitet invaderar städerna, etablerar sig som styrande elit, och gradvis tappar grupplojaliteten för att sedan invaderas igen. Kalb studerar USA utifrån detta, och når en del intressanta slutsatser när det gäller multikulturalismens framtidsutsikter.
http://jkalb.org/node/23

Kalb ser även den livssyn som ligger till grund för de isländska sagorna som ett ideal som kan ligga till grund för ett livskraftigt samhälle.
http://jkalb.org/node/22

Mera Kalb:
http://jkalb.org/