Leonidas, anno Domine MMXX

Aktuellt, Politik

Den hjälte som efter långa och hårda strider mot en numerärt överlägsen men moraliskt underlägsen fiende till slut går under blir därigenom en ännu större hjälte.

Den hjälte som förlorar sin kamp genom fördolda krafters spel, genom någon osannolik tillfällighet eller något lika fult som ofattbart svek, omständigheter som får oss att vilja tala om ödet, växer till en legend.

Legender besegrar hjärtan och sinnen. Legender inspirerar till delaktighet och ger delaktigheten form och innehåll. En legend kan inte besegras. Den blir tvärtom bara djupare och starkare ju mer motstånd den möter.

President Trumps andra politiska karriär kan bli ännu underbarare än den första. Om vi tror och hoppas detta kan vi bli delaktiga av den.

Den bittra besvikelsen överlåter vi hur som helst åt vänstern att hantera. Dylika känslor passar deras livsinställning och karaktär. Men sorg måste vi få känna för en tid. Sorg och oro.