Leonidas, anno Domine MMXX

Aktuellt, Politik

Hjälten som till slut, efter långa och hårda strider mot en numerärt överlägsen men moraliskt underlägsen fiende, går under blir därigenom en ännu större hjälte.

Hjälten som förlorar sin kamp genom fördolda krafters spel, genom någon osannolik tillfällighet eller ett lika fult som ofattbart svek, omständigheter som får oss att vilja tala om ödet, växer till en legend.

En legend besegrar hjärtan och sinnen. En legend inspirerar till delaktighet och ger delaktigheten form och innehåll. En legend kan inte besegras.

President Trumps andra politiska karriär kan bli ännu underbarare än den första. Tror vi detta och hoppas kan vi bli delaktiga av den.

Den bittra besvikelsen överlåter vi hur som helst åt vänstern att hantera. Dylika känslor passar deras karaktär. Men sorg måste vi få känna för en tid, sorg och oro.